Een woord voor Alkmaar

Praktijkcentrum | 17 oktober 2015
  • Praktijklokaal

Onderzoek alles, behoud het goede (1 Tessalonicenzen 5:20). Dat heeft de kerkenraad van de CGK/NGK-samenwerkingsgemeente de Open Hof in Alkmaar gedaan, toen één van hun leden liet weten dat hij een speciaal woord voor de gemeente – ‘een boodschap van de Heer’ – gekregen had.

De Open Hof in Alkmaar.

De Open Hof in Alkmaar.

Het ging om Peter Driest, die het was opgevallen dat de kerk bij een huwelijksdienst helemaal vol was, maar ’s zondags vaak niet. Wat moest daarmee gebeuren? In zijn eigen leven werd hij bepaald bij de liefde van God voor hem, en vanuit 1 Korintiërs 12, het bekende gedeelte over één lichaam, wilde hij daar een vervolg aan geven.

Met zijn woord benaderde hij anderen binnen de gemeente, die hem aanspoorden naar de kerkenraad te gaan. De kerkenraad toetste zijn woord aan de Bijbel, ook onder verwijzing naar 1 Tessalonicenzen 5:19-21. De Bijbelse criteria daarbij waren: Is deze boodschap in overeenstemming met Gods Woord? Is deze boodschap gericht op het welzijn van heel de gemeente en op haar opbouw? Is de bron zuiver?

Samen zijn ze in gesprek gegaan over hoe dit verder opgepakt moest worden. Ds. Tjitte Wever: ‘Alleen zo kunnen we het vertrouwen hebben dat God door deze boodschap in de gemeente kan werken. Niemand in de kerkenraad zag bezwaren om het aan de gemeente voor te leggen. Daarom gaven we hem gelegenheid dit te doen in de ochtenddienst van 23 augustus.’

Daar bleef het niet bij. Naar aanleiding van de boodschap is een gebedsactie gestart gedurende de maand september, onder het motto ‘Samen bidden, samen zoeken naar het plan van de Heer’. Ook leden van de GKv Alkmaar (de Kapelkerk), waarmee men intensieve banden heeft, deden daaraan mee.

Het ging bij de gebedsactie om luisterend bidden. Dit houdt in (met verwijzing naar een artikel eerder dit jaar in Onderweg): ‘Aan de Heer in het gebed een persoon, gemeenschap of situatie voorleggen en vragen om wijsheid en inzicht daarover, en dan stil zijn om te luisteren.’ In dit geval betrof het gebed specifiek de Open Hof, aan het begin van een nieuw seizoen. Het is hun hoop dat de Heer zo aan verschillende gemeenteleden aanwijzingen geeft voor zijn plan met de gemeente.

Webtip
De kerkdienst van 23 augustus is te beluisteren op de website van de kerk.

Over de auteur
Praktijkcentrum

Het Praktijkcentrum (GKv) ondersteunt en begeleidt kerken bij het gemeente-zijn in een geseculariseerde cultuur. Zie www.praktijkcentrum.org.

De kerk als proeftuin

De kerk als proeftuin

Petra de Jong
  • Beschouwing
  • Thema-artikelen
‘De kracht van de lokale kerk kunnen we onderschatten’

‘De kracht van de lokale kerk kunnen we onderschatten’

Femke Woertink
  • Interview
  • Thema-artikelen

Reageer op dit bericht

Meld je aan voor onze gratis nieuwsbrief