In vijftig GKv-gemeenten vrouwen in het ambt

0

Ruim een jaar na het besluit van de GKv-synode om plaatselijke kerken ruimte te geven om vrouwen als ambtsdrager te benoemen, hebben circa 50 van de 265 GKv-gemeenten één of meer ambten voor vrouwen opengesteld. Dat blijkt uit een inventarisatie van OnderWeg.

Minstens 32 van de 50 gemeenten hebben de ambten van ouderling en diaken, en meestal ook het ambt van predikant, voor vrouwen opengesteld. De gemeenten die deze keuze gemaakt hebben, zijn overwegend grotestadgemeenten (zoals in Alkmaar, Amersfoort, Amsterdam, Arnhem, Assen, Eindhoven, Enschede, Haarlem en Maastricht), maar het betreft ook gemeenten in kleinere plaatsen als Dronten, Haulerwijk, Langerak, Nunspeet, Roden en Zwijndrecht. In de meeste gemeenten is het besluit om de ambten open te stellen direct ten uitvoering gebracht en functioneren er inmiddels vrouwen als ouderling en diaken. In enkele gemeenten is effectuering in 2019 voorzien.

Er is een twintigtal gemeenten dat ja gezegd heeft tegen (voorlopig alleen) vrouwelijke diakenen. Daartoe behoren Capelle aan den IJssel Zuid-West, Delft, De Lier-Maassluis en enkele gemeenten in Hardenberg. In een aantal van deze gemeenten is de vrouwelijke ouderling nog onderwerp van gesprek. Ook in veel andere GKv-gemeenten lopen nog intensieve bezinnings- en gesprekstrajecten, die in de loop van 2019 tot conclusies moeten leiden.

15 tot 20 gemeenten zullen revisie of
heroverweging van de besluiten vragen

Een aantal gemeenten heeft besloten om het thema voorlopig niet te agenderen, onder meer omdat men recent de pastorale en kerkenraadsstructuur heeft aangepast met ruimte voor vrouwen als pastorale bezoekers.

Naar verwachting 15 tot 20 gemeenten zullen bij de GKv-synode van 2020 revisie of heroverweging vragen van de besluiten van de synode van 2017 of van de gronden bij die besluiten. Daartoe behoren de gemeenten van Bussum-Huizen, Capelle aan den IJssel-Noord, Vlaardingen en Zuidwolde (Drenthe). Een vervroegde GKv-synode om over deze revisieverzoeken te oordelen lijkt onwaarschijnlijk. Voor zo’n vervroegde synode in 2019 is een verzoek van twee classes nodig. Recent hebben de classes Hoogeveen en Rotterdam een dergelijk voorstel afgewezen.

Delen.

Over de auteur

Laat een reactie achter