Eerste CGK krijgt ruimte voor vrouw in ambt

OnderWeg | 16 oktober 2018
  • Nieuws

De CGK/NGK Arnhem krijgt als eerste gemeente in de CGK ruimte om vrouwen in het ambt van ouderling en diaken te bevestigen. Dat heeft de CGK-classis Apeldoorn op 3 oktober 2018 besloten.

(beeld Roman Motizov)

Al in de jaren negentig concludeerde de CGK/NGK Arnhem dat er geen Schriftuurlijke bezwaren zijn tegen de vrouwin het ambt. (beeld Roman Motizov)

Volgens de classis heeft de CGK/NGK Arnhem een zorgvuldig traject van afweging en besluitvorming doorlopen. De classis vindt het begrijpelijk dat volgens de kerkenraad ‘de opbouw en eenheid van de gemeente het meest gediend is met het openstellen van de ambten voor vrouwen conform de daarvoor geldende regels in de NGK’.

De CGK/NGK Arnhem kwam al in de jaren negentig na een intensief kerkenraads- en gemeentetraject tot de conclusie ‘dat er geen Schriftuurlijke bezwaren zijn tegen de openstelling van alle ambten voor vrouwen’ en nam in 1996 een principebesluit om vrouwen tot de ambten toe te laten. Anno 2018 staan kerkenraad en gemeente nog steeds op dit standpunt en in de tussentijd heeft Arnhem de CGK-classis Apeldoorn ‘deelgenoot gemaakt van de worsteling die de gemeente ervaart met de onderling strijdige kerkelijke afspraken op dit punt’, aldus het classisbesluit.

De classis Apeldoorn verwijst in zijn baanbrekende besluit naar een door de CGK-synode in 2013 vastgestelde regeling over situaties waarin de besluiten van de (twee) kerkverbanden waarvan een gemeente deel uitmaakt, strijdig zijn met elkaar. Volgens de synode zoekt de kerkenraad dan ‘een weg die de opbouw en eenheid van de gemeente dient, en die zo veel mogelijk recht doet aan de bedoeling van alle besluiten. Hij legt zijn beslissing ter acceptatie voor aan de classis van het kerkverband dat het besluit nam waarvan afgeweken wordt.’ Deze regeling is volgens de CGK-classis Apeldoorn van toepassing nu CGK en NGK op het gebied van het toestaan van vrouwelijke ambtsdragers verschillende besluiten hebben genomen: nee (CGK 1998) tegenover ja (NGK 2004).

Inmiddels ligt er op tafel van de CGK-classis Apeldoorn ook een verzoek van de CGKv Nijmegen om de ruimte die de GKv-synode in 2017 creëerde voor vrouwen in de ambten te mogen gebruiken. Over dat verzoek moet de classis nog een besluit nemen.

Al in 2005 nam de CGK/NGK Nieuwegein het besluit dat vrouwen in deze gemeente ouderling en diaken konden worden, maar na contact met de deputaten en commissie Kerkelijke eenheid van de CGK en de NGK werd in 2006 ‘met teleurstelling’ besloten om dat besluit niet te effectueren.

Tariefkaart OnderWegHet besluit van de CGK-classis Apeldoorn van 3 oktober 2018.

Tariefkaart OnderWegHet rapport en het besluit over de vrouw in het ambt dat de CGK/NGK Arnhem in 1996 vaststelde.

 

Wat geef ik door? Generaties en hun verhaal van heil

Wat geef ik door? Generaties en hun verhaal van heil

Hans Schaeffer
  • Beschouwing
  • Thema-artikelen
‘De kerk zou een veilige haven moeten zijn’

‘De kerk zou een veilige haven moeten zijn’

Elze Riemer
  • Interview
  • Thema-artikelen

Reageer op dit bericht

Meld je aan voor onze gratis nieuwsbrief