Regiegroep: zoek naar nieuwe verankering aan de Bijbel

0

GKv/NGK moeten op zoek naar een nieuwe en daarmee sterkere verankering aan de leer van de Bijbel, nu het instrument dat daartoe dient – de binding van ambtsdragers aan de klassieke belijdenisgeschriften – steeds minder functioneert. Dat biedt ook kans op nieuw belijden.

Die aanbeveling doet de Regiegroep hereniging NGK/GKv aan de GS GKv en LV NGK. De Regiegroep stelt voor om een commissie te benoemen die gaat verkennen ‘op welke wijze de kerken hun geloof met het oog op deze en de toekomende tijd kunnen belijden en hoe de verankering van de kerken aan de leer van de Bijbel opnieuw vorm kan krijgen.’ Meer informatie: www.onderwegnaar1kerk.nl.

Delen.

Over de auteur

Laat een reactie achter