Column: Geloof begint bij jou

Maarten Verkerk | 25 juni 2016
  • Column

Lange tijd was op de radio de reclame van de Remonstrantse Broederschap te horen: ‘Geloof begint bij jou’. Een knappe spot: de luisteraar voelt zich serieus genomen en wordt uitgenodigd om over een bepaald thema na te denken. Een echt eigentijdse boodschap: na de iPhone nu ook het iGeloof.

Er zit iets moois in dat iGeloof. Namelijk de erkenning dat mensen verschillen. In achtergrond, in persoonlijkheid en in geloofsbeleving. Het is goed als we daar in prediking en pastoraat meer oog voor krijgen. Daarom doen preekvoorbereidingsgroepen het zo goed: zo komen de verschillen op tafel en kan een predikant zich richten op heel de gemeente. Daarom ook is het huisbezoek er niet makkelijker op geworden. Vroeger kon je als ouderling ‘gewoon’ het Woord brengen en nu moet je het toesnijden op de individuele persoon. Anders gezegd: mensen veranderen en de kerk verandert mee. So far, so good.

Een echt eigentijdse boodschap: na de iPhone nu ook het iGeloof

Toch zit er iets ongemakkelijks in de slogan ‘Geloof begint bij jou’. Misschien kan ik dat het beste duidelijk maken met Genesis 1. Dit hoofdstuk leert ons – ondanks alle vragen over de uitleg van dit Bijbelgedeelte – dat heel de werkelijkheid, inclusief de mens, tot stand is gekomen door het spreken van God. Zijn spreken draagt de schepping. Zijn spreken wijst richting aan de mens. Zijn spreken vraagt om een antwoord van de mens. Met andere woorden: geloof begint bij God en niet bij de mens. God spreekt en de mens antwoordt. Heel fundamenteel.

Maar daar is niet alles mee gezegd. Het mooie van het beeld van het antwoord is dat het oog heeft voor de persoon die antwoordt. Voor zijn gaven. Voor haar situatie. Het voorkomt dat we van iedereen hetzelfde verwachten. Het nodigt ons uit om echt aandacht te hebben voor de ander. En respect te hebben voor het antwoord van die ander. Geloof begint bij God. Antwoorden begint bij jou. En dat in het vertrouwen dat ons antwoord gedragen wordt door zijn Geest.

Over de auteur
Maarten Verkerk

Maarten Verkerk is onder meer bijzonder hoogleraar filosofie aan de TU Eindhoven en de Universiteit Maastricht.

Bijbels en theologisch slavernijdebat

Bijbels en theologisch slavernijdebat

Martijn Stoutjesdijk
  • Beschouwing
  • Thema-artikelen
Zending en apartheid in Zuid-Afrika

Zending en apartheid in Zuid-Afrika

Bob Wielenga
  • Beschouwing
  • Thema-artikelen

Reageer op dit bericht

Meld je aan voor onze gratis nieuwsbrief