Training voor preeklezers

0

Bij goed preeklezen komt meer kijken dan een preek van internet plukken (of uit een prekenbundel kopiëren) en voorlezen. Daarom liet de GKv Enschede-Zuid de preeklezers oefenen. Ze volgden een training van Paulien Vervoorn (www.geloofwaardigspreken.nl).

Kansel - ariesa66 - Pixabay bZij stimuleert preeklezers om de preek aan te vullen met eigen voorbeelden: ‘Hierdoor vergeet je als luisteraar bijna dat de preek “gelezen” wordt.’ Ze vraagt op Facebook of dat vaker gebeurt. Jawel, dat gebeurt. Zo las Izaäk van Apeldoorn, preeklezer en kerkelijk werker in de GKv Haulerwijk, een preek van ds. Van ‘t Zand (CGKv Sneek). Dat was echter niet meer dan een preekschets. Van Apeldoorn werkte dus de daarin geschetste lijn zelf verder uit.

Ds. Gert Hutten (GKv Arnhem) gaat er zelfs van uit dat wie één van zijn preken leest, daar zelf mee aan het werk gaat: ‘Je hebt afbakbroden en je zou mijn preken dus ook afbakpreken kunnen noemen. Je moet ze zelf afbakken en afmaken. Dat lijkt me juist goed, want zo wordt de preek ook echt iets van jezelf’ (zie zoverandertgodjou.com/preken).

Delen.

Over de auteur

Het Praktijkcentrum (GKv) ondersteunt en begeleidt kerken bij het gemeente-zijn in een geseculariseerde cultuur. Zie www.praktijkcentrum.org.

Laat een reactie achter