Positie GKv in ICRC ter discussie

0

Deze maand zal naar verwachting de positie van de GKv in de International Conference of Reformed Churches (ICRC) ter discussie komen, nu de GKv-synode ruimte heeft gemaakt voor de vrouw in het ambt. Dit internationale samenwerkingsverband van ruim dertig gereformeerde en presbyteriaanse kerken uit diverse werelddelen vergadert van 13 tot 19 juli in Jordan, Canada.

Diverse lidkerken hebben zich eerder al scherp uitgelaten over de koers van de GKv. De Australische predikant Bredenhof typeerde het recente synodebesluit over vrouwelijke ambtsdragers als ‘een aanval op het Schriftgezag’. Behalve de vrouw in het ambt spelen ook theologische ontwikkelingen aan de universiteit in Kampen en de toenadering tot de NGK een rol in de bezwaren tegen de GKv.

Delen.

Over de auteur

Reacties zijn gesloten.