Corona brengt kerken samen

0

Niemand kijkt er meer van op als verschillende kerken gezamenlijk activiteiten organiseren. Maar in Vlaardingen was er op 10 december 2020 een digitale ‘coronabidstond’ van kerken die niet meestal niet in één adem worden genoemd: de Gereformeerde Gemeente, Gereformeerde Gemeente in Nederland, Hersteld Hervormde Gemeente, CGK en de GKv. Het initiatief kwam van CGK-predikant Kees Droger, die voor deze gelegenheid kerken met een gereformeerde belijdenis bij elkaar bracht. Alleen een wijkgemeente binnen de Protestantse Kerk wees de uitnodiging af.

(beeld Aaron Burden/Unsplash)

(beeld Aaron Burden/Unsplash)

Vier van de vijf kerken hadden een inbreng van zo’n twintig minuten in de vorm van een meditatie en een gebed. Dominee Gert Treurniet (GKv) sprak over ‘ik was ziek en jullie bezochten mij’. Hij wees erop dat zo’n heftige epidemie ook een kans is voor de kerk zoals in de eerste eeuwen in het Romeinse Rijk gebeurde.

Daarnaast kwam op deze avond de praktijk aan de orde door een vraaggesprek met twee verpleegkundigen die zelf een corona-infectie achter de rug hebben: wat doet dat met je? En waar haal je de kracht en de drive voor je werk vandaan? Afsluiting van het ‘GKv-blokje’ was lied 229 uit het Gereformeerd kerkboek: Wij zingen God ter ere, waarin de kwetsbaarheid van de mens naar voren komt. Dit lied viel goed bij de andere deelnemers, die op hun beurt afsloten met een psalm uit de oude berijming. Een andere bijdrage stelde corona in eschatologisch perspectief. De bidstond is goed bekeken.

Vlaardingen heeft een platform van kerken waaraan de GKv wel meedoet, maar de andere deelnemers aan deze bidstond niet. Zij treffen elkaar wel incidenteel in rechtstreekse contacten.

Delen.

Over de auteur

Het Praktijkcentrum (GKv) ondersteunt en begeleidt kerken bij het gemeente-zijn in een geseculariseerde cultuur. Zie www.praktijkcentrum.org.

Laat een reactie achter