Ledental GKv daalt verder

OnderWeg | 27 februari 2019
  • Nieuws

De GKv telde op 1 oktober 2018 114.905 leden, 1.855 minder dan het jaar ervoor. Dat blijkt uit het woensdag verschenen Handboek 2019.

GKv Handboek 2019Sinds 2003 daalt het ledental van de GKv. Die trend zet zich versterkt door. In 2017 daalde het ledental met ruim 1.500 leden, de jaren daarvoor steeds met circa 1.000 leden. De daling doet zich in vrijwel het gehele land voor. De classis Hattem zag als enige het ledental toenemen.

De GKv verliest vooral leden aan andere kerken, in het bijzonder aan de PKN en aan overige (vooral evangelische) kerken. Het aantal vertrekkers naar kerken die zich de afgelopen jaren van de GKv hebben afgescheiden, is stabiel.

Steeds meer GKv-leden (in 2018 bijna 1.000) vertrekken met onbekende bestemming uit hun kerk. Volgens redacteur Jan Kuiper, die het jaaroverzicht in het Handboek schreef, sluit dat aan bij de trend dat verhuizende leden in hun nieuwe woonplaats gaan kijken bij welke kerk ze zich aansluiten. ‘Dat past bij de tendens waarin de plaatselijke kerk sterker naar voren komt: waarom zou dat niet een plaatselijke kerk kunnen zijn die aangesloten is bij een ander kerkverband? En moet je je wel aansluiten bij een plaatselijke kerk?’

Het aantal GKv-doopleden dat belijdenis deed, ging fors omlaag van ruim 1.200 naar 800. Het aantal GKv-leden dat buitenkerkelijk werd, daalde licht.

Hopen tegen wil en dank

Hopen tegen wil en dank

Arie Kok
  • Interview
  • Thema-artikelen
Zal er ooit een dag van vrede zijn?

Zal er ooit een dag van vrede zijn?

Peter Hommes
  • Opinie
  • Thema-artikelen

Reageer op dit bericht

Theo Haasdijk

Is het niet zo dat het ledental van de GKV al veel langer daalt in de zin dat er meer mensen vertrekken dan er uit andere kerken bijkomen? Vroeger werd dit gecompenseerd doordat er meer kinderen werden geboren dan er kerkleden overleden. Daardoor was er per saldo toch een groei. Nu er minder kinderen geboren worden is dit effect weg, waardoor ook per saldo een daling optreedt.

09:36 uur | 28 februari 2019 Beantwoorden

Meld je aan voor onze gratis nieuwsbrief