De wereldwijde kerk: India

V. Lalnghakthang | 29 oktober 2016
  • Special 2016
  • Thema-artikelen

Van 7 families in 1979 tot 93 gemeenten en ruim 11.000 gemeenteleden nu: dat is de Reformed Presbyterian Church in Noordoost-India (RPCNEI), waar ik predikant ben. We maken deel uit van de presbyteriaanse kerk en zijn ook als zodanig georganiseerd. Eén van de belangrijkste speerpunten van ons kerkverband is missionair kerk zijn. We willen anderen over God vertellen.

Gemeenteleden van de RPCNEI delen noodhulp uit na een aardbeving in hun regio (2016).

Gemeenteleden van de RPCNEI delen noodhulp uit na een aardbeving in hun regio (2016).

De lokale kerk heeft een belangrijke rol in ons missionair kerk zijn, als geloofsgemeenschap die concreet zichtbaar is in de omgeving, in de wereld. We investeren veel in het planten, versterken en toerusten van lokale kerken.

We geloven dat de kerk de plaats is om je voor te bereiden op het ‘echte werk’. Je komt er als gemeente samen bij God, om te bidden, te leren en te aanbidden, zodat je er de ándere dagen van de week opuit kunt gaan. Wij noemen het ook wel on your way mission. Want op straat, onderweg, daar gebeurt het!

Missiegebied

Voor ons is diaconaal werk een perfect middel om anderen over God te vertellen. Omzien naar elkaar, daar draait het om. Je moet als christenen en kerk je geloof demonstreren, aan de wereld laten zien wie Christus is. Dat raakt alle aspecten van het leven, alles in de samenleving. Integral mission. Daarom hebben we als RPNCEI-kerken onder meer onderwijsprojecten en landbouwprogramma’s en zien we om naar de wezen en de armen. Gods liefde delen met anderen is een taak voor ons allemaal. Evangelist word je niet, dat bén je als je Jezus in je hart hebt. Waar Hij niet is, daar ga je heen, dat is je missiegebied.

Om onze gemeenteleden hierin te ondersteunen, organiseren we vaak trainingen en bijeenkomsten. Ook de kinderen en jongeren betrekken we daarbij. Via ons kinderwerk stimuleren we dat kinderen Jezus leren kennen, uit de Bijbel leren en hun talenten en geloof delen. Bijvoorbeeld tijdens een openbare aanbiddingsdienst.

Jongeren worden aangemoedigd om hun geloof te delen door onze mission clubs, door het promoten van christelijke muziek en via vrijwilligerswerk. Zo houden onze jongeren schoonmaakacties en helpen ze weduwen bij de bouw van een huis of toilet. Of ze brengen eten of andere hulp naar zieke en gehandicapte mensen. Door dit kinder- en jeugdwerk willen we leiders voor de toekomst creëren.

5 pond

Om het christelijke geluid in de samenleving verder te laten klinken, stimuleren we dat onze gemeenteleden lid worden van maatschappelijke organisaties en laten zien wat christelijk leiderschap inhoudt. Dankzij Gods genade hebben we goede relaties met de lokale overheid. Ze weten inmiddels dat we graag betrokken worden bij sociale hulpverlening. Onlangs erkenden ze dat zelfs officieel: we ontvingen een certificaat op Onafhankelijkheidsdag.

Ik ben hoopvol! Je kunt veel doen met weinig middelen. De kracht van gebed is heel sterk; financieel heb je niet per se veel nodig. In onze regio, Noordoost-India, was 5 pond het begin van de verspreiding van Gods Woord. Van dat geld ging jaren geleden een evangelist met een bijbel op pad. Een dorpsoudste werd geraakt en kwam tot geloof. Zo verspreidde Gods Woord zich door India!

Over de auteur
V. Lalnghakthang

V. Lalnghakthang is predikant van de Reformed Presbyterian Church in Noordoost-India. India Mission | Verre Naasten ondersteunt dit kerkverband namens GKv-gemeenten in Nederland. Zie www.verrenaasten.nl/india.

Bijbels en theologisch slavernijdebat

Bijbels en theologisch slavernijdebat

Martijn Stoutjesdijk
  • Beschouwing
  • Thema-artikelen
Zending en apartheid in Zuid-Afrika

Zending en apartheid in Zuid-Afrika

Bob Wielenga
  • Beschouwing
  • Thema-artikelen

Reageer op dit bericht

Meld je aan voor onze gratis nieuwsbrief