Gemeenteleden preken in Dronten

0

Het woord lekeprekers willen ze er in Dronten (GKv) niet voor gebruiken. Dat veronderstelt een scheiding tussen geestelijken en leken, deskundigen tegenover amateurs en dat past niet bij de kerk. Maar in Dronten laten ze wel meer mensen aan het woord tijdens de kerkdienst dan een predikant.

De inmiddels vertrokken predikant Rien van den Berg nam in zijn tijd in Dronten-Zuid het initiatief tot de Timotheüsgroep. Een groep kerkleden, gemeentebreed samengesteld, bereidt de diensten voor tot en met het maken van een preek. Zolang Van den Berg predikant was in Dronten, draaide een vaste groep mensen hierin mee. Na zijn vertrek is de opzet veranderd en vragen twee leden van de groep (Jan ten Napel en Wiggele Oosterhoff) wie de volgende keer wil meewerken.

Vooral rond kerkelijke hoogtijdagen is er in Dronten zo’n dienst. De voorbereiding vindt plaats aan de hand van een stappenplan voor de uitleg van de Bijbel, opgesteld aan de TU Kampen. Sommige voorgangers hebben ook de cursus ‘Geloofwaardig Preken’ van Paulien Vervoorn gevolgd.

Tijdens zo’n dienst zijn jongeren de gastheer. De verschillende onderdelen van de dienst worden door gemeenteleden verzorgd. Er zijn twee of drie korte overdenkingen, ook door gemeenteleden. Ze maken ze zelf of ze herschrijven een preek van iemand anders. De diensten zijn interactief: in blokjes wordt de verkondiging besproken met en door de gemeente.

Wiggele Oosterhoff ziet genoeg voordelen. Veel meer mensen dan anders zijn bij de voorbereiding van de dienst betrokken. En wanneer bijvoorbeeld een vader en dochter samen in zo’n groep meedoen, geeft dat een bijzondere band. Als reactie hoort Wiggele ook: ‘nu gaat het tenminste ergens over!’ Natuurlijk doen gastvoorgangers hun best, maar bij hen blijft er altijd een zekere afstand tot wat in Dronten speelt.

In Dronten houden de beide GKv’s, de CGK en de NGK hun middagdiensten gezamenlijk. Maar de Timotheüsdiensten zijn bewust morgendiensten. Overigens kennen ook beide andere kerken vergelijkbare diensten.

Neem een gratis Proefabonnement op magazine OnderWeg.

Delen.

Over de auteur

Het Praktijkcentrum (GKv) ondersteunt en begeleidt kerken bij het gemeente-zijn in een geseculariseerde cultuur. Zie www.praktijkcentrum.org.

Laat een reactie achter