Daling GKv-ledental zet door

0

De sinds 2003 zichtbare trend dat het aantal leden van de GKv afneemt, zet door. Op 1 oktober 2015 telde de GKv 119.406 leden, 1.017 minder dan een jaar daarvoor. Dat blijkt uit het recent verschenen Handboek 2016.

Verder verschuift de verhouding tussen het aantal doopleden en belijdende leden in de GKv en is er volgens Jan Kuiper, schrijver van het jaaroverzicht in het Handboek, sprake van ‘vergrijzing en ontgroening’. Was in 1995 57 procent van het aantal kerkleden belijdend lid, nu is dat bijna 65 procent. In de CGK is een vergelijkbare ontwikkeling zichtbaar, in de NGK minder. Het aantal kinderen dat wordt gedoopt neemt af: in de GKv van 1,8 procent van het totaal aantal leden in 1995 naar 1,3 procent in 2015. In de CGK is dat percentage gedaald van 1,6 naar 1,5 procent, in de NGK van 1,4 naar 1,2 procent. Het landelijke geboortecijfer bedraagt circa 1 procent.

Ongeveer 2.400 mensen verlieten vorig jaar de GKv of werden als lid uitgeschreven, terwijl zo’n 600 mensen tot de GKv toetraden, als buitenkerkelijken of vanuit een andere kerk. GKv-leden die naar een andere kerk overgingen, kozen het vaakst voor de PKN of voor gemeenten van evangelische signatuur. Ruim 1.000 GKv’ers werden buitenkerkelijk of vertrokken met onbekende bestemming.

De nieuwe jaarcijfers van de NGK komen in april beschikbaar.

Delen.

Over de auteur

Laat een reactie achter