LITINDO van GKv naar Australische kerken

0

De GKv-gemeenten in de classis Groningen dragen na ruim 25 jaar LITINDO (literatuurverspreiding in Indonesië) over aan de Free Reformed Churches of Australia. De afsluiting van LITINDO vindt op 16 september plaats in een kerkdienst van de GKv Haren, waarin ds. Sipke Alserda, voorzitter van de redactieraad, voorgaat. Dan wordt ook afscheid genomen van de predikanten Jaap Groen, Gerrit Riemer en Henk Venema, die decennialang aan LITINDO verbonden zijn geweest en in de afgelopen jaren met emeritaat gingen.

LITINDO staat voor het schrijven, vertalen en publiceren van gereformeerde theologische literatuur voor kerken en theologische opleidingen in Indonesië. Op verzoek van de Gereformeerde Kerken van Indonesië (GGRI) zijn in de loop der jaren tientallen theologische boeken vertaald en op de Indonesische situatie toegesneden. Ook zijn zes theologische handboeken geschreven, onder meer voor catechetiek, missiologie en dogmatiek, die in de breedte van de Indonesische kerken worden gebruikt.

Volgens Sipke Alserda zullen de Australische kerken het project in afgeslankte vorm voortzetten met behulp van Indonesische schrijvers. Op 20 september markeert een symposium in de TU Kampen de overdracht van LITINDO aan Australië.

Delen.

Over de auteur

Laat een reactie achter