Variatie bij het avondmaal

0

Moet je bij het avondmaal elke keer de instellingswoorden herhalen? Als je het avondmaal aan tafel viert, worden die woorden misschien wel vier of vijf keer uitgesproken: ‘Het brood dat wij breken (…) Neem, eet, gedenk en geloof (…)’ De GKv Vlaardingen besloot het anders te doen.

Ds. Gert Treurniet: ‘Zo’n letterlijke herhaling is in onze gereformeerde liturgie een beetje een vreemd element. Ik merkte dat er meer zijn die het zo ervaren.’ In de nieuwe aanpak klinken bij de eerste tafel de bekende instellingswoorden; bij de volgende tafels wordt wel het brood zichtbaar gebroken en de wijn geschonken, maar klinken er andere woorden. In Vlaardingen is daarbij heel bewust gekozen voor citaten uit Johannes 6, woorden van Jezus over zichzelf als het brood van het leven.

Eentonigheid was niet de enige overweging. Treurniet: ‘We vieren het avondmaal als complete gemeente: de tafels horen bij elkaar. Wat aan een vorige tafel is gezegd en gezongen, “geldt” net zo goed voor de deelnemers aan een volgende.’ Hij verwijst naar de woorden aan het begin van de avondmaalsviering: ‘de harten omhoog!’ Die worden ook niet herhaald. ‘We hebben nooit gemerkt dat iemand dat mist.’ De nieuwe aanpak is voorlopig een proef.

Delen.

Over de auteur

Het Praktijkcentrum (GKv) ondersteunt en begeleidt kerken bij het gemeente-zijn in een geseculariseerde cultuur. Zie www.praktijkcentrum.org.

Laat een reactie achter