Stimulans: Ouderlingen, zorgzame kerk

0

De rubriek Stimulans haalt uit het enorme aanbod aan toerustingsmateriaal op geloofsgebied elke keer een aantal krenten uit de pap. Deze keer aandacht voor onder meer ouderlingen, een zorgzame kerk en de nieuwe generatie.

Handboek voor ouderlingen

051618 Stimulans foto 1Met de start van het kerkelijk seizoen worden ook tal van ouderlingen bevestigd. Een zegen om mee te mogen maken, maar tegelijkertijd ook een hele verantwoordelijkheid. Om ouderlingen en bezoekmedewerkers toe te rusten verscheen van de hand van Erica Hoebe-de Waard en Roelof de Wit het Handboek voor de ouderling en bezoekmedewerker (uitgever KokBoekencentrum). Het gaat hierbij om een vernieuwde editie van het in 2003 verschenen Minihandboek voor de ouderling.

Deze nieuwe versie biedt handvatten voor zowel doorgewinterde als net beginnende ouderlingen en bezoekmedewerkers. Tal van basisvragen worden besproken, zoals: Wat is pastoraat? Wat doet een kerkenraad? Hoe ziet een huisbezoek eruit? Ook de meer praktische uitwerking komt aan de orde. Zo worden er gebeden en (Bijbel)teksten aangereikt en bespreken de auteurs vijftien casussen rond de thema’s vergaderen, gemeenteleven en pastoraat. Bij de casussen zijn gespreksvragen toegevoegd, zodat hierover in groepsverband kan worden doorgesproken.


Een zorgzame kerk

051618 Stimulans foto 2De Nederlandse gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor het ondersteunen van inwoners met een chronische ziekte, fysieke beperking of psychosociale problemen. Maar wat kan de kerk betekenen voor deze doelgroepen? Over deze vraag wordt binnen de PKN nagedacht in het project Zorgzame Kerk. Dit project heeft meerdere resultaten opgeleverd die kerken kunnen helpen in hun zoektocht naar manieren om present te zijn in de samenleving. Via de volgende link is een onderzoek te vinden naar 23 zorgzame kerken en een filmpje met tien geleerde lessen: www.kerkinactie.nl/diakenen-zwo/zorgzame-kerk.

Voor diegenen die zich hier nog verder in willen verdiepen en willen ontdekken of en hoe dit concept bruikbaar is voor de eigen kerk, komen Kerk in Actie en de Academie van de PKN met een online leertraject. Het traject is gratis te volgen via www.protestantsekerk.nl/training/zorgzame-kerk.


In gesprek over het geloof

051618 Stimulans foto 3Geloven is in onze samenleving al lang niet meer vanzelfsprekend. Steeds meer mensen omschrijven zichzelf als niet-religieus of atheïst. Wat zeg je als mensen allerlei argumenten hebben tegen het christelijk geloof? Hoe leg je hun uit wat het christelijk geloof inhoudt en wat het belang is in het dagelijks leven? Over deze vragen gaat het boek Geloof jij dan nog? van Hetty Lalleman.

Het boek bespreekt tal van thema’s die in een gesprek met niet-gelovige vrienden, collega’s en familie aan bod kunnen komen, waaronder vragen als: is het onredelijk om te geloven, en veroorzaakt religie geweld? Het boek is meer geschreven als een verhaal dan als een systematische opsomming van argumenten en leest daarmee vrij gemakkelijk weg. Aan het eind van elk hoofdstuk staan enkele vragen die aan willen zetten tot een gesprek tussen gelovigen en niet-gelovigen.


Nieuwe generaties inwijden

051618 Stimulans foto 4Jongeren inwijden in wat de kerk gelooft en hun leren hoe dat geloof ook deel van henzelf kan worden, is dat niet het doel van catechese? Tegelijkertijd is dat een uitdaging, want hoe kun je zorgen voor verbinding tussen Gods Woord en het leven van jongeren? Recent verscheen de gratis catechesemethode Just Read It!, die juist wil helpen om deze verbinding te leggen. De methode is een initiatief van het LCJ, een jongerenorganisatie in de CGK.

Just Read It! bestaat uit een leerlijn voor vijf jaar. In elk jaar worden thema’s uit de Bijbel behandeld, gericht op de relevantie voor jongeren van nu. Daarbij worden de thema’s ook telkens vanuit de belijdenisgeschriften en de geloofsleer belicht. Voorbeelden van thema’s die aan bod komen, zijn: God, de Bijbel, zonde, Jezus als middelaar, apologetiek en de eindtijd.

De lessen worden digitaal aangeboden, waardoor ze telkens geactualiseerd kunnen worden. In de methode wordt veel aandacht gegeven aan het nauwkeurig lezen van de Bijbel. Daarnaast bevat elke les een leerwijzer met mogelijkheden voor leerwerk, denkwerk en maakwerk. Meer informatie is te vinden op www.justreadit.nl.

Delen.

Over de auteur

Debbie den Boer is redacteur van OnderWeg.

Laat een reactie achter