Engelen in jouw leven

0

Mensen kunnen engelen zijn, maar engelen zijn geen mensen. Toch lijken engelen en mensen soms veel op elkaar. Een verpleger in het ziekenhuis die de hand reikt aan een stervende of een buurman die boodschappen voor je doet in een tijd van quarantaine. Sommige mensen fungeren als engelen voor hun naasten.

(beeld Alexeg84/iStock)

(beeld Alexeg84/iStock)

Engelen als boodschapper. Heb jij wel eens een engel ontmoet en bracht die engel jou een boodschap van God? Welk beeld heb jij van een engel? Wij denken vaak aan een engel met vleugels (cherubs en serafs), maar in de Bijbel zijn het vaak ook gewoon mensen. Een mens als engel die je helpt, bijstaat of gewoon even bij je is. Zijn jullie in de kring of groep engelen voor elkaar?

Een van de meest aansprekende verhalen over engelen is misschien wel het verhaal van Elisa. In de oorlog tussen Israël en Syrië was de stad omsingeld door strijdwagens en paarden. (2 Koningen 6). Maar wat de knecht van Elisa niet zag: rondom Elisa stonden talloze paarden en strijdwagens van vuur. Elisa vraagt God om de ogen van de knecht te openen en zegt dan: ‘Wees niet bang, wij zijn met veel meer dan zij.’

In tijden van angst en crisis kun je je afvragen waar de engelen zijn, nu je ze zo hard nodig hebt. Wie zijn de engelen in mijn leven? Heb ik mijn ogen wel open? Zoals God de ogen opende van de bediende van Elisa, zo kun je met God en in gesprek in de kring op zoek gaan naar de ‘engelen in je leven’. Deel in de kring je ervaringen en praat eens door over wat engelen in jouw leven betekenen. Wat betekent het besef van Gods goede geesten voor je geloofsleven? Ik had onlangs tijdens een eredienst de beleving dat er naast de predikant een schaduw met veel licht stond. Was dat een engel? God gaf me een ‘stralende boodschap’. Zo voelde ik dat. Of van een verhaal van een moeder die in de oorlog alleen was met haar kinderen. Ze ervoer dat ze een engel zag die haar bemoedigend toesprak.

Aan de slag

Wil je in je kring of gezin het gesprek over engelen voeren? Bespreek eerst met elkaar wat je beeld is van engelen. En kies vervolgens voor het delen van ervaringen of voor het bespreken van een Bijbelverhaal of een artikel in dit magazine.

1. Bespreek een verhaal in de Bijbel over engelen.
• Daniel 8:16 – Daniel ziet Gabriël in een visioen.
• Handelingen 12:7 – Bevrijding van Petrus.
• Openbaringen 19:10 – Johannes ziet een engel op Patmos.

2. Het artikel van Rob van Houwelingen biedt een aantal typeringen van engelen. Welke typering spreekt je het meest aan? Waarom?
• Bovennatuurlijke EHBO’er.
• Dienende geesten (Hebreeën 1:14).
• Professionele diaken.
• Wervelwind.
• Helpers om onze bestemming te bereiken.
• Strijders en soldaten die God eren.

3. Spreek met elkaar over je ervaringen met engelen, niet ‘zweverig’, maar concreet. Wat hebben engelen in je leven betekend of wat betekent het verhaal van een ander voor je? Bid met elkaar als afsluiting.


Lees Psalm 91 samen

In deze coronacrisis lees ik Psalm 91 heel anders. Het gaat daar over de zeer verderfelijke pest (vers 3) en over de pest die in het donker rondgaat (vers 6). Woorden die in deze tijd zo tot de verbeelding spreken. En dan lees je vers 11: ‘Hij zal voor u Zijn engelen bevel geven, dat zij u bewaren op al uw wegen.’ Deze tekst komt binnen! Bespreek dit in je kring.

