Nieuwste nummer

OnderWeg | Jaargang 3 | Nr. 20 (special)

U moet u inloggen om dit artikel te bekijken. Inloggen om toegang te krijgen.

Thema

 • De liefde die samenhangt met verbondenheid, zoals die van kinderen voor ouders als ze ouder worden, is gewoontjes. Dat kunnen tollenaars en heidenen ook, zou Jezus zeggen. (beeld goodlux/Shutterstock) ‘Is het een verdienste als je liefhebt wie jou liefhebben?’ - Hoe vind je een goede balans tussen individualisme (je wilt zelf autonoom zijn) en verbondenheid die zich kenmerkt door gerichtheid op de ander? Na lange tijd onze autonomie heilig verklaard te hebben, dringt langzamerhand het besef door dat verbondenheid onmisbaar is. Maar zelfs die is lang niet genoeg, leert Jezus in de Bergrede: zijn liefdegebod gaat véél verder.
 • Tim Vreugdenhil: 'Ik denk weleens: ik bof dat ik als dominee nu leef en niet dertig jaar geleden.' Vreugdenhil: ‘We hebben echt genoeg aan onszelf’ - Tim Vreugdenhil studeerde theologie in Kampen en was jarenlang predikant van de Stadshartkerk in Amstelveen (GKv). In 2015 werd hij pionier in Amsterdam en stapte hij over naar de PKN, omdat ‘die kerk in de stad op veel meer lagen aanwezig is dan mijn eigen kerkverband’. Zijn pioniersplek heet de Citykerk, voor de ‘snel afgeleide, niet-gelovige stadsbewoner’. Vreugdenhil kent het levensgevoel van vandaag en spreekt daarover in kerken en voor groepen. OnderWeg praat met hem.
 • (beeld entrechat/iStock) Jezus op de Wallen - In roodverlichte etalages lijkt liefde te koop. Maar wie de verhalen van de aanbieders ervan leert kennen, weet beter. Journalist Sjoerd Wielenga en fotograaf Johan van Veelen gaan op zoek naar Jezus op de Amsterdamse Wallen.
 • Heidy Vink (met één van haar naasten in het azc): ‘God leert mij niet bezorgd te zijn. In dat vertrouwen wil ik leven.’ (beeld Jaco Klamer) Wat vier gelovigen langs de weg zagen liggen - Van wie word jij de naaste? Het is niet alleen een vraag voor wie op weg naar Jericho een gewonde man langs de weg ziet liggen. In 2017 is de vraag net zo relevant. Heidy Vink zet zich bijvoorbeeld in voor asielzoekers, Marc en Andjo Bruijn hebben twee pleegkinderen en Maries van der Hek dient Ede. Wat beweegt hen? En wat vinden ze moeilijk?
 • (beeld Valentina Photos/Shutterstock) Als liefde beproefd wordt - Echte liefde is ten diepste onvoorwaardelijk, zoals de liefde van ouders voor hun kinderen. Maar soms wordt die liefde zwaar op de proef gesteld en sta je voor onmenselijke keuzes. Bijvoorbeeld als je zoon een misstap begaat die zijn sporen trekt door het gezin. Of als je kind zo veel zorg nodig heeft dat die jou helemaal opeist en de andere kinderen eronder lijden.
 • Ziedaar in twee woorden de liefde ten voeten uit: zij heeft alle geduld van de wereld, en haar vriendelijkheid is alle mensen bekend. (beeld Lordn/iStock) De liefde: een persoonsbeschrijving - ‘Zonder de liefde zou ik niets zijn.’ Paulus zingt in 1 Korintiërs 13 een loflied op de liefde, die onmisbaar is in de christelijke gemeente.
 • Respect. (beeld Maarten Boersema) Leef de liefde - Hoe leef je de liefde als gemeente? En dan niet zozeer in een overzichtelijk project van een paar weken, maar juist jaar in en jaar uit. Hoe vorm je een karaktervolle gemeente waarbij de liefde in het DNA zit? In deze reportage leggen we ons oor te luisteren in enkele gemeenten waar men om dat te bereiken duidelijke keuzes heeft gemaakt. Nee, dit zijn geen succesverhalen, maar realistische verhalen van bescheiden gelovigen, die graag hun ervaringen delen om zo samen verder te komen.
 • Nooit afstandelijk, kortaf, onduidelijk – maar vanuit liefde roept Hij mij. (beeld Jesus Cervantes/Shutterstock) De weg die nog veel verder voert - Liefde. Daarbij denk je misschien vooral aan een hoog ideaal. Maar liefde is meer: het is de weg die we in ons dagelijks leven gaan – of proberen te gaan. Aan het slot van een gedeelte over de kerk noemt Paulus de liefde een weg ‘die nog veel verder voert’ (1 Korintiërs 12:31). In de kerk zijn zo veel verschillende gaven en talenten, zo veel dynamiek en beweging. Tegelijk is er maar één Heer, Jezus Christus. De liefde vergaat nooit en blijft tot in eeuwigheid (1 Korintiërs 13:8-13).
