Vier predikanten, een prekenserie

0

Het lijkt zo voor de hand te liggen, maar toch is het zeldzaam dat classispredikanten samenwerken en met elkaar een thema uitdiepen in een serie. Het gebeurt binnen de classis Grootegast van de GKv. Tiemen Dijkema (Enumatil), Pieter Kars van de Kamp (Grijpskerk), Jan Rozemuller (Oldehove) en Erik Pomp (Aduard) werken samen het thema ‘ambten’ uit en ieder van hen houdt in de classiskerken daar enkele preken over.

Een gemeente, vele gaven. (beeld andreygonchar/iStock)

Een gemeente, vele gaven. (beeld andreygonchar/iStock)

Deze serie preken volgt op een serie over de gaven van de heilige Geest die de predikanten in het najaar van 2019 hielden. Uit de toelichting: ‘Vóór de ‘ambten’ er waren, was er de gemeente, de gemeenschap van gelovigen. Aan die gemeente heeft de heilige Geest de vele gaven gegeven waar het in de vorige prekenserie over ging: wijsheid, genezing, leiding, klanktaal en de uitleg daarvan, profetie, dienst, barmhartigheid, de gaven van spreken en dienen. Als wij nu gaan nadenken over de ambten in de kerk moeten we op onze hoede zijn voor een te smalle blik: dat we alleen naar de drie bekende ambten kijken en daardoor aan de veelkleurige gaven en diensten en het bonte geestelijke leven binnen de gemeente voorbijzien.’

Drie werkterreinen

In totaal gaat het om een serie van acht preken, waarbij iedere predikant er twee voor zijn rekening neemt. Ze maken ruimte om vanuit de Bijbel na te denken over de bestaande praktijk van de drie bekende ambten: predikant, ouderling, diakenen. ‘Het beeld dat de Bijbel – vooral het Nieuwe Testament – tekent van de taken en functies in de kerk is wel veel kleurrijker dan dit drietal. We ontmoeten daar evangelisten, herders, leraren, oudsten, opzieners, helpers en helpsters, profeten en profetessen. Wel kun je zeggen dat er drie centrale ‘werkterreinen’ zijn: verkondiging, toezicht en zorg. Deze drie terreinen vind je terug in het bekende drietal van predikant, ouderling en diaken’.

Delen.

Over de auteur

Het Praktijkcentrum (GKv) ondersteunt en begeleidt kerken bij het gemeente-zijn in een geseculariseerde cultuur. Zie www.praktijkcentrum.org.

Laat een reactie achter