Stimulans: Dordt, economie en vroege kerk

0

De rubriek Stimulans haalt uit het enorme aanbod aan toerustingsmateriaal op geloofsgebied elke keer een aantal krenten uit de pap. Deze keer aandacht voor onder meer Dordt, economische vragen en de vroege kerk.

De actualiteit van Dordt

050118 Stimulans foto 1aIn 2018 was het 400 jaar geleden dat de Dordtse Synode begon. Een synode met een blijvende invloed door onder andere het opstellen van de Dordtse Leerregels. Ter ere van de verjaardag van deze synode verschenen verschillende boeken. Zo verzorgde Wim Verboom met De Dordtse Leerregels voor een hertaling van dit belijdenisgeschrift in modern Nederlands, die hij tegelijk voorzag van kanttekeningen (uitgeverij Boekencentrum).

Daarnaast verscheen bij Vuurbaak de glossy Dordt400. Dordt400 biedt een toegankelijke kennismaking met de Dordtse synode; het bekijkt de kernzaken en hoofdrolspelers, maar ook de aanleiding en de gevolgen. Daarnaast gaat het uitgebreid in op de actualiteitswaarde van de thema’s die 400 jaar geleden speelden. Hoe kijkt men tegenwoordig bijvoorbeeld naar het vraagstuk van de vrije wil?

A.J. Kunz en H. Vermeulen kozen op hun beurt in hun boek Dordt dichtbij (in de Driestarreeks van uitgeverij De Banier) voor een verrassende invalshoek om de Dordtse Leerregels te actualiseren. Zij betrekken de inhoud van de Dordtse Leerregels op het handelen van christelijke docenten. Dit doen zij door elementen van de Leerregels te bespreken aan de hand van casussen uit de lespraktijk. Daarbij bieden zij gespreksvragen en andere verwerkingsvormen, waardoor het goed mogelijk is om het boek in teamverband te gebruiken.


Theologische blik op economische vragen

050118 Stimulans foto 2Hoe gaan we om met schuldenproblematiek, inkomensongelijkheid en sociale zekerheid? Wat is de rol van de overheid? En welke gevaren dreigen in een (neo)kapitalistische samenleving? Iemand die zich intensief heeft beziggehouden met deze en andere actuele economische vraagstukken is Jurn de Vries, theoloog en voormalig hoofdredacteur van het Nederlands Dagblad.

In zijn boek Theologische blik op economische vragen (verschenen als nummer 20 in de TU Bezinningsreeks bij Buijten en Schipperheijn) gaat hij in op de ethische aspecten die hier aan de orde zijn en laat hij zien hoe het eraan toegaat in het economisch denken en handelen. Daarbij laat De Vries zien dat een ethiek die zich baseert op de richtlijnen van de Bijbel inzake goed en kwaad, kan bijdragen aan een levenshouding waarin de liefde – en niet geld en bezit – het handelen bepaalt.


De vroege kerk

050118 Stimulans foto 3Afgelopen december bestond de Stichting Bijbeluitleg Vroege Kerk tien jaar. De stichting, die tot doel heeft een breed publiek bekend te maken met de vroege kerk, vierde dit onder andere met de jubileumuitgave Getuigen uit de Vroege Kerk van Marten van Willigen. In dit boek brengt Van Willigen elf getuigen uit de eerste en tweede eeuw na Christus dichtbij, door op zoek te gaan naar de antwoorden op vragen als: wie waren deze getuigen? In wat voor wereld leefden zij? Waaruit bestond hun getuigenis en welke geschriften lieten zij na? Hij maakt daarbij gebruik van het Nieuwe Testament en bronnen uit de vroege kerk, maar raadpleegt tevens archeologisch materiaal.

Eerder verschenen bij deze stichting onder andere het Dagboek Vroege Kerk, met twaalf preken van Bijbeluitleggers uit de vierde eeuw, en Bidden met Augustinus, met meer dan 200 gebeden van Augustinus. Zie sbvk.nl.


Laten we bidden

050118 Stimulans foto 4Bidden is een zaak onder spanning. Aan de ene kant verlangen we ernaar te groeien in ons gebedsleven, omdat het ons dichter bij God brengt. Aan de andere kant ervaren velen dat bidden niet gemakkelijk is en kan het een worsteling zijn om genoeg tijd vrij te maken om een bloeiend gebedsleven op te bouwen.

Vanuit zijn eigen ervaringen met dit spanningsveld ging Theo van den Heuvel (van De Vierde Musketier) op zoek naar hoe Jezus bidden vormgaf in zijn leven. Zijn zoektocht resulteerde in het boek Bidden, waarin hij de lezers aan de hand van de vier evangeliën meeneemt om te ontdekken wat wij van Jezus kunnen leren over het gebed. Wat zei Jezus daarover? En hoe gaf Hij zijn eigen gebedsleven vorm? Wanneer en waar bad Hij? Het is mogelijk om een eerste indruk van het boek te krijgen via www.kok.nl/boek/bidden.

Delen.

Over de auteur

Debbie den Boer is redacteur van OnderWeg.

Laat een reactie achter