GKv Haren: bijzondere opening kerkenraad

0

In oude kerkboeken kun je nog wel een gebed voor de opening van de kerkenraad tegenkomen. Uit de Bijbel lezen op de kerkenraad was er lang geleden niet bij. Toen dat in gebruik kwam, was er eerst verzet: kan de voorzitter daarmee niet de uitkomst van de bespreking beïnvloeden? Een tegenwerping die tegenwoordig bijna ondenkbaar is.

Je kunt nog een stap verder gaan, zoals de kerkenraad in Haren doet. Daar beginnen de kerkenraadsvergaderingen op de klassieke manier: met gebed, Bijbellezing, een lied. Maar vervolgens gaan de ambtsdragers met elkaar in gesprek. Scriba Henk Velvis: ‘De bedoeling is om naast het gezamenlijk gebed aan het begin ook even persoonlijk in twee- of drietallen met elkaar te spreken over de voortgang van ons ambtswerk: hoe we dat ervaren, de mooie en moeilijke dingen die we tegenkomen. En daarna persoonlijk voor elkaar te bidden.’

Het onderlinge gesprek gaat niet over het onderwerp van die avond. Het zijn gewoon de kerkenraadsleden die naast elkaar zitten die in gesprek gaan en samen bidden. Er wordt wel op gelet dat de groepjes niet steeds hetzelfde zijn.

Wat is het effect? Henk Velvis: ‘Het komt de onderlinge verhouding ten goede. Je weet je gekend door je mede-ambtsdragers. Een vraag die wellicht opkomt bij kerkenraadsleden die in hun dagelijks werk manager zijn: houdt het de vergadering niet op? Voor de onderlinge bespreking neemt de kerkenraad vijf minuten en de voorzitter bewaakt dat.’

Meer voorbeelden van vergaderopeningen:

lerenindekerk.nl/lerenindekerk/beginnen-met-god
diaconaalsteunpunt.nl/diaconie/vergaderen/vergaderopeningen

Delen.

Over de auteur

Het Praktijkcentrum (GKv) ondersteunt en begeleidt kerken bij het gemeente-zijn in een geseculariseerde cultuur. Zie www.praktijkcentrum.org.

Laat een reactie achter