GKv- en NGK-predikanten mogen over en weer preken

0

De GKv-synode heeft op zijn laatste zittingsdag voor de zomer een dikke streep gezet onder het eerdere besluit om te gaan werken aan een snelle hereniging met de NGK. Volgens de synode zijn er geen wezenlijke verschillen meer op het punt van de hermeneutiek, de ruimte voor vrouwelijke ambtsdragers en de binding aan de belijdenis. Vanaf dit moment kunnen NGK-predikanten in principe in GKv-gemeenten preken en GKv-predikanten in NGK-gemeenten.

Deputaten krijgen opdracht om samen met de NGK-commissie het proces van herstel en verzoening op plaatselijk vlak te stimuleren. De synode sprak uit dat dat niet kan ‘zonder goede zorg voor de wonden die vijftig jaar geleden zijn geslagen’. De besluiten over de NGK werden met de grootst mogelijke meerderheid (één tegenstem) genomen.

Delen.

Over de auteur

Reacties zijn gesloten.