Kees de Groot promoveert

0

Op 14 december hoopt ds. Kees de Groot aan de Theologische Universiteit Apeldoorn te promoveren op de studie Erasmus Sarcerius’ Pastorale (1559) en de vorming van predikanten in de zestiende eeuw. Hij bespreekt daarin het handboek waarin de Lutherse theoloog Erasmus Sarcerius praktische handreikingen doet aan predikanten voor hun voortgaande vorming.

Erasmus Sarcerius op een beeld van Theodor de Bry.

Erasmus Sarcerius op een beeld van Theodor de Bry.

De Groots kerkhistorische studie loopt uit op 25 stellingen over wat kerken en kerkleden vandaag van Sarcerius kunnen leren. Een greep daaruit:

  • In een tijd waarin regelmatig het adagium ‘niet de leer maar de Heer’ klinkt, dient de geloofsleer van de kerk in het curriculum van predikantenopleidingen een belangrijke plaats te blijven innemen.
  • Het is de taak van de kerk zich in het publieke domein te laten horen. Theologiestudenten zouden, meer dan nu het geval is, getraind moeten worden in vaardigheden die nodig zijn om deel te kunnen nemen aan het publieke debat én om de overheden op haar verantwoordelijkheden te kunnen aanspreken.
  • In een tijd waarin velen graag feelgoodpreken willen horen, blijft het de taak van de gereformeerde prediking ‘het geweten te laten opschrikken’.
  • Wie niet actief is in het pastoraat, zou niet moeten preken.
  • Op basis van Jezus’ onderwijs in Matteüs 18 zouden gemeenteleden vrijmoediger moeten zijn om elkaar aan te spreken op het punt van de levensheiliging. Tucht is een zaak van de hele gemeente.
  • De kerken zouden elkaar en zichzelf regelmatige kerkvisitatie moeten gunnen.

Ds. De Groot is predikant van de NGK Nunspeet en kerndocent aan de Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding.

Delen.

Over de auteur

Laat een reactie achter