Quotum in NGK hoger dan in GKv

0

Voor het eerst is het quotum (de afdracht per kerklid voor het landelijk kerkverband) in de NGK hoger dan in de GKv. Voor 2016 steeg het NGK-quotum van € 25,04 naar € 27,18, terwijl het GKv-quotum daalde van € 29,17 naar € 26,25.

Er zijn kleine verschillen tussen beide kerken in wat wel en niet in de quota zit. Onder meer pensioenlasten en bijdragen voor missionair werk in binnen- en buitenland vallen in beide kerken buiten het quotum.

Uit eerder onderzoek van OnderWeg bleek dat GKv-gemeenten zo’n 65 procent meer moeten opbrengen voor kerkelijke activiteiten buiten de eigen gemeente (landelijk, classicaal of provinciaal) dan gemeenten in de NGK. Zie www.onderwegonline.nl/5366-wat-kost-de-kerk.

Delen.

Over de auteur

Laat een reactie achter