Nieuwste nummer

OnderWeg | Jaargang 4 | Nr. 17

U moet u inloggen om dit artikel te bekijken. Inloggen om toegang te krijgen.

Thema

 • Een kerkdienst in het Iraakse Erbil. De meeste leden zijn een paar jaar geleden uit een ander deel van Irak gevlucht vanwege het IS-offensief. (beeld Joel Carillet/iStock) Het lichaam van de Heer strijdt en lijdt - Christenen in het Westen hebben een gestileerd beeld van het lijden, schrijft Luite-Harm Kooij. Pas als je in aanraking komt met vervolgde christenen, ontdek je hoe rauw het navolgen van Jezus kan zijn. Geen mooie ervaring, wel leerzaam en verrijkend.
 • Christenen uit Syrië die in Nederland protesteren tegen de vervolging van christenen in het Midden-Oosten houden een minuut stilte. (beeld RobertHoetink) Vluchten vanwege je geloof - Wat doe je als je door mensen uit je eigen dorp wordt buitengesloten, alleen omdat je christen bent? Of erger nog, als je bezittingen worden afgenomen en je leven in gevaar is?
 • Annemarie van Heijningen: 'Het getuigt van heldenmoed als je in zo’n situatie christen bent en blijft.' Ontmoetingen met vervolgde christenen - Praten over medebroers en -zussen die te maken hebben met achterstelling en vervolging is nog wat anders dan hen van hart tot hart ontmoeten. Zodra je in hun land bent, met hen spreekt en ziet in welke omstandigheden zij leven, verandert je kijk op heel veel dingen. Twee christenen die dit recent meemaakten vertellen over wat hun reis met hen gedaan heeft en welke impact die nog steeds heeft.
 • Ron van der Spoel geeft al jaren trainingen aan voorgangers die in de vervolgde kerk actief zijn, bijvoorbeeld in Afrika. ‘De dominee maakt er wel wijn van’ - Ron van der Spoel traint voorgangers in landen waar christenen vervolgd worden. Voor hen schreef hij de Pastor’s Manual, een handleiding voor praktische theologie. OnderWeg praat met hem over vervolging daar en hier.

 

 

Rubrieken

 • 041719 Column 1 foto Column: Abraham 2.0 - 'Hoe gastvrij ben ik zelf? Hoe strak is mijn agenda, ook privé?' vraagt Roel Venderbos zich af in een column.
 • Esther Spiering-de Hek. Redactioneel: Oude wijn in nieuwe zakken - Gemeenschapszin en meeleven zitten diep ingebakken in het DNA van de kerk en hebben bewezen een wonderbaarlijke kracht te bezitten.
 • 041733 Column 2 foto Column: Diepgelovig - De laatste tijd kom je het steeds vaker tegen in de media: het woord 'diepgelovig'. Laten we het maar opvatten als een geuzennaam.

 • GKv Leek Kerkdienst in je moerstaal - De GKv Leek belegt samen met andere kerken diensten in het Gronings. Het is inmiddels een traditie geworden.
 • (beeld rdegrie/Lightstock) Smartphones gebruiken als liedboek - Wat doe je als gemeente als de beamer het onverhoopt laat afweten tijdens een kerkdienst?
 • (beeld Prixel Creative/Lightstock) Ouderen bidden voor jongeren - De commissie Jeugd van de GKv Leerdam praatte vlak voor de zomervakantie de gemeente per brief bij over wat er allemaal voor de jongeren is gedaan. Een punt van dankbaarheid daarbij was dat het buddysysteem aanslaat en er een steeds hechtere band ontstaat tussen ouderen en jongeren.
 • Kansel - ariesa66 - Pixabay b Training voor preeklezers - Bij goed preeklezen komt meer kijken dan een preek van internet plukken (of uit een prekenbundel kopiëren) en voorlezen. Daarom liet de GKv Enschede-Zuid de preeklezers oefenen.
 • 041704 Praktijklokaal foto 1 Je eigen foto op het kerkblad - In de Maranathakerk (NGK) in Barendrecht krijgen gemeenteleden de kans om de visuele kant van het kerkblad te versterken.

 • 041718 Stimulans foto 4 Stimulans: Kinderen, studenten, dorpen - De rubriek Stimulans haalt uit het enorme aanbod aan toerustingsmateriaal op geloofsgebied elke keer een aantal krenten uit de pap. Deze keer aandacht voor onder meer de Samenleesbijbel Junior, studentenpastoraat en dorpskerken.

 • (beeld kathleenmadeline/Lightstock) Jezus, het geschenk van de waarheid - De waarheid bevindt zich in zwaar weer. Denk aan het vele fake news dat belangengroepen – politieke leiders en zelfs christenen niet uitgezonderd – ongegeneerd verspreiden. Kunnen we in zo’n klimaat nog wel zeggen dat Jezus de waarheid is?

 • James MacMillan: ‘Soms voel ik gewoon dat er een soort eenheid ontstaat tijdens het spelen, ook tussen de mensen in de zaal of kerk.’ (beeld Henri Doornbos) Selabassist James MacMillan over aanbiddingsmuziek - Een bassist is nooit de ster, maar staat altijd in dienst van een groter geheel. Selabassist James MacMillan past helemaal in dit plaatje, al wilde de in Amerika geboren muzikant voor zijn bekering rijk en beroemd worden in de rock-’n-rollwereld.

 • ‘Kom, mama, kijk.’ Haar stem verandert in een fluister. ‘Kijk’, fluistert ze. (beeld PollyRose/iStock) Ieder mens ervaart de adem van God - Mensen plaatsen spiritualiteit soms tegenover het christelijk geloof. Het is niet helemaal zuiver, de bron ervan deugt niet. Maar klopt dat wel?