Stimulans: Rust, vragen, uitverkiezing

0

De rubriek Stimulans haalt uit het enorme aanbod aan toerustingsmateriaal op geloofsgebied elke keer een aantal krenten uit de pap. Deze keer aandacht voor onder meer rust, vragen en uitverkiezing.


Tot rust komen

051522 Stimulans foto 1Vakantie – wat kun je er aan toe zijn. Even tot rust komen en opladen voor het nieuwe seizoen. En als dat nieuwe seizoen weer begint, proberen om de rust van de vakantie vast te houden. Of de vakantie nu net begint of dat deze al weer achter je ligt, tot rust komen en die rust vasthouden is een hele kunst.

Om je daar in deze zomertijd bij te helpen, ontwikkelde het online platform Opkijken.nl een meditatieserie Rustpunt. Viermaal per week biedt deze serie je een handvat om een moment te nemen voor stille tijd. De meditaties bevatten een Bijbeltekst, een korte overdenking en een bijpassend filmpje. De overdenkingen zijn eerder al door Mirjam van der Vegt geschreven voor het dagboek Kracht voor elke dag 2016. Hoewel de serie van start is gegaan op zaterdag 6 juli, duurt deze nog de hele maand augustus. Ook is het mogelijk om de eerdere meditaties terug te lezen via www.opkijken.nl/meditatieserie-rustpunt. Via deze site kun je je tevens aanmelden om de meditaties per mail te ontvangen.


Vragen over God

051522 Stimulans foto 2Van de hand van André F. Troost verscheen recent Als God een vraag is. Mijmeringen in Mokum (een uitgave van KokBoekencentrum), een populair-theologisch boek over vragen die cirkelen rond het grote ‘waarom?’ In dit boek bespreekt Troost deze vragen terwijl hij zogenaamd met zijn (fictieve) kleinzoon Floris door Amsterdam wandelt. De plaatsen die ze op hun wandeling tegenkomen, vormen aanleiding voor nieuwsgierige en kritische vragen over het geloof omtrent alle grote thema’s waarmee Troost zich al zijn hele leven bezighoudt.

Zo vormt in het eerste hoofdstuk het bezoek aan dierentuin Artis de aanleiding voor een kritische vraag over Genesis, want (zo zegt kleinzoon Floris) als mensen van de apen afstammen en dus het begin al niet klopt, kan de Bijbel wel in de prullenbak. Deze en andere vragen leiden tot interessante dialogen, doordrenkt van Amsterdamse humor, maar soms ook bloedserieus. Reden voor het schrijven van dit boek is voor Troost dat hij de vragen van twijfelaars serieus wil nemen, in plaats van deze in een dogmatische doofpot te stoppen.


Bijbelstudie in het nieuwe seizoen

051522 Stimulans foto 3bHoewel we nog midden in het zomerseizoen zitten, nadert het nieuwe kerkelijke seizoen met rasse schreden. Met het oog hierop verschenen in de Kringserie van de IZB vier nieuwe deeltjes. Zo verscheen van de hand van René van Loon God is groter dan je denkt!, met negen Bijbelstudies over de profeet Elia.

Martin van Veelen verzorgde in Levenslessen van de goede Herder negen Bijbelstudies over gelijkenissen van Jezus. Van Veelen gaat in op de beeldspraak die Jezus gebruikte bij zijn verkondiging en stelt de vraag wat die beelden ons vandaag de dag te zeggen hebben. Over Jona werden zes Bijbelstudies geschreven door Wout van Laar in Geroepen om te gaan. Evert Schimmel ten slotte schreef negen Bijbelstudies over schoonheid in ons leven, onder de titel De kunst van het leven. Schimmel gaat in op de schoonheid in de schepping, in de Bijbelse taal, in muziek en bouwkunst en in de manier waarop we God mogen dienen.


Uitverkiezing hoopvol?

051522 Stimulans foto 4Uitverkiezing is een term die vaak negatieve associaties oproept. Toch kan het geloof in een verkiezende God volgens Jan Hoek en Wim Verboom juist ook hoopvol en moedgevend zijn. Het gaat niet om deuren die in het slot vallen, maar om een wijd geopende poort waardoor het licht binnen stroomt. Deze gedachte werken zij verder uit in hun pastorale boek ‘Ik zie een poort wijd open staan’ (KokBoekencentrum).

Hierin komen allereerst de Bijbelse gegevens aan bod en vervolgens wordt ingegaan op het katholieke, gereformeerde en actuele belijden. De auteurs trekken daarna lijnen door naar prediking, pastoraat en geloofsbeleving. Het boek is geschreven met een brede doelgroep voor ogen, maar bevat voldoende diepgang waardoor ook liefhebbers van theologische verdieping aan hun trekken komen.

Delen.

Over de auteur

Debbie den Boer is redacteur van OnderWeg.

Laat een reactie achter