Dubbele moraal

Wim van der Schee | 11 december 2023
  • Column

Machthebbers hebben altijd een dubbele moraal: een voor zichzelf en een voor hun ondergeschikten. Die voor eigen gebruik is doorgaans opportunistisch: grijp elke kans om je eigen belang te dienen. In gewoon Nederlands is dat een moraal van ‘eigen volk eerst’. Alleen is het eigen volk dan het volk van de rijken, de binnen- en buitenlandse aandeelhouders, de managers, de spelers op de financiële markten, de vastgoedhandelaren, hun vrienden en hun (klein)kinderen.

Over migratie beginnen zij alleen om de aandacht af te leiden van de gevolgen van hun eigen afbraakbeleid, over parlementaire democratie om in stilte te kunnen blijven lobbyen en over de rechtsstaat alleen, omdat ze die inmiddels goeddeels naar hun eigen hand hebben gezet. Na zoveel jaar zorgvuldige belangenbehartiging in wetgeving staat van de rechtsstaat alleen nog het uitgeklede geraamte overeind. Onrecht is wat wij samen afspreken (Daarover schreef ik hier achteneenhalf jaar geleden een column).

Inmiddels is wel duidelijk dat het niet de bedoeling is dat de ondergeschikten een eigen variant van een ‘eigen volk eerst’-moraal gaan hanteren. Dat is een groot schandaal van rechts-extremistische omvang. Natuurlijk valt dat best mee. Het eigen volk wordt hier ook gewoon gevormd door de vrienden en (klein)kinderen die geen huis meer kunnen huren of kopen, de collega’s die het nog net of net niet meer financieel redden en door al die mensen die gemerkt hebben dat de rechtsstaat een protocollair dichtgetimmerd bureaucratisch moloch geworden is waar alleen duurbetaalde advocaten de weg in weten. Verreweg de meeste stemmers op de PVV kozen voor de heer ‘Milders’, omdat die eindelijk een eind zou gaan maken aan het ‘eigen volk eerst’-beleid van de afgelopen decennia.

Verreweg de meeste stemmers op de PVV kozen voor de heer ‘Milders’

Was dat een vergissing? Dat moet nog blijken, maar ik verwacht het wel. De VVD is al begonnen met een gedoogconstructie-jij-bak vol wraakzucht over 2012. Maar met zijn vrienden heeft Geert Wilders waarschijnlijk niet eens vijanden nodig. Wat in ieder geval een vergissing was, is de steun voor zoveel jaar ‘eigen volk eerst’-politiek voor de rijken, ook door wat zich christelijke politiek noemt. Nu lamenteren over die andere ‘eigen volk eerst’-stem lijkt me een typisch voorbeeld van een dubbele moraal. Medeplichtigheid is ook zowat.

Over de auteur
Wim van der Schee

Wim van der Schee is predikant van de hervormde wijkgemeente Lindtse Hof in Zwijndrecht.

Ontdek met kinderen Bijbel en geloof

Ontdek met kinderen Bijbel en geloof

Maartien Hutter
  • Beschouwing
  • Thema-artikelen

Reageer op dit bericht

Meld je aan voor onze gratis nieuwsbrief