Gebedsdienst rond corona in Katwijk

0

‘Het coronavirus heeft samenleving en kerk zodanig ontwricht, dat de kwetsbaarheid van de mens qua gezondheid, werkgelegenheid en intermenselijk contact duidelijk aan het licht is gekomen met alle gevolgen van dien. De maakbare maatschappij blijkt geen stand te houden. Velen zijn in nood en in verwarring.’

(beeld Patrick Fore/Unsplash)

Dat schrijven de kerken van Katwijk, waaronder De Fontein (GKv). Daarom hebben ze op 11 november een gezamenlijke gebedsdienst gehouden in verband met de coronacrisis om ’als uit één mond’ deze nood aan de Heer voor te leggen. De inzet was ‘bidden of God een einde wil maken aan deze crisis, schuld belijden over onze omgang met de schepping, bidden voor coronapatiënten, hun familieleden en nabestaanden, voor ouderen in verpleeghuizen en alleen thuis, voor jongeren in verwarring, voor alle zorg- en hulpverleners, voor wetenschappers die werken aan een vaccin en zeker voor onze overheid en haar adviesorganen.’

De dienst was via een livestream te volgen; in het kerkgebouw waren afgevaardigden van elke kerkelijke gemeente aanwezig. Vooraf luidden de kerkklokken. Meditatie, orgelspel en gebed wisselden elkaar af. De dienst is terug te kijken via het kanaal ‘Uitzendingen Nieuwe Kerk’ op Youtube.

Delen.

Over de auteur

Het Praktijkcentrum (GKv) ondersteunt en begeleidt kerken bij het gemeente-zijn in een geseculariseerde cultuur. Zie www.praktijkcentrum.org.

Laat een reactie achter