Met jongeren spreken over een veilige kerk

0

NGK De Ontmoeting in Voorthuizen-Barneveld is zeker niet de enige gemeente die bezig is met het onderwerp veilige kerk, maar deze gemeente spitst het thema in dit kerkelijke seizoen toe op het jeugdwerk.

(beeld Doloves/iStock)

(beeld Doloves/iStock)

Vertrouwenspersonen Mirjam Bos en Mieneke Broekhuizen: ‘We willen elkaar met respect behandelen en ieder in zijn waarde laten. Dit betekent dat wij in onze kerk alle vormen van ongelijkwaardige behandeling, zoals pesten, machtsmisbruik, discriminerende, racistische, seksistische, (seksueel) intimiderende of manipulerende gedragingen of opmerkingen, of het hiertoe aanzetten, ontoelaatbaar vinden.’

De gemeente is met de jongeren zelf in gesprek gegaan over omgangsregels die ervoor zorgen dat de kerk een veilige kerk is. Daarbij wordt aangehaakt bij de ‘gulden regel’ uit Matteüs 7:12: ‘Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jou behandelen. Dat is het hart van de Wet en de Profeten.’ Van daaruit hebben ze in de gemeente tien omgangsregels met elkaar afgesproken, waarvan er elke week een aan de orde komt.

1. Iedereen is waardevol binnen onze kerk.

2. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer dus niet.

3. Ik ben aardig voor de ander. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over de ander. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.

4. Ik behandel een ander zoals ik zelf behandeld wil worden en speel niet de baas over de ander. Ik zit niet ongevraagd aan de spullen van een ander.

5. Ik vertrouw de ander en anderen kunnen mij vertrouwen. Ik neem de tijd om naar de ander te luisteren. Ik heb aandacht voor de ander, dus negeer hem niet.

6. Stoeien mag, maar ik vecht niet en ik gebruik geen geweld. Ik bedreig de ander niet en ik neem geen wapens mee.

7. Ik ga liefdevol om met de ander en vind geborgenheid belangrijk, maar ik houd rekening met de grenzen van de ander. Ik kom niet onnodig te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan. Ik geef de ander ook geen seksueel getinte aandacht.

8. Ik wil open en eerlijk in gesprek met de ander, maar ik stel geen ongepaste vragen en maak geen kwetsende opmerkingen over iemands persoonlijke leven of uiterlijk.

9. Ik geef de ander de ruimte. Als iemand mij hindert of lastigvalt, dan vraag ik hem of haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander of de leiding om hulp.

10. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich er niet aan houdt daarop aan en meld dit zo nodig bij de leiding of de jeugdouderling.

Het is de bedoeling dat de jongeren de omgangsregels vanuit de kerk of club meenemen naar huis en ook daar bespreken. Er werd een speciale dienst over het onderwerp gehouden en de kinderen kregen de omgangsregels mee op een mooie kaart.

Webtip
www.meldpuntmisbruik.nl

Delen.

Over de auteur

Het Praktijkcentrum (GKv) ondersteunt en begeleidt kerken bij het gemeente-zijn in een geseculariseerde cultuur. Zie www.praktijkcentrum.org.

Laat een reactie achter