Commissie NGK verdeeld over homoseksualiteit

2

De studiecommissie ‘ambt en homoseksuele relaties’ heeft een verdeeld advies uitgebracht aan de Landelijke Vergadering van de NGK. De meerderheid vindt dat gemeenteleden met een homoseksuele relatie in liefde en trouw ouderling of diaken kunnen worden, de minderheid wijst dat af.

NGK websiteDe commissie is van mening dat homoseksualiteit een gevolg is van de door de zondeval in de schepping gekomen gebrokenheid en erkent unaniem dat de Bijbel “uiterst negatief” oordeelt over homoseksuele contacten, aldus de toelichting op het rapport, dat vandaag naar buiten werd gebracht.

De leden zijn het echter niet eens over de hermeneutische vertaalslag naar deze tijd en cultuur. De meerderheid van de commissie vindt dat “Gods tegemoetkomendheid en barmhartigheid ruimte bieden voor een duurzame en geordende homoseksuele relatie in liefde en trouw”. Deze leden zien dan ook geen beletsel om gemeenteleden met een dergelijke relatie te roepen tot het ambt van ouderling of diaken.

De minderheid van de commissie is van oordeel “dat de Bijbel ten principale geen ruimte biedt voor een homoseksuele relatie in liefde en trouw”.

De commissie is het erover eens dat er een wezenlijk verschil is tussen een homoverbintenis en een huwelijk tussen man en vrouw en spreekt zich daarom uit tegen het homohuwelijk.

Tegerlijktijd stelt de commissie dat homoseksuele broeders en zusters “beelddragers Gods en geliefden in Christus zijn en daarom in de christelijke gemeente onbekommerd voor hun seksuele geaardheid moeten kunnen uitkomen en daar een veilige plek moeten vinden”.

De commissie ‘ambt en homoseksuele relaties’ werd in 2011 door de LV Houten ingesteld, nadat de GKv-synode een voorstel voor een gezamenlijke studiecommissie afwees.

In het najaar zal de LV Zeewolde zich over het rapport buigen en besluiten of de ambten inderdaad opengesteld kunnen worden.

Het volledige rapport van de commissie is te downloaden op de website van de NGK.

Delen.

Over de auteur

Laat een reactie achter