 • Gerhard van der Worp (links): ‘Samen met het Praktijkcentrum zijn we op zoek naar een structuur die past bij de verlangens van de gemeente, waarin woorden als “samen”, “elkaar” en “de ander buiten de gemeente” naar voren springen.’ (beeld Maarten Boersema) De zoektocht van de GKv Hoogezand-Sappemeer - Het heeft wel iets van een klein wonder. In het Hoge Noorden van Nederland functioneert een kerkelijke gemeente. Door moeilijke ontwikkelingen en omstandigheden was het op een gegeven moment niet mogelijk om één gemeente te blijven: er kwamen twee gemeenten, los van elkaar. Na ruim tien jaren van scheiding kwam de gedachte op: we moeten weer samen verder. En dat is gebeurd.
 • (beeld Fenderosa/Shutterstock) Liefde is… God zoals Hij zich in Christus laat zien - Wat is liefde? Er is geen krachtiger antwoord op die vraag dan het evangelie van Jezus Christus.
 • (beeld thehague/iStock) Van wie word jij de naaste? - Van wie word jij de naaste? Laat die vraag eens goed tot je doordringen. Het is een keuze, je kiest ervoor om iemands naaste te worden. Maar wat houdt dat in? En waarom wordt het van ons gevraagd? Deze vragen en de antwoorden daarop komen aan de orde in het gesprek van Jezus met een wetgeleerde en de daaropvolgende gelijkenis van de barmhartige Samaritaan (Lucas 10:25-37).
 • Nienke Westerbeek. (beeld Ted Walker Fotografie) Liefde en nabijheid - Als ik het doorzettingsvermogen zie van mijn collega’s die dagelijks strijden tegen de trekkracht van het kwaad dat armoede omringt, begin ik iets te begrijpen van de betekenis van wat er over de liefde wordt gezegd. (Nienke Westerbeek)
 • Arie Slob: ‘Het laten zien van de gezindheid van Christus blijft mijn kompas in kleine en grote dingen.’ (beeld Jaco Klamer) Een simpel briefje op de koelkast - ‘Het laten zien van de gezindheid van Christus blijft mijn kompas in kleine en grote dingen’, schrijft Arie Slob in een bijdrage over de liefde.
 • Annette van der Laan: 'Wie zijn wij om de zondaar niet te vergeven? Ik denk dat God het gezegend heeft dat ik besloten heb om mijn man trouw te blijven.’ (beeld Jaco Klamer) Als liefde gemist wordt - ‘Predikant zijn is meer dan een baan.’ Annette van der Laan weet waar ze over praat. Haar man Peter is zes jaar geleden afgezet als predikant. Eerder dit jaar publiceerde een christelijke krant haar hartenkreet ‘De domineesvrouw’. Als ex-predikantsvrouw roept ze op tot meer begrip en veiligheid in de gemeente.
 • Cieka Galenkamp: ‘Dankzij Christus leef ik schuldenvrij. Gun wat je van Hem ontvangt ook aan anderen.’ Cieka Galenkamp over Voedselfocus Amersfoort - ‘Maakt u zich nooit zorgen of er wel genoeg voorraad op de planken komt?’, vroeg koningin Maxima tijdens een werkbezoek aan voedselbankcoördinator Cieka Galenkamp. Die verwees naar het manna waarin God in de woestijn dagelijks voorzag. Haar motivatie om dit werk te doen is Gods onvoorwaardelijke liefde voor mensen die het niet verdienen. Die liefde wil ze doorgeven.
 • Frits en Beja Weitkamp: ‘Doordat hulpvragers zelf meebetalen of meebouwen zijn ze trots op het resultaat, en dat is goed voor hun zelfvertrouwen en zelfrespect.’ (beeld Stichting De Brug) De Brug helpt helpers om te helpen - Achter op het kobaltblauwe shirt dat hulpverleners van Spie-en in Cambodja dragen staan in de taal van het land woorden uit 1 Korintiërs 13, in het handschrift van de Nederlandse kinderarts Diny van Bruggen: ‘De liefde is het belangrijkst, want liefde vergaat nooit.’ Een opvallend motto voor een hulpverleningsorganisatie die voor 70 procent uit boeddhisten bestaat. Er zit dan ook een bijzonder verhaal aan vast. Frits en Beja Weitkamp leggen uit hoe het precies zit.