Missionaire moslims aan de Maas

Martijn Leeftink | 7 maart 2015
  • Missionair

Het is goed dat de islam al een tijdje het gesprek van de dag is. Dat gesprek is nodig. Dat gesprek is ook mogelijk. Want veel moslims zoeken die gesprekken zelf doelbewust op. Soms met polemische intenties, soms met de bedoeling om verbinding te zoeken. Hoe dan ook: alleen praten óver moslims is er niet meer bij.

Tijdens de cursus ‘Kruis en Hidjra’ van het Kruispunt konden de cursisten en enkele moslimgasten elkaar over en weer vragen stellen.

Tijdens de cursus ‘Kruis en Hidjra’ van het Kruispunt konden de cursisten en enkele moslimgasten elkaar over en weer vragen stellen.

Rotterdam is misschien wel ‘de’ moslimstad in Nederland. Gerenommeerde islamitische organisaties zijn er gevestigd, zoals het platform INS en de Islamitische Universiteit. De grootste moskee van Nederland staat er (de Salaammoskee) en de burgemeester is een moslim van Marokkaanse komaf.

Al jaren geleden realiseerden de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) in de regio Rijnmond zich dat ze daar ‘iets mee moesten’. Zo ontstond binnen de MAR (Missionaire Arbeid Rijnmond) een missionaire taak specifiek gericht op het werk onder moslims. Dat gebeurt door het Kruispunt, dat samen met de kerken, werkt aan ontmoeting en gesprek.

Zelfbewust

De Turkse en Marokkaanse gemeenschappen vormen vaak een blinde vlek in onze missionaire activiteiten. De jonge moslims zijn in Nederland geboren en getogen, spreken beter Nederlands dan Turks, Berbers of Arabisch, zijn goed opgeleid en werken in alle sectoren van de maatschappij.

Hun taalkleed is doorspekt met christelijke termen, zoals genade, liefde en verlossing

Deze tweede-, derde- en vierdegeneratiekinderen van gastarbeiders kunnen zomaar je collega’s zijn in de thuiszorg, de IT-sector of bij een overheidsinstelling. Ze zijn zelfbewust en vinden dat zij een goed alternatief kunnen bieden aan de zoekende, geseculariseerde Nederlander.

Zij laten zich leiden door islamitische principes, die ze goed doorvertalen naar de westerse samenleving van de 21ste eeuw. Ze praten met veel passie over hun geloof, over God en over hun grote voorbeeld. Vaak met meer passie dan de gemiddelde kerkganger over zijn geloof, God en grote voorbeeld. Hun taalkleed is doorspekt met christelijke termen, zoals genade, vader, liefde en verlossing. Herkenbaar dus, en daardoor aantrekkelijk. Toch worden zij amper bereikt met het evangelie.

Ahmadiya

Het Kruispunt wil christenen stimuleren met deze moslims het gesprek aan te gaan, en wil hen helpen om goed toegerust en onbevangen de uitdagingen aan te gaan waar deze moslims ons voor plaatsen.

Zo kwam een aantal jaren terug een groep jonge Ahmadiyamoslims naar het Kruispunt, met de vraag of het mogelijk was een serie gesprekken te organiseren met christenen. Ahmadiyamoslims worden door de meeste moslims als sektarisch beschouwd, maar ze hebben zelf een enorme missionaire drive om de ware islam te verkondigen – vooral aan christenen.

Het toont de gedrevenheid om hun geloof zo goed mogelijk in te passen in de westerse context

Inmiddels vinden de gesprekken voor het vijfde jaar plaats. De christelijke deelnemers daaraan zijn veel meer overtuigd van en geraakt door de liefde van God in Jezus, de moslims hebben veel meer begrip voor de christelijke positie en praten soms zelfs in christelijke termen over de islam.

Dialoog

Vorig jaar werd voor de cursus ‘In gesprek met moslims’ een jonge moslim uitgenodigd die verbonden is met de Gülenbeweging (1). Hij kwam naar de cursusavond met een groepje moslimjongeren van Turkse en Marokkaanse komaf. Hij ging graag in op de uitnodiging van het Kruispunt om met deze groep een gespreksgroep te starten. Want, zei hij, ‘deze jonge moslims weten praktisch niets over christenen en hun geloof’.

Dat was eerlijk en moedig. Tegelijk toont het ook de gedrevenheid van deze jonge moslims om hun eigen geloof zo goed mogelijk in te passen in de westerse context en dat geloof ook zo goed mogelijk uit te dragen. De dialoog met christenen hoort daar bij.

Veel jonge moslims zijn succesvol in dit leven en zien dat als de zegen van God. Tegelijk ervaren ze een sluimerende onzekerheid over het hiernamaals. Wie vertelt deze toekomstige islamitische leiders over de zekerheid in Jezus, Gods Zoon? Dat is missionair aan de Maas: het evangelie is er ook voor missionaire moslims!

1) Zie voor de denkbeelden van Fethullah Gülen: www.fethullahgulen.nl. Hun uitgangspunten zijn: onderwijs, liefdadigheid en dialoog.

Webtip
www.hetkruis.org

Over de auteur
Martijn Leeftink

Martijn Leeftink is als missionair theoloog namens de MAR verbonden aan het Kruispunt.

‘Gaan we nu eerlijk praten, of niet?’

‘Gaan we nu eerlijk praten, of niet?’

Arie Kok
  • Interview
  • Thema-artikelen
Predikanten op TikTok

Predikanten op TikTok

Linda Stelma
  • Interview
  • Thema-artikelen

Reageer op dit bericht

Meld je aan voor onze gratis nieuwsbrief