Grondpatronen voor de kerkdienst

0

De Emmaüskerk (NGK) in Eindhoven is zeker niet de enige kerk die nadenkt over de kerkdienst en daar een goede weg in zoekt. Bij de Emmaüskerk onderscheiden ze negen grondpatronen voor de kerkdienst, die ze in het plaatselijke kerkblad behandelen. Waarom grondpatronen? ‘Het feit dat we over grondpatronen spreken maakt al duidelijk dat we niet uitgaan van een uitgebreide, tot in detail uitgewerkte en in beton gegoten visie op de eredienst in de Emmaüskerk.’

De eerste twee zijn al behandeld: gemeentezang en gemeenschap. De bedoeling is dat er een Top 777 komt van liederen die de gemeente graag zingt, zonder daarbij uit te sluiten dat er ook andere liederen gezongen worden. Gemeenteleden kunnen aan deze lijst meewerken door liederen voor te stellen net als bij de jaarlijkse Top 2000. De kerkenraad helpt de gemeente op weg door aandacht te vragen voor het verschil tussen ‘innen’ en ‘uiten’. ‘Zingen helpt om het geloof te innen (je toe te eigenen, het geloof te memoriseren) en om het te uiten (lofprijzing en aanbidding). Beide zijn nodig.’

Bij innen denk je vooral aan psalmen, (nieuw) liedboek, Taizé en dergelijke en bij uiten aan Opwekking, evangelische bundels en – niet te vergeten – Johan de Heer. In de liederenschat van de Emmaüskerk moeten beide aspecten naar voren komen.

Dat houdt verband met het tweede grondpatroon: de geloofsgemeenschap, die elke zondag gevierd wordt. Dan gaat het om de diversiteit binnen de gemeente en om de eenheid in Christus. In de zondagse eredienst gaat het om het vieren van die eenheid. De veelkleurigheid moet terugkomen in de dienst, maar dat kan niet elke zondag en in elke dienst. In de loop van de maand krijgt elke zondag een eigen accent. De kerkenraad vraagt van de gemeenteleden voor ogen te houden waar het om gaat: ‘Die diversiteit betekent uitdrukkelijk niet dat in de eredienst ieder wat van zijn gading vindt. Het is veel meer je geloof beleven met de ander en misschien soms wel voor de ander.’

Delen.

Over de auteur

Het Praktijkcentrum (GKv) ondersteunt en begeleidt kerken bij het gemeente-zijn in een geseculariseerde cultuur. Zie www.praktijkcentrum.org.

Laat een reactie achter