Stimulans: 2020, ethiek, jongeren

0

De rubriek Stimulans haalt uit het enorme aanbod aan toerustingsmateriaal op geloofsgebied elke keer een aantal krenten uit de pap. Deze keer aandacht voor het nieuwe jaar, ethiek en jongeren.

Inspiratie voor het nieuwe jaar

052316 Stimulans foto 1bNog even en het jaar 2019 ligt achter ons. De jaarwisseling is vaak het moment om met een nieuw Bijbels dagboek te beginnen. Er is volop keuze; veel uitgeverijen en kerkelijke organisaties hebben een jarenlange traditie op dit gebied. Toch verschijnen er elk jaar ook geheel nieuwe dagboeken. Zo komt de organisatie achter de website www.dagelijksebroodkruimels.nl nu met het dagboek Dagelijkse broodkruimels (ArkMedia). In dit dagboek zijn verschillende ‘broodkruimels’ verzameld die eerder via de website zijn gedeeld. Het gaat dan om Bijbelcitaten, gedichten, illustraties en diverse andere teksten. Zo is geen enkele dag hetzelfde in dit dagboek.

Van de hand van Henk Florijn komt verder het dagboek Woorden van Augustinus (KokBoekencentrum). Dit dagboek bevat voor elke dag een korte overdenking van Augustinus bij een Bijbeltekst.

Voor kinderen in de leeftijd van ongeveer 9-12 jaar is het dagboek Binnenstebuiten van Nathalie de Heer (ArkMedia). Dit dagboek helpt kinderen om zichzelf en God beter te leren kennen door stil te staan bij vragen als: wie ben ik?, wat voel ik? en: wat denk ik? Het boek staat vol met praktische opdrachten, tips en voorbeelden die de kinderen helpen om aan de slag te gaan met wat ze hebben geleerd.


Gedachten over christelijke ethiek

052316 Stimulans foto 2Hoe geef je op een christelijke wijze vorm aan je leven? Gaat het om wat mag en wat niet mag? Volgens theoloog en ethicus Kees Kleingeld is de vraag wat wij moeten doen, onlosmakelijk verbonden met de vraag wat God voor ons gedaan heeft. In zijn boek Een nieuw leven (Buiten & Schipperheijn Motief) stelt hij daarom de vraag wat het voor ons denken over ethiek betekent dat Christus ons door zijn dood en opstanding heeft bevrijd. Kleingeld pleit ervoor om de focus te verschuiven van ‘wij moeten’ naar ‘wij mogen’ – wij mogen in de vrijheid van Christus leven, een nieuw leven dat op Hem gericht is. In het boek werkt hij uit wat dit nieuwe leven inhoudt. Tijdens die zoektocht gaat hij in op wie je bent als mens, het doel van de wet, het leven door de Geest en christelijke deugden, de rol van het geweten en op begrippen die het koninkrijk van God kenmerken, zoals genade, barmhartigheid en zorg.


Impact in het leven van jongeren

052316 Stimulans foto 3Heb je jezelf weleens afgevraagd hoe jij meer impact zou kunnen hebben op de jongeren in jouw omgeving? Jonathan Pellegrom van Athletes in Action stelde zich die vraag de afgelopen jaren in ieder geval regelmatig. In zijn zoektocht naar een antwoord ontdekte hij dat de mensen die impact hebben in het leven van jongeren vaak vijf gewoontes delen met elkaar. Gewoontes die iedereen kan uitleven, los van persoonlijkheid, leeftijd, talenten of aangeboren vaardigheden. In zijn boek De 5 gewoontes (Gideon) werkt hij deze gewoontes uit aan de hand van inspirerende verhalen, de nieuwste wetenschappelijke inzichten en dagelijkse oefeningen. Daarnaast zijn in samenwerking met tal van bekende jongerenorganisaties een praktisch werkboek, een assessment en een online training ontwikkeld. Zie voor meer informatie www.de5gewoontes.nl.

Delen.

Over de auteur

Debbie den Boer is redacteur van OnderWeg.

Laat een reactie achter