Wie belast jij met jouw zonden?

Bram Beute | 12 maart 2021
 • Kringen

Omgaan met je eigen tekorten en falen is ingewikkeld. Het valt niet mee om te zeggen: sorry, dat heb ik helemaal verkeerd gedaan. Veel gemakkelijker is het om te zien waarin de ander tekortschoot. Of om excuses aan te voeren voor je eigen tekort, zodat het kleiner lijkt.

(beeld Florian van Duyn/Unsplash)

(beeld Florian van Duyn/Unsplash)

We hebben God nodig die oordeelt. Juist het ontbreken van het geloof dat God oordeelt en zal oordelen, leidt volgens Gert-Jan Segers tot pogingen om zelf het definitieve oordeel uit te spreken: ‘Nu moet het goedkomen. Terwijl het evangelie ons iets anders leert: heb geduld… schort je oordeel op.’ Ook voor Ineke Baron, die in de gevangenis met allerlei misdadigers te maken heeft, geeft dat rust: ‘God zegt: Mij komt de wraak toe… Als mens zie ik alleen de buitenkant en denk dan al snel: weg met die persoon. God ziet het hele leven, laat de vergelding dan ook maar aan Hem over.’

Gods oplossing voor ons kwaad is dat Hij Jezus tot zonde heeft gemaakt. Dat is moeilijk te aanvaarden. Bij de Passion werd het publiek gevraagd om ‘kruisig Hem’ te roepen. De meeste aanwezigen deden daar niet aan mee. Dat leek te heftig. Toch biedt juist deze weg de mogelijkheid om de zonde echt onder ogen te zien. Als je dat niet doet, dan wordt het kwaad vergoelijkt. Dan kan zomaar het slachtoffer tot zondebok worden gemaakt en de dader het slachtoffer lijken, zoals Ineke van Dongen laat zien.

Aan de slag

Lees een of meer bijbelgedeelten over de omgang van God en mensen met kwaad, bijvoorbeeld: Genesis 3, Jesaja 53, 2 Korintiërs 5:11-6:13. Realiseer je bij dit laatste bijbelgedeelte dat Paulus een conflict met de Korintiërs heeft als hij dit schrijft.

 • Hoe gaan in het bijbelgedeelte mensen om met het kwaad dat gedaan is?
 • Hoe reageert God?
 • Hoe verandert dat mogelijk de houding van de mensen?
 • Wat kun jij (anders) gaan doen?

Schrijf de zonden die op je drukken op papier. Bespreek dat zo mogelijk ook met de mensen die je tekort hebt gedaan. Spijker dit papier op een houten kruis in het geloof dat Jezus ook deze zonden van jou aan het kruis gedragen heeft. Haal op Goede Vrijdag het papier van het kruis en verbrand het.

Deel je eigen ervaringen over hoe jou kwaad werd aangedaan of juist hoe jij een ander tekort deed. Hoe ga je daarmee om? Ga niet in discussie, maar luister naar elkaar en bid voor elkaar.

Luister het deel uit de Matthäus Passion waar Jaap Cramer in zijn column naar verwijst of het lied ‘For the Cross’ van Kees Kraaijenoord.

Lach om het liedje van Arjan Lubach – ‘Woke’.

Lees de gedichten Revius ‘Hij droech onse smerten’ en Martinus Nijhoff, ‘De soldaat die Jezus kruisigde’.


Meer tips

Lees het artikel uit de Groene Amsterdammer over de Franse filosoof René Girard kunnen lezen. Hij heeft zich diepgaand beziggehouden met het zondebokmechanisme. Uiteindelijk bracht dat hem er ook toe zich christen te noemen.

In een kring kun je met elkaar over je luister-, kijk- of leeservaring praten. Bijvoorbeeld aan de hand van deze vragen:

 • Wat raakte en waarom?
 • Wat heeft dat met jouw leven te maken?
 • Wat zou je naar aanleiding hiervan tegen God willen zeggen?
 • Is er iets wat je naar aanleiding hiervan zou willen doen?
Over de auteur
Bram Beute

Bram Beute is redacteur van OnderWeg en voorganger van Oase voor Nieuw-West en De Bron in Amsterdam Nieuw-West.

Bijbels en theologisch slavernijdebat

Bijbels en theologisch slavernijdebat

Martijn Stoutjesdijk
 • Beschouwing
 • Thema-artikelen
Zending en apartheid in Zuid-Afrika

Zending en apartheid in Zuid-Afrika

Bob Wielenga
 • Beschouwing
 • Thema-artikelen

Reageer op dit bericht

Meld je aan voor onze gratis nieuwsbrief