Israëlzondag in Assen-Zuid (GKv)

0

Binnen de GKv is het vieren van de Israëlzondag in oktober nog geen standaard, maar ds. Jan Henk Soepenberg (GKv Assen-Zuid) geeft er wel aandacht aan. Hij is sinds kort voorzitter van Yachad, de organisatie die binnen de GKv pleit voor meer aandacht voor het Joodse volk en voor Israël.

Al vóór zijn voorzitterschap had Soepenberg belangstelling voor Israël: ‘Ik had zelf al langer interesse voor het politieke debat rond Israël, inclusief het vraagstuk van de Palestijnen. Ook had ik al langer interesse voor de (lastige) positie van messiasbelijdende Joden. Ik besloot daarom als predikant gehoor te geven aan de oproep van Yachad om aan te sluiten bij de Israëlzondag.’ Dat gaf soms onverwachte reacties: ‘Sommige mensen reageren enthousiast: eindelijk aandacht in de GKv voor het Joodse volk. Ook maakte ik mee dat iemand op me afkwam en zei: ik ben zelf Joods. Een vergeten groep in de GKv met veel vragen over hun identiteit.’ Uit andere reacties bleek volgens hem dat er nog weinig oog en aandacht is voor Israël binnen de GKv: ‘Dominant is de visie dat God slechts een tijdelijke weg met dit volk ging.’

Op 7 oktober gaat het in Assen-Zuid over Ezechiël 37: het dal van de dorre doodsbeenderen. Zit daar toekomst en leven in? Deze tekst gaat allereerst over de ballingschap, maar daarmee houdt het volgens Soepenberg niet op.

Ook op andere zondagen werkt de aandacht voor Israël door in zijn preken, bijvoorbeeld in de visie op het Oude Testament: ‘Kern is voor mezelf: als wij niet kunnen rekenen op de blijvende geldigheid van Gods beloften aan Abraham en zijn nageslacht, dan hebben ook wij geen enkele zekerheid van Gods trouw. Bovendien zegt Paulus: heidenchristenen zijn als wilde takken geënt op de edele olijf. God belooft dat tot op de dag van Christus’ wederkomst altijd nakomelingen van Abraham tot geloof in Jezus als messias zullen komen. Die belofte heeft geen enkel ander volk op aarde.’

Heel concreet kwam die aandacht ook naar voren in een preek over de nauwe samenhang tussen de pesachmaaltijd en het avondmaal, voor veel mensen volgens Soepenberg een volstrekt nieuwe gedachte. Een samenhang die alleen al blijkt uit de naam van de avondmaalsbeker: de beker van de dankzegging, die rechtstreeks afkomstig is van de pesachmaaltijd.

Webtips
www.yachad.nl
www.hetcis.nl
Het Centrum voor Israëlstudies (CIS), waarin onder andere de CGK actief is, levert materiaal voor de Israëlzondag.

Delen.

Over de auteur

Het Praktijkcentrum (GKv) ondersteunt en begeleidt kerken bij het gemeente-zijn in een geseculariseerde cultuur. Zie www.praktijkcentrum.org.

Laat een reactie achter