Diaken voor extern diaconaat

0

Met het initiatief ‘Kerk voor de buurt’ waait er een nieuwe wind door kerkelijk Nederland. In dit initiatief werken de grote PKN en de drie kleine gereformeerde kerken samen.

In Dalfsen-Oost (GKv) krijgt dit nieuwe en tegelijk oude inzicht vorm in de aanstelling van een diaken speciaal voor het externe diaconaat. Dat externe diaconaat hangt er maar niet wat bij: ’Bij extern diaconaat gaat het om het concretiseren van onze gemeentevisie en dan met name waar het gaat om hart voor Dalfsen’, aldus de toelichting.

Die woorden uit de gemeentevisie zijn geen verplicht nummer: ‘Als kerk willen we kerk in en kerk voor het dorp zijn. We richten ons daarbij met name op degenen die kwetsbaar zijn, minder mogelijkheden hebben en minder kansen hebben. Zo willen we in het spoor van onze Heer Jezus Christus gaan, Hij had met name oog voor deze groepen. Wij willen Zijn liefde concretiseren in woord en daad. We hopen dat mee door deze activiteiten dorpsgenoten het goede nieuws van Jezus Christus leren kennen. Zo willen we ons inzetten voor de bloei van ons dorp (Jeremia tot de ballingen in Babel: ‘Bid tot de Heer voor de stad en zet je in voor haar bloei’, Jeremia 29:7).’ Diaken Bernard Bos: ‘We kiezen er tegelijk voor om als kerk meer zichtbaar te worden en pleiten daar ook bij andere kerken voor.’

De diaken voor extern diaconaat heeft een eigen takenpakket. Hij heeft een plek in het diaconaal platform van Dalfsen en heeft vooral een centrale rol bij het samen opzetten en (laten) organiseren van diverse projecten. In Dalfsen gebeurt al veel: een taalcafé voor vluchtelingen, huiswerkbegeleiding voor minima, de Buurtkamer, het vakantie-adoptieproject, waarbij tien à vijftien kinderen opgevangen worden door een ‘opa en oma’, en de fietserieje, waarbij vluchtelingen iets over fietsonderhoud leren.

Webtips

diaconaalsteunpunt.nl/samenleving/kerk-in-de-buurt/diaconaat-is-missionair

blad-dienst.nl/portfolio/2019-04

www.onderwegonline.nl/9126-kerk-voor-de-buurt

kerkindebuurt.nl

Delen.

Over de auteur

Het Praktijkcentrum (GKv) ondersteunt en begeleidt kerken bij het gemeente-zijn in een geseculariseerde cultuur. Zie www.praktijkcentrum.org.

Laat een reactie achter