GKv-predikant Pruijssen vertrekt naar Frankfurt

0

GKv-predikant Gerwin Pruijssen uit Loppersum-Westeremden wordt deze zomer pastor-evangelist in de Mosaik-Kirche in Frankfurt am Main, behorend tot de Bund Freier evangelischer Gemeinden. De Mosaik-Kirche is een samenwerkingsverband van drie volgens Pruijssen naar buiten gerichte, bijbelgetrouwe gemeenten met plannen om twee nieuwe gemeenten te stichten, gericht op jongeren respectievelijk moslims.

Gerwin Pruijssen.

Gerwin Pruijssen.

Pruijssen gaat vooral werken in Mosaik Bergen Enkheim. ‘Die gemeente moet geholpen worden om de stap naar buiten daadwerkelijk te gaan zetten’, zegt de predikant.

Daarnaast gaat hij aan de slag in Mosaik Eschersheim. ‘Daar komen mensen tot geloof. Ik ben gevraagd om deze nieuwe gelovigen de gewenste pastorale zorg en begeleiding te geven. Mijn taak zal bestaan uit het uitleggen van het evangelie, bemoedigen, maar ook ruimte geven aan genezing van wonden uit het verleden.’

Pastor-evangelist

Aanvankelijk wilde Pruijssen graag als gemeentestichter aan de slag in de Duitse stad Heidelberg, maar die deur ging vorig jaar dicht. ‘In de tijd daarna ben ik geleidelijk gaan ontdekken dat ik moest stoppen met het zoeken naar iets waarvoor God me ten diepste niet de gaven heeft gegeven: gemeentestichter zijn. Dat was echt een worsteling, een proces van loslaten.’

Pruijssen heeft het beroep van de Mosaik-kerk en de gang naar Frankfurt niet gezocht, maar gekregen, benadrukt hij. ‘Niet in de stad van mijn dromen Heidelberg, maar in Frankfurt, een stad waar ik niks mee had.’

In het afgelopen jaar heeft hij ervaren ‘dat Gods roeping anders was dan mijn droom. Ik durfde mezelf te herkennen in de woorden: pastor-evangelist. Ik ben niet de frontman, maar veel meer de tweede man. Ik ben Handelingen gaan nalezen op de verhouding tussen Paulus en Barnabas. Handelingen 11:23 sprak tot m’n hart: Barnabas was blij met het werk van Paulus en bouwde daarop verder. Hij hielp de nieuwe gelovigen groeien in geloof.’

Gereformeerd

De afzonderlijke gemeenten van de Mosaik-kerk hebben hun eigen ontstaansgeschiedenis en hun eigen theologische ligging. De gemeente in Bergen-Enkheim is baptistisch, terwijl de gemeente in Eschersheim de kinderdoop kent. Hoe past de gereformeerde Gerwin Pruijssen daar in?

‘Ik ben en blijf een gereformeerde predikant die van mening is dat de Bijbel zegt dat kinderen al bij Gods verbond horen. De kinderdoop wordt in Bergen-Enkheim ook erkend. Daar is dus geen overdoop. Tegelijk wil ik respectvol omgaan met hen die menen dat doop en bekering bij elkaar horen. Ze verwachten van mij dat ik in preken en gesprekken in de wijk open ben over mijn eigen gereformeerde (kinderdoop)positie. Maar tegelijk verwachten ze ook dat ik respect heb voor hun visie op de doop. Om dus in preken, onderwijs en gesprekken recht te doen aan beide visies op de doop. Die breedte en openheid zijn nieuw voor mij, maar daarin mag ik gaan proberen te werken.’

Het is de bedoeling dat Pruijssen met zijn vrouw en vijf kinderen in de zomer van dit jaar naar Frankfurt vertrekt. Via het werven van giften en een thuisfrontteam zal hij voor een deel van zijn eigen inkomen moeten zorgen. ‘Dat is best spannend, maar ook een uitdaging die we graag met veel mensen willen aangaan.’

Zie voor meer informatie en vragen: gerwin@pruijssen.net en www.mosaik.de.

Delen.

Over de auteur

Ad de Boer is actief in het NGK-kerkverband en was hoofdredacteur van OnderWeg.

Laat een reactie achter