Horenden te gast in dovendienst NGK Leerdam

0

Door heel het land worden speciale diensten voor doven georganiseerd. Dove mensen zijn daarbij te gast in een ‘gewone’ kerkdienst en speciaal voor hen is er een doventolk. In de dienst is er meestal geen speciale aandacht voor doofheid als handicap.

Een gebarenkoor begeleidde enkele liederen met gebaren.

Een gebarenkoor begeleidde enkele liederen met gebaren.

In de NGK Leerdam deden ze het andersom. Horenden waren op 15 maart te gast in een dienst waarin doven een taak hadden, onder meer bij de lezing van de wet en de Bijbellezing. In deze dienst werd de gebarentaal omgezet door een doventolk. Een speciale schrijftolk typte in wat werd gezegd en zo kon iedereen alles meelezen op een scherm.

Ds. Jan Kievit, predikant voor het dovenpastoraat in de PKN, gebruikte zijn stem en ook ondersteunende gebaren. Bijzonder was het gebarenkoor dat enkele liederen begeleidde met gebaren.

Het thema van de dienst was ‘afwijzing of aandacht’. Na de dienst was er gelegenheid met elkaar door te praten. Voor het gesprek tussen doven en horenden was er hulp aanwezig.

De dienst werd georganiseerd met hulp van het Interkerkelijk Dovenpastoraat, waarbij de NGK is aangesloten. De GKv-deputaten Pastorale zorg aan doven en slechthorenden overwegen ook aansluiting bij dit pastoraat.

Webtips
www.dovenpastoraat.nl
www.ngk-leerdam.nl

Delen.

Over de auteur

Het Praktijkcentrum (GKv) ondersteunt en begeleidt kerken bij het gemeente-zijn in een geseculariseerde cultuur. Zie www.praktijkcentrum.org.

Laat een reactie achter