Nieuwste nummer

OnderWeg | Jaargang 4 | Nr. 1

U moet u inloggen om dit artikel te bekijken. Inloggen om toegang te krijgen.

Thema

 • Het is goed om kringen te motiveren vanuit het evangelie, dat legt een 			positief en mooi fundament. (beeld Dream Perfection/Shutterstock) Wat maakt kringen succesvol? - Weten we waar we aan beginnen als we in een gemeente met kringen gaan werken? Wat zijn de factoren die ervoor zorgen dat kringen goed lopen? Wat zijn de valkuilen? En hoe verhoudt een kring zich tot het geheel van de gemeente?
 • Sommige kringen in Wageningen hebben een speciale taak. De lofprijskring houdt zich bezig met muziek en levert tevens de begeleidingsband voor de zondagse samenkomsten. (beeld ALPA PROD/Shutterstock) De ene kring is de andere niet - De ene kring is de andere niet. Drie praktijkervaringen, in Wageningen, Schildwolde en Maastricht.
 • Peter van Genderen: ‘Wij toetsen de kringen in onze gemeente aan vier kernwaarden: de Bijbel open; gebed; gemeenschap; gastvrij.’ (beeldbewerking Johanne de Heus) ‘Een kring is de plek waar je ontvangt en waar je leert te geven’ - Kringen zijn niet meer weg te denken uit kerkelijk Nederland. De NGK Houten werkt al ongeveer twintig jaar met kringen; in Houten heten ze kerngroepen. Hoe ziet het plaatje in Houten eruit, wat werkt wel, wat niet? OnderWeg praat met Peter van Genderen, staflid kerngroepen en medeauteur van het Handboek voor kringleiders.

 

 

Algemeen

 • In Jesaja 60-62 worden de oude beloften voor Sion krachtig bevestigd. Zo ontstaat een update van oude woorden die nieuwe zeggingskracht krijgen. (beeld Erik Koning) Streef naar Schriftgeleerde profetie - ‘Jaag de liefde na en streef naar de gaven van de Geest, vooral naar die van de profetie’ (1 Korintiërs 14:1). Paulus heeft hoge verwachtingen van de gave van de profetie. Meer dan van het spreken in klanktaal. Dat heeft met verstaanbaarheid te maken en met de opbouw van de gemeente. Intussen is het nog niet zo eenvoudig om het verschijnsel van de profetie in het Nieuwe Testament precies te duiden.

 

 

Rubrieken

 • Esther Spiering-de Hek. Column: Hoofdredacteur - Vanaf het voorjaar volgt Esther de Hek Ad de Boer op als hoofdredacteur van OnderWeg. Een column van haar hand.
 • Joost Smit. Column: Bullies - Diep doorleefde dankbaarheid. Met dat gevoel kijk ik terug op mijn opvoeding, de fase waarin ik als lijdend voorwerp werd klaargestoomd voor de boze buitenwereld.
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA Redactioneel: Inzicht in de tijd - Een goede tijd, 2017? Het is maar waar je naar kijkt. Ik zie zomaar twee dingen, ver weg en dichtbij, die niet passen bij ‘goede tijd’.

 • Voor hulp bij financiële zaken wordt doorverwezen naar Humanitas Thuisadministratie. Assen: diaconale kanskaarten - In Assen loop je de kans dat iemand uit je buurt jou een kanskaart aanbiedt als bij hem of haar het vermoeden rijst dat je hulp nodig hebt. Het is een initiatief van het Diaconaal Platform in Assen.
 • 040104 Praktijklokaal foto 1a Apps stimuleren het gemeenteleven - Steeds meer gemeenten beginnen met een kerk-app. Volgens ontwikkelaar Peter Arends hebben tien kerken inmiddels ‘zijn’ chrch-app geïntroduceerd, twintig andere zijn momenteel aan het proefdraaien.

 • 040118 Stimulans foto 3 Stimulans: Bidden en avondmaal - De rubriek Stimulans haalt uit het enorme aanbod aan toerustingsmateriaal op geloofsgebied elke keer een aantal krenten uit de pap. Deze keer aandacht voor onder meer bidden en het avondmaal.

 • (beeld Erik Koning) Paulus’ voornemens en de onze - Paulus heeft, net als ieder ander mens, voornemens gehad. Zijn voornemen om via Jeruzalem over Rome naar Spanje te gaan om daar het evangelie te brengen is er een voorbeeld van. Het is fascinerend en leerzaam om te zien hoe dit tot stand kwam, wat ervan terechtkwam en wat het teweegbracht.

 • Freddy Gerkema: ‘Ik ervaar het predikantswerk zeker als een roeping van God, maar hetzelfde zou ik hebben gehad als ik bijvoorbeeld was blijven programmeren.’ (beeld Jetske Gerkema) ‘Ik ben volstrekt geschikt om het klooster in te gaan’ - Ruimte om te ademen, te leven. Als Freddy Gerkema (64) dan toch een beeld van God moet schetsen, is dat het. Het is de ruimte en vrijheid die voortkomt uit het Hebreeuwse ruach: adem en Geest. ‘In de gemeente wil ik mensen dezelfde ruimte voorhouden’, vertelt Gerkema, voorganger van de NGK Amersfoort-Noord, ‘want daarin is het goede leven te vinden.’

 • (beeld Tom Keenan/Lightstock) Jeugdtrends 2018 - ‘Ergens-’ en ‘overal-jongeren’, schijnauthenticiteit en jeugdwerkbubbel. Geen kandidaten voor woord van het jaar, maar termen die in deze Jeugdtrends 2018 naar voren komen. In vijf trends schetsen de Jeugdtrends 2018 een beeld van een leefwereld in ontwikkeling van (christelijke) jongeren.