De wereldwijde kerk: Australië

Aart Plug | 29 oktober 2016
  • Special 2016
  • Thema-artikelen

De Free Reformed Churches in Australia – een klein, gereformeerd kerkverband met 4.500 leden in 16 gemeenten – leven in een andere kerkelijke, geestelijke en sociale omgeving dan de Nederlandse kerken. We kijken anders naar de samenleving en we beoordelen allerlei kwesties onder ons en om ons heen op een andere manier. Dat krijg je na 65 jaar.

De FRCA vormt een hechte, eensgezinde en stabiele geloofsgemeenschap, sterk gefundeerd in de Bijbel en de gereformeerde belijdenis. (beeld Tiggy Gallery/Shutterstock)

De FRCA vormt een hechte, eensgezinde en stabiele geloofsgemeenschap, sterk gefundeerd in de Bijbel en de gereformeerde belijdenis. (beeld Tiggy Gallery/Shutterstock)

Ooit zagen we ons als FRCA als een stukje gereformeerd Nederland, ver van huis, maar toch daarmee verbonden. Dat is aan de buitenkant nog goed te zien. Onze kerkdiensten zijn traditioneel en eenvormig, ongeveer zoals de Nederlandse kerkdiensten uit de jaren zeventig. Er bestaat nauwelijks spanning over wat gereformeerd zijn en gereformeerd geloven inhoudt. Elke zondag wordt er uit de Heidelberger gepreekt en de jongeren leren de catechismus nog uit het hoofd. De Dordtse Kerkorde functioneert integraal. In ons herziene kerkboek staan 150 psalmberijmingen en 80 allang bekende gezangen, en die zingen we allemaal. Er lijkt geen behoefte te zijn aan verandering of vernieuwing in dit opzicht.

Erfenis

Terecht of niet, we zijn ervan uitgegaan dat onze diepe band met wat we uit Nederland meenamen – en dat is echt anders dan in andere Australische kerken – onze identiteit als klassiek-gereformeerde gemeenschap zou waarborgen. En zo is het ook gebeurd. De FRCA vormt een hechte, eensgezinde en stabiele geloofsgemeenschap, sterk gefundeerd in de Bijbel en de gereformeerde belijdenis. Wij ‘verliezen’ relatief weinig jongeren, aan andere kerken of aan een leven zonder Christus.

Het is daarom niet verwonderlijk dat de FRCA die erfenis onverkort wil vasthouden. Dat is geen rigide behoudzucht, al zijn de meesten van ons wel conservatief ingesteld. Het is eerder een overtuiging, goed doordacht en sterk doorleefd, dat deze oriëntatie ons een toekomst geeft als gemeente van Christus, levend en werkend in een werelddeel dat – niet minder dan Europa – God en zijn Woord loslaat.

Zienswijzen

We zijn ons ervan bewust dat de Nederlandse samenleving en cultuur anders zijn dan de onze en dat gereformeerden in Nederland op een andere manier in die samenleving moeten staan dan Australische gereformeerden hier. Toch zijn de meesten van ons er niet van overtuigd dat nieuwe zienswijzen nodig zijn om als christenen geloofwaardig in de wereld te leven, bijvoorbeeld als het gaat om de visie op mannen en vrouwen in de kerk of op homorelaties. Of meer algemeen, op hoe je de Bijbel moet lezen en verstaan om als christenen met allerlei hedendaagse kwesties om te gaan.

Uitstraling

Er is voor gereformeerden in Australië nog veel te doen om werkelijk naar behoren onze plaats in de wereld in te nemen. ‘Geïsoleerd van de brede samenleving’ is wat sterk uitgedrukt, maar er bestaat wel een merkbare distantie tussen het leven binnen de kerkelijke gemeenschap en daarbuiten. Ook hebben onze jongeren soms moeite met de integratie van leer en leven, en dat wordt niet altijd even goed opgevangen.

Zending in het buitenland (vooral in Papoea-Nieuw-Guinea en Indonesië) krijgt veel aandacht en dat stemt tot diepe dankbaarheid. Maar in onze eigen woonomgeving is de uitstraling naar buiten toe nog steeds beperkt. ‘Voor iedereen het goede doen’ (Galaten 6:10) wordt bijvoorbeeld exclusief als roeping van de individuele gelovigen beschouwd, niet van de kerk.

Gelukkig verrichten christelijke en niet-christelijke instanties plaatselijk, landelijk en internationaal goed werk, en een groeiend aantal kerkleden draagt daaraan bij. De hulpverlening door of met medewerking van kerkleden aan kwetsbare mensen in de samenleving, zoals ex-gevangenen, vluchtelingen, slachtoffers van natuurrampen en mensen met sociale achterstanden, groeit.

Over de auteur
Aart Plug

Aart Plug is werkzaam in het gereformeerd onderwijs in Armadale, West-Australië, en lid van de FRCA, een zusterkerk van de GKv.

Gods Geest in het Oude Testament

Gods Geest in het Oude Testament

Koert van Bekkum
  • Beschouwing
  • Thema-artikelen
Reisbagage: ‘Leren omgaan met de Bijbel is als leren fietsen’

Reisbagage: ‘Leren omgaan met de Bijbel is als leren fietsen’

Pieter Kleingeld
  • Reisbagage
  • Thema-artikelen

Reageer op dit bericht

Meld je aan voor onze gratis nieuwsbrief