Op weg naar duurzaamheid

0

Wat heeft duurzaamheid te maken met de tweede bede van het Onzevader: laat uw koninkrijk komen? Voor sommige christenen sluiten die twee elkaar juist uit: duurzaamheid gaat over deze wereld en het koninkrijk van God gaat over de toekomst. Moet je je dan over deze aarde wel zo druk maken?

In de NGK Assen weten ze inmiddels wel beter. Ook doordat in een themadienst de verbinding werd gelegd tussen de tweede en de derde bede, die gaat over het doen van Gods wil op aarde. Goede zorg voor het milieu stond in die dienst centraal. Kerkelijk werker Arend Dekker sprak naar aanleiding van Matteüs 6:19-34 over liefde voor duurzaamheid en werkte dat naar drie kanten uit: liefde voor de schepper en de schepping (en je taak), liefde voor de medemens, en liefde voor de toekomst.

Er werd direct een vervolg aan gegeven: er was biologisch gebak bij de koffie na de dienst en een ruilbeurs voor kleding en boeken. Bijzonder was de aandacht voor kinderen, vaak een moeilijk punt: hoe breng je de nieuwe generatie het besef van duurzaamheid bij? Voor een ecologisch verantwoorde opvoeding bleek Psalm 8 een goede start te bieden: ontzag voor de schepper en liefde voor kinderen. De inzet op duurzaamheid krijgt een vervolg in het eigen kerkblad Onderweg (!), waarin voortaan praktische tips komen over duurzaamheid, met als eerste bijdrage: in vijf stappen naar een energiezuinig huis.

Delen.

Over de auteur

Het Praktijkcentrum (GKv) ondersteunt en begeleidt kerken bij het gemeente-zijn in een geseculariseerde cultuur. Zie www.praktijkcentrum.org.

Laat een reactie achter