Wat gaat er gebeuren met de zondagmiddag?

Praktijkcentrum | 13 november 2021
  • Praktijklokaal

Evenals op veel plaatsen was er in de coronatijd geen middagdienst in de CGKv van Nijmegen. Nu komt de vraag boven: hoe gaan we verder? De kerkenraad zet twee lijnen uit. De eerste lijn is die van de leermomenten: eenmaal per veertien dagen komt er een kort filmpje met verwerkingsvragen; de eerste serie gaat over ‘het Onze Vader’.

De filmpjes komen op het openbare Youtubekanaal van de gemeente. De verwerkingsvragen worden rondgemaild; je kunt die voor jezelf, in je gezin of ‘zomaar’ met een paar anderen bespreken. Je kunt je ook inschrijven voor een groep die de vragen samen bespreekt, op zondag of bijvoorbeeld woensdagavond. Als de serie (ongeveer acht leermomenten) afgerond is, komt er een zondagmiddagbijeenkomst om samen erover door te praten, te zingen en te bidden.

De tweede lijn is die van de vierende gemeente: kleine vieringen op zondagmiddag, minimaal een keer per maand. Met als doel om ‘de biddende gemeente te versterken; volgens hele oude papieren bestaat bidden uit een heleboel meer dan wij daar gewoonlijk onder verstaan: zingen, stil zijn, bidden zoals wij dat kennen en omzien naar de ander.’

De kerkenraad wil hiermee verbinding en betrokkenheid realiseren en de gemeente helpen te groeien ‘naar Hem die het hoofd is, Christus’ (Efeziërs 4:15).

Over de auteur
Praktijkcentrum

Het Praktijkcentrum (GKv) ondersteunt en begeleidt kerken bij het gemeente-zijn in een geseculariseerde cultuur. Zie www.praktijkcentrum.org.

Hopen tegen wil en dank

Hopen tegen wil en dank

Arie Kok
  • Interview
  • Thema-artikelen
Zal er ooit een dag van vrede zijn?

Zal er ooit een dag van vrede zijn?

Peter Hommes
  • Opinie
  • Thema-artikelen

Reageer op dit bericht

Meld je aan voor onze gratis nieuwsbrief