Reformed Church of America sluit kerkelijk homohuwelijk uit

0

Kerkenraden in de Reformed Church of America (RCA) moeten zich ervan vergewissen dat elk huwelijk dat door hun predikant en/of in hun gemeente bevestigd wordt, een huwelijk is tussen een man en een vrouw. Dat heeft de RCA-synode deze week uitgesproken.

De synode van de Reformed Church of America kwam deze week bijeen.

De synode van de Reformed Church of America kwam deze week bijeen.

Ook krijgt een huwelijksformulier waarin het huwelijk wordt getypeerd als ‘een verbond tussen man en vrouw’ een officiële status voor gebruik in huwelijksdiensten. Een voorstel om ook een formulier aan de classes te sturen waarin gesproken wordt over een ‘huwelijk tussen twee personen’, en de classes vervolgens te laten kiezen, werd verworpen.

In het besef dat de verdeeldheid over dit onderwerp veel te maken heeft met een verschil in hermeneutische visies besloot de synode een kerkbreed gesprek op gang te brengen over ‘een gereformeerd verstaan van de aard, het gezag en de interpretatie van de Bijbel’.

Met de moord op 49 bezoekers van een homobar in Orlando op het netvlies sprak de RCA-synode uit elke vorm van ‘minachting, onderdrukking, bedreiging en geweld tegen leden van de LGBTQ-gemeenschap te verwerpen’ en riep ze op tot berouw en bekering daarvan.

De synode werd met de nodige spanning tegemoet gezien, omdat de RCA al jarenlang diep verdeeld is over de ruimte voor homoseksuele relaties. Sommige predikanten en gemeenten zijn de afgelopen jaren uit de RCA gestapt, omdat ze vinden dat andere predikanten en gemeenten op dit punt te tolerant zijn. Anderen vinden juist dat de kerk veel homovriendelijker zou moeten zijn. Deze groep heeft teleurgesteld gereageerd op de synodebesluiten van deze week; sommige predikanten hebben aangekondigd zich niets van het synodebesluit te zullen aantrekken.

Het besluit moet nog door twee derde van de 44 classes en door de volgende synode, die in 2017 vergadert, worden goedgekeurd, voordat het van kracht wordt.

De RCA is het oudste kerkgenootschap in de VS (de eerste gemeente werd in 1628 gesticht) en telt circa 200.000 leden. In het midden van de negentiende eeuw scheidde de Christian Reformed Church (CRC) zich af van de RCA. Inmiddels werken beide kerken weer op tal van terreinen samen. Ook de CRC-synode moet deze week knopen doorhakken over het thema homoseksualiteit.

Delen.

Over de auteur

Laat een reactie achter