Waarom christenen geen Joodse feesten zouden moeten vieren

0

Onder de titel ‘Vragenderwijs op zoek naar eenheid?‘ reageerde Wouter Jan van den Berg onlangs op een bijdrage van Koert van Bekkum aan ons nummer over Israël. Van Bekkum reageert op zijn beurt op de vraag of een christen uit de heidenen Joodse feesten zou moeten vieren.

israelDe reactie van Wouter Jan van den Berg laat zien dat er nogal wat manieren zijn om tegen het Joodse volk aan te kijken. In zijn stuk stelt hij een vraag waar ik graag kort antwoord op geef. Die vraag is waarom ik vind dat christenen uit de heidenen geen Joodse (of eigenlijk Bijbelse) feesten moeten vieren, maar wel feestdagen die van oorsprong heidens zijn, zoals de zondag en kerst.

Het klopt dat ik het inderdaad geen probleem vind om van oorsprong heidense feesten te vieren. Ook bij de uittocht en de andere feesten in het oude Israël koos God er namelijk voor om aan te sluiten bij bestaande oogstfeesten die eerder een heidense invulling kregen.

Voordat God Israël uitkoos, was de wereld er al en waren er ook oogstfeesten. Die feesten gaf God in wat Hij met Israël deed nieuwe betekenis. Zo doet God dat soms. Voor wie er meer over wil weten: Klaas Veenhof schreef er voor OnderWeg een instructief artikel over. Vandaar dat ik er geen problemen mee heb dat er in de geschiedenis van de christelijke kerk soortgelijke keuzes zijn gemaakt. Het is geen goddelijk gebod om kerst te vieren. Maar het is wel mooi. Als je het feest maar de juiste invulling geeft.

Die christelijke vrijheid geef ik niet graag op. Niet voor niets schrijft Paulus in Kolossenzen 2:17: ‘Laat niemand u iets voorschrijven op het gebied van eten en drinken of het vieren van feestdagen, nieuwe maan en sabbat. Dit alles is slechts een schaduw van wat komt – de werkelijkheid is Christus.’ En in Romeinen 14:5 stelt hij: ‘De één beschouwt bepaalde dagen als een feestdag, voor de ander zijn alle dagen gelijk. Laat iedereen zijn eigen overtuiging volgen.’

Ik maak me er daarom zorgen over dat steeds meer christenen uit de heidenen van mening zijn dat het beter is Joodse feesten te vieren. Het lijkt wel Bijbelser, maar dat is het niet. Het zijn Joodse feesten die God bestemd heeft voor Joden en Joden die in Yeshua geloven. Het allegaartje aan feesten en gebruiken dat met de beste bedoelingen nu soms ontstaat, leidt daarvan af, suggereert een ‘Bijbelse’ werkelijkheid die zo niet bestaat en vergeet dat God ook met christenen uit de heidenen een bepaalde weg is gegaan.

Nu ineens Joodse feesten gaan vieren vind ik eerlijk gezegd ook getuigen van gebrek aan respect richting Joodse gelovigen. Lees daarover bijvoorbeeld het artikel dat rabbijn Lody van de Kamp, die er tamelijk fel op is, voor het Nederlands Dagblad schreef.

Delen.

Over de auteur

Koert van Bekkum is universitair hoofddocent Oude Testament aan de ETF Leuven en de TU Kampen.

Reacties zijn gesloten.