Met Christus aan tafel

0

In het avondmaal komt Christus naar ons toe. In het brood en de wijn. In het gedenken van zijn lijden en sterven en vooruitzien naar zijn komst, maar ook in de ontmoeting met de ander. Dat zijn mooie gedachten, maar merk je daar ook iets van? Wat helpt daarbij en wat juist niet?

Het avondmaal is niet zomaar een onderdeel van het kerk-zijn, stelt Hans Schaeffer. ‘De kerk ontstaat waar zij avondmaal viert.’ Daar wordt de gemeenschap tussen God en mensen vormgegeven. Het avondmaal heeft een eigen taal, die van eten, kauwen en slikken, benadrukt Geranne Tamminga. Wat in het avondmaal gecommuniceerd wordt, kun je niet helemaal in woorden vangen, zegt ook Jasper Bosman. Uit het onderzoek van Bosman blijkt dat er een grote diversiteit aan beleving van het avondmaal onder de avondmaalgangers is. Daarover met elkaar praten kan volgens hem verrijkend zijn. Juist als je zoekt naar een bijzondere ervaring in het avondmaal, ontglipt het je volgens dominee Rein Hoekstra. De onrust en het onhandige van het avondmaal horen er ook gewoon bij, zegt Geranne Tamminga. In deze werkelijkheid komt Christus naar ons toe.

De beleving van het avondmaal

Het gesprek over de volgende twee vragen is geen discussie. Het gaat om leren van elkaars inzicht en ervaring. Luister naar elkaar en stel alleen verduidelijkingsvragen:

1. Geloof je dat Christus in het avondmaal aanwezig is, zoals dat in de inleiding van rubriek beschreven wordt? Waarom geloof je dat (niet)?
2. Hoe ontmoet je Christus in het avondmaal? Betrek hierbij je lichamelijke activiteit en ervaring. Wat betekent het voor je dat je zit of loopt, ontvangt, proef, kauwt, slikt, wat zie je, wat hoor je, wat voel je? Hoe is in al die dingen Christus aanwezig?

Inhoudelijke verdieping

Lees de artikelen in dit nummer over het Avondmaal en kijk naar het minicollege van Anton Huijgen (www.weetwatjegelooft.nl/les/wij-proeven-christus-binnenin/).

1. Welke kennis over het avondmaal heb je opgedaan?
2. Probeer eens met elkaar na te denken over de lijn die Hans Schaeffer inzet, dat het vieren van het avondmaal basaal is voor kerk-zijn. Hoe hebben de diverse kanten van kerk-zijn het avondmaal te maken?

Probeer op basis van jullie gedeelde ervaringen en gesprek een aantal conclusies te trekken.

1. Wat helpt jullie om Christus te ervaren in het avondmaal?
2. Wat betekent dat voor je eigen manier van avondmaal vieren?
3. Geeft dit ook aanleiding om als gemeente het avondmaal anders te vieren? Wat zou er gebeuren als jullie het avondmaal elke week zouden vieren? Of in een kleinere groep, bijvoorbeeld met de groep waarmee je dit bespreekt?

Delen.

Over de auteur

Bram Beute is redacteur van OnderWeg en predikant van de GKv Kampen-Zuid.

Laat een reactie achter