Commissie: vrouw-in-ambt-besluit niet terugdraaien

OnderWeg | 10 juli 2020
  • Nieuws

De GKv-synodecommissie die de besluitvorming over de revisieverzoeken over vrouwelijke ambtsdragers heeft voorbereid ziet geen reden om het besluit van de vorige synode terug te draaien. Die sprak uit dat er, Bijbels gezien, ruimte is om vrouwen te roepen tot het ambt van predikant, ouderling en diaken. 23 GKv-gemeenten hebben gevraagd om het besluit ongedaan te maken; 21 gemeenten vinden de onderbouwing te mager.

(beeld Roman Motizov)

(beeld Roman Motizov)

In het rapport Elkaar van harte dienen (een verwijzing naar Opwekking 378) bespreekt de commissie de bezwaren tegen vrouwelijke ambtsdragers. Tegenover het gebruik van Genesis 1 en 2 om een voorrangspositie van de man te bepleiten, zegt het rapport dat deze hoofdstukken ‘alle nadruk leggen op de eenheid, de verbondenheid, de gezamenlijkheid van man en vrouw. Niet rangorde of verschil, maar eenheid is het sleutelwoord’. Ook de manier waarop Paulus deze hoofdstukken aanhaalt, wijst volgens het rapport ‘niet op een tijdloze gezagspositie van mannelijke ambtsdragers, maar juist op (herstel van) eenheid en gelijkheid van man en vrouw. Paulus’ woorden vormen daarom geen belemmering om vrouwen in de ambten te laten dienen’.

Dat geldt ook voor de zogenaamde zwijgteksten (1 Korintiërs 14:34-35 en 1 Timoteüs 2:11-15) in Paulus’ brieven. Verder gaat de commissie uitvoerig in op de culturele context van de Bijbel en de rol die de cultuur mag spelen in de keuzes van christenen en kerken.

Samenvattend komt de commissie tot de conclusie ‘dat in haar ogen, vanuit de Schriften gezien, mannen en vrouwen in alles elkaar hebben te dienen, dat er geen sprake is van meer of minder of van een voorschrift dat de man superieur is ten opzichte van de vrouw maar dat ze op gelijke wijze kunnen worden ingezet bij allerlei kerkelijke taken, inclusief de ambten’. Ze roept kerken en kerkleden die tot een andere conclusie komen op tot vertrouwen en eenheid te midden van verschillen, nu het fundament van de kerk niet in geding is. Het rapport is hier te lezen: lv-gs2020.nl/download/1519.

De GKv-synode zal op 4 en 5 september een besluit nemen over de revisieverzoeken.

Voor wie meer wil ontdekken over: Zorg!

Voor wie meer wil ontdekken over: Zorg!

Els Veurink (HR)
  • Reisbagage
  • Thema-artikelen

Reageer op dit bericht

Meld je aan voor onze gratis nieuwsbrief