NGK Enschede bidt voor jeugdwerk

0

In de NGK Enschede nam de pastorale raad het initiatief om voor het jeugdwerk en de geloofsoverdracht aan jongeren te bidden. ‘Het jeugdwerk is een kernactiviteit binnen de gemeente en het spreekt niet vanzelf dat jongeren Jezus aanvaarden als de Heer van hun leven.’

De catechisaties krijgen een nieuwe opzet in het komende seizoen: er komt een aantal catecheseblokken en voorafgaand aan deze blokken en tussentijds is er steeds een gebedssamenkomst. ‘Samen zullen we dan bidden voor de gemeente als geheel en in het bijzonder ook voor de geloofsoverdracht in gezinnen thuis en binnen het jeugdwerk en de catechese.’ De opzet is informeel, met ruimte voor Bijbellezing en het zingen van een lied. In bredere zin speelt mee dat er zorg is over hoe gemakkelijk christenen vandaag hun geloof verliezen en minder betrokken raken bij de eigen gemeente.

Delen.

Over de auteur

Het Praktijkcentrum (GKv) ondersteunt en begeleidt kerken bij het gemeente-zijn in een geseculariseerde cultuur. Zie www.praktijkcentrum.org.

Laat een reactie achter