GKv Zwijndrecht op weg

0

De GKv Zwijndrecht houdt een gemeenteproject. Op zich niets bijzonders, veel gemeenten doen dat. Met wisselend succes, dat wel. Soms leidt het tot een mooi schriftelijk stuk, dat ergens op de plank blijft liggen. Maar de gemeente van Zwijndrecht beweegt rond het thema: hoe ben je kerk in deze tijd? Die actuele insteek komt bijvoorbeeld terug in de communicatie.

011906 Praktijklokaal foto3Anko Oussoren, die het project begeleidt vanuit het Praktijkcentrum van de GKv, vertelt daarover: ‘Over de aankoop van een gebouwtje is de gemeente niet in een gemeentevergadering, maar via e-mail geraadpleegd. Er werd veel meer gereageerd dan in een gemeentevergadering, en het besluit kon snel genomen worden.’

Speerpunt in dit project is de titel: ‘Way to Go(d)?!’ Dat wordt op vier manieren uitgewerkt:

  • We zijn goed op weg met elkaar!
  • Welke weg gaan we met elkaar?
  • Gaan we met God?
  • We zijn op weg naar God!

Aan de hand van zeven kenmerken van de gemeente in Handelingen 2 (ontmoeten, vieren, bidden, zorgen, getuigen, leren en dienen) wordt gesproken met de gemeenteleden. Dat gebeurt tijdens gemeentevergaderingen, themadiensten en besprekingen in de kleine wijken.

De leden hebben in de eerste vergaderingen veel suggesties gedaan die te maken hadden met de wens om elkaar – en God – te ontmoeten. Bidden en leren werden ook veel genoemd en de wens om niet alleen in de zondagse erediensten de ontmoeting met God te vieren, maar ook in andere vormen.

Delen.

Over de auteur

Het Praktijkcentrum (GKv) ondersteunt en begeleidt kerken bij het gemeente-zijn in een geseculariseerde cultuur. Zie www.praktijkcentrum.org.

Laat een reactie achter