1. Word stil (en kies muziek om je hoofd tot rust te brengen).
2. Lees Psalm 91 hardop en herhaal de tekst.
3. Wat zegt deze psalm je nu in deze tijd?
4. Deel, spreek, vraag, huil en deel je angsten met elkaar..
5. Zoek wat God tegen jullie zegt..

Luister ter afsluiting dit lied van Sela:

Samen engelen zoeken

Van Houwelingen: ‘Onze moderne westerse cultuur heeft een gesloten wereldbeeld.’ We maken dus bewust of onbewust een scheiding tussen het zichtbare en het onzichtbare.

1. Hoe kijk jij naar deze twee afzonderlijke domeinen?

2. Hoe zie jij de verbinding tussen het zichtbare (aardse werkelijkheid) en het onzichtbare (hemelse of geestelijke werkelijkheid)?

3. Bespreek met elkaar de verbeelding van het kunstwerk ‘Jakob’s ladder’ van de schilder Marc Chagall (1973). Wat betekenen de verschillende kleuren voor jou in het schilderij?

Chagall

Met een gesloten wereldbeeld en dus een gesloten hemel zie je geen engelen. In andere culturen leeft het besef dat er een andere wereld bestaat meer dan bij ons in het westen. Het oproepen van geesten impliceert ook een bewustzijn ervan. Denk bijvoorbeeld aan voodoo of het oproepen van kwade geesten.

Bespreek over het artikel van Rob van Houwelingen het volgende:

1. Zijn engelen in Jezus’ tijd en in de tijd van de apostelen en wonderen meer zichtbaar dan nu?

2. We zijn niet opmerkzaam genoeg.

3. Wil je iets ‘engelachtigs’ in de mens ontdekken? Dan zeg je bijvoorbeeld: ‘Je bent een engel.’

4. ‘Tegen duivelse beïnvloeding staat een goddelijke overmacht.’ Hoe kijk je naar geestelijke strijd om je heen of in je leven?

5. Engelen worden openbaar bij de wederkomst van Gods Zoon. Hoe zie je dat voor je?

Een engel die helpt

Open je ogen als je engelen wil zoeken of zien in je leven. Dat is zoeken naar soms onverklaarbare momenten, bemoediging of wonderen. Niet alles in ons leven is verstandelijk en wetenschappelijk te verklaren. Welke helpers zie jij om je heen? Op welke manier zijn dat engelen?

1. Eigen ervaringen delen in de kring: deel een persoonlijke ervaring van een onverklaarbaar moment in je leven, waarbij je je geholpen of gesteund bent in je geloof.

2. Als kring een helper zijn: dat kun je voor elkaar zijn, maar je kunt ook aansluiten bij initiatieven in je omgeving. In deze coronacrisis ontstond het landelijk initiatief www.nietalleen.nl. Het brengt mensen samen in het elkaar helpen en ondersteunen. Als kring kun je hier ook je aanbod van hulp laten zien.

3. Ben je zelf een helper, een engel? Welke boodschap heb jij te vertellen? In hoeverre wil je zelf een engel genoemd worden? Ben je een boodschapper van het Evangelie? Arie van der Veer schreef in zijn blog onlangs: ‘Evangeliseren heeft alles met engelenwerk te maken. Ziet u het woord staan? Angel, angelos, engel: brenger van de blijde boodschap…’ Ben jij een engel?

Online verdieping

Wil je meer verdiepen in de leer over engelen?

visie.eo.nl/artikel/2015/08/engelen-wat-zijn-dat-precies
www.theoblogie.nl/?s=engelen
www.theoblogie.nl/wordendienst-december-wieg/
www.theoblogie.nl/engelen-als-gasten-door-dr-d-j-steensma/
www.theoblogie.nl/op-kousenvoeten-uit-het-kerstnummer-van-open-deur/

Delen.

Over de auteur

Hetty Pullen-Muis (GKv) is adviseur bij het Praktijkcentrum.

Laat een reactie achter