Denken aan overledenen

0

Nu eeuwigheidszondag in steeds meer kerken een plek heeft gekregen, verschijnen er nieuwe gebruiken om de overledenen in herinnering te houden.

Een voorbeeld van een gedenkplaatje uit de Ichthuskerk in Dronten.

Een voorbeeld van een gedenkplaatje uit de Ichthuskerk in Dronten.

In de GKv Bergentheim staat er een schaal voor in de kerk. Daarin worden witte stenen gelegd met daarop de naam van de overledene en zijn of haar geboorte- en sterfdatum. De witte steentjes verwijzen naar Openbaring 2:17: ‘Wie overwint zal Ik van het verborgen manna geven, en ook een wit steentje waarop een nieuwe naam staat die niemand kent, behalve degene die het ontvangt.’ Wit wijst volgens de toelichting naar de gratie die je in het geloof in Christus krijgt: ‘Waarom die witte steen? Wit is de kleur van reiniging en vergeving, vergeving door het kruis van Christus. Door Hem zijn wij overwinnaars.’ Tijdens of na de begrafenisdienst wordt de steen in de schaal gelegd, desgewenst door de familie. Op eeuwigheidszondag krijgt de familie na de dienst de steen mee naar huis.

In de Ichthuskerk in Dronten (NGK) gaat het op een vergelijkbare manier. Daar gebruiken ze geen stenen, maar een schildje in de vorm van een vis, met daarop plek voor de naam en sterfdatum van de overledene. Op het visvormige schildje is ook een vorm zichtbaar die lijkt op een duif die wegvliegt of opstijgt naar de hemel. Ook in Dronten krijgt de familie op eeuwigheidszondag het schildje mee. Tot die tijd hangen ze bij de deuren aan de ingang van de kerkzaal.

Delen.

Over de auteur

Het Praktijkcentrum (GKv) ondersteunt en begeleidt kerken bij het gemeente-zijn in een geseculariseerde cultuur. Zie www.praktijkcentrum.org.

Laat een reactie achter