Nieuwste nummer

OnderWeg | Jaargang 5 | Nr. 15

U moet u inloggen om dit artikel te bekijken. Inloggen om toegang te krijgen.

Thema

 • Kees en Margriet van der Kooi. (beeld Hans van Sloten) ‘Pastoraat is mensen eraan herinneren dat er een Herder is’ - Annemarie van den Berg ontmoet het echtpaar Kees en Margriet van der Kooi, beiden theoloog, voor een gesprek over pastoraat. Hoewel hun werkveld verschilt, de een is vooral actief in de wetenschappelijke wereld, de ander in het (ziekenhuis)pastoraat, delen ze hun liefde voor pastoraat en ‘goede theologie’. ‘Pastoraat zoekt mensen op daar waar ze zijn, en herinnert ze aan de goede Herder.’
 • (beeld Pearl/Lightstock) Praktijkverhalen uit de kleine groep - Peter van Genderen, Marc van der Linden en Linda Miala vertellen over hun huis- of gemeentekring. Peter is lid van de NGK in Houten, Marc van de CGK in Hasselt en Miala van de ICF in Gouda. Wat beweegt hen om actief deel te nemen aan een gemeentekring? Wat zien en ervaren zij als waardevol aan hun kring? En hoe ziet het met het onderlinge pastoraat in een kring?
 • (beeld Prixel Creative/Lightstock) Pastoraat: de bloedsomloop van de gemeente - Wat is eigenlijk pastorale zorg? Er klinkt nieuwsgierigheid door in deze vraag. Van iemand die nieuw is in de wereld van het pastoraat kan ik me voorstellen dat hij of zij deze vraag stelt, maar er klinkt ook een soort van verzuchting in door. Kan een ervaren ouderling of pastoraal werker niet verzuchten: ‘Zo langzamerhand weet ik niet precies meer wat pastorale zorg eigenlijk is!’ Het voelt als een uitdaging om die vraag ook nu weer opnieuw te beantwoorden.

 

Algemeen

 • De kerkelijke gemeente zorgde voor vrijwilligers die meehielpen bij het duwen van de rolstoelen en het organiseren van het ontbijt. (beeld Halbe van der Ven) Kerk in de buurt - Onlangs integreerden het Diaconaal Steunpunt van de GKv en NGK en het Missionair Steunpunt van de NGK tot één informatie- en inspiratieplatform. Dit platform wil kerken en kerkleden ondersteunen op het terrein van integral mission. Het is een stap die aansluit bij de groeiende overtuiging dat evangelisatie en diaconaat twee kanten van dezelfde medaille zijn: geloof, hoop en liefde delen met andere mensen.

 

 

Rubrieken

 • 041719 Column 1 foto Column: Schim of schijntje - Een glas dat voor de helft is gevuld, is dat nu halfvol of halfleeg? Het antwoord daarop laat iets zien van hoe iemand in het leven staat.
 • 041927 Column 2 foto Column: Het nieuwe wegkijken - Ik moet eerlijk bekennen dat Thierry Baudet een snaar bij mij raakt. Hij schildert de contouren van een toekomstige maatschappij.
 • Esther de Hek. De vakantiepolitie - Het valt op dat je een verre vakantiereis tegenwoordig moet verantwoorden. Nog niet zo lang geleden maakte je de blits met de gezinsreis naar Sri Lanka die we deze zomer maken. Dat is voorbij.

 • In Dalfsen kunnen kinderen van vluchtelingen in de vakantie naar 			Nederlandse ‘opa’s en oma’s’. (beeld fujidreams/Pixabay) GKv Dalfsen: opa- en omaproject - De GKv Dalfsen (Oost en West) heeft een diaconaal project voor kinderen van vluchtelingen en ‘opa’s en oma’s’ in de gemeente. Deze zomer gaat het project het derde jaar in.
 • GKV c Wel of niet reanimeren? - Wat doe je als het met iemand in de kerk niet goed gaat? Natuurlijk help je, dat ben je volgens de Nederlandse wet ook verplicht. En 112 bellen kan iedereen. Maar er is natuurlijk meer mogelijk.
 • Kerken in Woerden werken samen om mensen met een minimuminkomen een weekje weg te bezorgen. (beeld sabinamajoor/Pixabay) Vakantie 2019: voor iedereen? - Het is fijn als mensen een mooie reis kunnen maken naar een ver land en kunnen genieten van de natuur en cultuur. Maar de vraag 'waar ga je op vakantie naartoe?' kan ook pijnlijk zijn. Niet iedereen is in de gelegenheid om weg te gaan. Daarom is er in diverse kerken aandacht voor juist die groep mensen.

 • 051522 Stimulans foto 3b Stimulans: Rust, vragen, uitverkiezing - De rubriek Stimulans haalt uit het enorme aanbod aan toerustingsmateriaal op geloofsgebied elke keer een aantal krenten uit de pap. Deze keer aandacht voor onder meer rust, vragen en uitverkiezing.

 • (beeld Blake Connally/Unsplash) ‘Vertrouw nou maar op Mij’ - Daar staan de Israëlieten dan. Vóór hen de zee. Achter hen de legers van de farao. Ze zitten als ratten in de val. Welke kant je ook kijkt, overal loopt de weg dood. En dan horen ze die woorden: ‘De HEER zal voor u strijden, u hoeft zelf niets te doen.’ God daagt hen en ons uit om juist in moeilijke omstandigheden op Hem te blijven vertrouwen.

 • Linda Pasman en haar man Gerjo. (beeld Gert Jan Kole) ‘God is een God van vergeving en nieuwe kansen’ - Scheiden is een allesomvattende en bittere ervaring, heeft ook Linda Pasman (48) ondervonden. ‘Zelf miste ik destijds begeleiding om deze ingrijpende gebeurtenis vanuit mijn geloof te leren verwerken.’ Waar moest zijzelf doorheen om haar leven weer op de rails te krijgen? En hoe leerde ze opnieuw geloven in liefde die wel lukt?

 • Houd bij het overdragen van kennis rekening met de verschillen tussen 			mensen. (beeld Chris Mainland/Lightstock) Wat blijft er hangen? - In de Bijbelklassen, de catechisaties en de jeugdclubs in de kerk zit altijd een leerelement. Een onderwerp of een gedachte die je als catecheet of jeugdleider over wilt dragen aan de groep. Wat kan je helpen bij het overdragen van de kern van jouw bedoeling?