Jongeren, middagdiensten en kringen in coronatijd

0

Onze rubriek Praktijklokaal is grotendeels gewijd aan hoe we in deze periode dat Nederland vanwege het coronavirus op slot zit toch kerk kunnen zijn. In deze aflevering aandacht voor jongeren, middagdiensten en kringen.

Jongeren in beeld in Ommen

(beeld Alexandra Dech on Unsplash)

(beeld Alexandra Dech on Unsplash)

Een van de signalen die het Praktijkcentrum opvangt is dat in deze coronatijd veel aandacht en tijd besteed wordt aan het organiseren van online kerkdiensten. Een ander signaal is dat het werk samen met jongeren vaak stil komt te liggen. Dat kan er mee te maken hebben dat de crisis begon toen het jeugdwerkseizoen op zijn eind begon te lopen.

Ommen-West (GKv) is een van de gemeenten die oog heeft voor de speciale uitdaging die de crisis voor jongeren is: ‘Als je jong bent, zijn een paar weken een heel lange tijd en een paar maanden een eeuwigheid. Het is niet vreemd dat juist jongeren het moeilijk vinden zich aan de maatregelen te houden. In de leeftijdsfase waarin je je losmaakt van je ouders en het contact met je leeftijdgenoten belangrijk voor je is, valt het niet mee dat je niet bij elkaar kunt komen’, schrijft dominee Harrie de Hullu.

In Ommen staat een team van vier mannen en twee vrouwen klaar om contact te houden met jongeren via bellen, appen of skypen. Een van hen, Robert van Veen, vult dat zo in: ’Vanaf het begin heb ik met een paar jongeren een app-groepje, waarin wij iets met elkaar delen over ons dagelijks (geloofs)leven. Ook in mijn vaste groep Lef-Gozers delen wij sinds kort een dagelijkse overdenking. Daarnaast ben ik begonnen met mountainbiken en dat doe ik altijd met iemand samen. Ik leen ook mijn fiets uit aan anderen. Verder bel, app en skype ik dagelijks en sinds kort doen we via skype online spelletjes.’

Motivatie voor hem ligt in wat gebeurde bij de kruisiging van Jezus: ‘Het lijdensverhaal is voor mij een enorme spiegel, hoe ik met anderen om moet gaan. Denk bijvoorbeeld aan de zorg van de Heiland voor zijn moeder.’


Behoefte aan de middagdienst?

(beeld Hannah Busing/Unsplash)

(beeld Hannah Busing/Unsplash)

Veel gemeenten zijn bijna vanzelfsprekend overgegaan naar een dienst per zondag, ook gemeenten die tot voor kort een tweede dienst kenden. Maar hier en daar wordt die middagdienst gemist, zoals in de Jeruzalemkerk (NGK) op Urk. In het kerkblad schrijft dominee Henk Zuidhof: ‘We concentreren ons op de morgendienst, omdat continue invulling van de middagdienst momenteel lastig is. We zoeken daarin nog naar een goede weg.’

Sommige gemeenten zoeken naar een manier om ook ’s zondagsmiddags leden en belangstellenden wat te bieden. De GKv Hoogeveen bijvoorbeeld vindt het belangrijk om voor dat deel van de gemeente dat aan twee diensten hecht, iets te doen. ‘Je kunt dan denken aan een meditatief moment dat om 16.30 uur begint en waarbij we aandacht hebben voor lied, Schriftlezing, gebed, meditatie, filmpje en dergelijke.’ Voorlopig is dat op een aantal zondagen vanaf 17 mei ingepland. De lengte van de ‘tweede dienst’ staat nog niet vast en er moeten ook nog vrijwilligers komen om dat te verzorgen.

Ook in Ommen-Noord/Oost (GKv) zijn ze bezig met de middagdienst. Van tevoren wordt een meditatie opgenomen, gemeenteleden worden uitgenodigd daarop te reageren via mail of Whatsapp en de predikanten gaan daar in de ‘middagdienst’ live op in.


Kansen voor de kring

(beeld Alexis Brown/Unsplash)

(beeld Alexis Brown/Unsplash)

Het Praktijkcentrum heeft onder voorgangers een kleine peiling gehouden over het thema kringvieringen. Nu de coronamaatregelen versoepeld worden en het bijeenkomen in kleine groepen mogelijk wordt, wordt dat onderwerp actueel. Alle gesprekspartners geven aan dat ze het belangrijk vinden om te investeren in gemeentekringen, juist nu het verlangen naar gemeenschap en samenkomen groot is. Een aantal kerken heeft het verlangen dat deze periode een blijvende boost geeft aan de kringen, zodat die ook na de coronatijd een belangrijke steunpilaar van het kerkelijk leven zullen blijven.

Kleine groepen ziet men als een kans voor:

  • Gemeenschap – Gezien worden, contact hebben, je verhaal kwijt kunnen, bidden voor elkaar, een ander helpen, elkaar opbouwen in geloof.
  • Interactie met de boodschap – In de kleine groep krijgt jouw verhaal een plek en kun je door gesprekken en werkvormen zelf de boodschap van God voor jouw leven ontdekken.
  • Generaties verbinden – In de kleine groepen kunnen oud en jong met elkaar in contact treden en samen hun geloof delen en vieren.

Het Praktijkcentrum gaat met de partners na hoe daarin op korte termijn ondersteuning kan worden geboden.

Delen.

Over de auteur

Het Praktijkcentrum (GKv) ondersteunt en begeleidt kerken bij het gemeente-zijn in een geseculariseerde cultuur. Zie www.praktijkcentrum.org.

Laat een reactie achter