Diaconaal Steunpunt en Missionair Steunpunt integreren

0

Per 1 april 2019 zijn het Diaconaal Steunpunt (GKv/NGK) en het Missionair Steunpunt (NGK) geïntegreerd tot één informatie- en inspiratieplatform. Het nieuwe platform gaat NGK- en GKv-gemeenten ondersteunen in diaconaal-missionaire processen en projecten en bij kerkplanting.

Het deputaatschap Diaconale Zaken (DDZ) en het bestuur van de Nederlands Gereformeerde Toerusting (NGT) hebben tot deze stap besloten. De bestuurlijke aansturing valt onder het DDZ, dat bestaat uit drie GKv- en drie NGK-leden.

Deze stap sluit aan op de bij beide organisaties gegroeide overtuiging dat evangelisatie en diaconaat twee kanten zijn van dezelfde munt: geloof, hoop en liefde delen met andere mensen. In deze integral mission gaan missionair en diaconaal werk samen, in de verwachting dat mensen iets proeven van de liefde van Christus die in daden tot uitdrukking komt. Meer over integral mission op de website www.kerkindebuurt.nl.

Delen.

Over de auteur

Laat een reactie achter