Stimulans: Goed leven, dieren, kinderen

0

De rubriek Stimulans haalt uit het enorme aanbod aan toerustingsmateriaal op geloofsgebied elke keer een aantal krenten uit de pap. Deze keer aandacht voor goed leven, dieren en kinderen.

Theologie over goede manier van leven

Dan is het aardse leven goed.inddAan het begin van dit academische jaar nam Ad van der Dussen wegens emeritaat afscheid als docent systematische theologie van de TU Kampen en de Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding. Ter gelegenheid van dit afscheid verscheen in de TU-bezinningsreeks de vriendenbundel Dan is het aardse leven goed, onder redactie van Jaap Dekker, Kees de Groot en Jan van Helden. Deze titel geeft uitdrukking aan wat voor Van der Dussen een belangrijke focus was in zijn onderwijs en theologische publicaties. Theologie moet namelijk raken aan de concrete werkelijkheid van het leven en ook dienstbaar zijn aan een goede manier van leven.

De bundel bevat zeventien bijdragen van verschillende auteurs, die laten zien wat dit in de praktijk betekent, niet alleen voor de waardering van het aardse leven en voor de toekomstverwachting, maar ook voor de ethiek, het pastoraat en het kerkelijk leven.


Hoop voor mens én dier

051920 Stimulans foto 2Volgende week, op zondag 20 oktober, is het weer Micha Zondag. Met deze jaarlijkse themazondag wil de organisatie Micha Nederland aandacht vragen voor gerechtigheid. Ze verzorgt voor deze zondag een kant-en-klaar themapakket met preekschetsen, suggesties voor liederen, gebeden, kindermateriaal en tienermateriaal. Thema van de Micha Zondag is dit jaar: ‘De regenboog: hoop voor mens én dier’. Aan de hand van dit thema kunnen christenen samen nadenken over de betekenis van dieren in het licht van de Bijbel en de actualiteit.

Bezinning rond dit thema is volgens de organisatie nodig, gezien het actuele debat in de samenleving en in de politiek. Denk alleen al aan onderwerpen als intensieve veehouderij, ritueel slachten en zogenoemde dierenrechten. Micha roept op na te denken over vragen als: wat wil het zeggen dat God zo nadrukkelijk de dieren noemt bij het sluiten van het verbond met Noach, wat betekent dit voor onze omgang met dieren?

Het themapakket voor de Micha Zondag is te downloaden via www.michazondag.nl. Het materiaal kan ook op een andere zondag gebruikt worden.


Samen met kinderen de Bijbel door

051920 Stimulans foto 3Uit recent onderzoek blijkt dat een op de drie protestantse gemeenten in Nederland wekelijks minder dan twintig kinderen in de kerk heeft. Dat betekent vaak kleine groepen bij de kindernevendienst of club. Juist voor kinderwerkers in deze gemeenten heeft het Nederlands Bijbelgenootschap in samenwerking met JOP, de jeugdorganisatie van de PKN, een nieuw product voor groepen ontwikkeld: de Samenleesbijbel 100 stappen.

Deze uitgave is een variant in de reeks Samenleesbijbels en bevat honderd stappen met elk een Bijbelgedeelte uit de Bijbel in Gewone Taal om samen te lezen, een grote illustratie om te bekijken en te bespreken, een groepsactiviteit om te doen of te spelen en doorpraatvragen en weetjes over de achtergrond van de Bijbel. De honderd stappen leiden gebruikers op een uitgebreide manier door het Oude en Nieuwe Testament, waarbij bekende en minder bekende verhalen aan de orde komen. In het verwerkingsmateriaal is verder rekening gehouden met verschillende leerstijlen. Het materiaal is ook geschikt voor bijvoorbeeld missionair kinderwerk, kinderclubs of Bijbelkringen waarbij gezinnen bij elkaar komen.

Via de volgende link is het mogelijk om deze Samenleesbijbel alvast in te kijken:
shop.bijbelgenootschap.nl/product/samenleesbijbel-100-stappen.

Delen.

Over de auteur

Debbie den Boer is redacteur van OnderWeg.

Laat een reactie achter