Browsing: Opinie

Opinie (beeld James Coleman/Unsplash)
0

Vaak wordt gezegd dat je trouw moet zijn aan de lokale kerkgemeenschap. Maar hoe verhoudt zich die trouw tot de behoeften die je als gelovige of als gezin hebt? Wat zegt Gods trouw hierin? OnderWeg-redacteur Bram Beute schrijft een persoonlijk verhaal over wat hij geleerd heeft van zijn ervaringen als kerklid en als predikant.

Opinie (beeld GODS_AND_KINGS/iStock)
0

Ouders die voldoende zorg en liefde kunnen bieden, dragen zorg voor een veilige hechting. Maar een mens heeft niet genoeg aan een veilig gezin, hij heeft ook een betrouwbare samenleving nodig. Wim Dekker vraagt zich af in hoeverre wij nog een betrouwbare samenleving zijn. En hoe je moet leven in een wereld die zo veel mogelijkheden biedt en zich tegelijk onbetrouwbaar voordoet.

Opinie (beeld Zoey Tian/Unsplash)
0

Het kan je naar de keel grijpen: niets is meer zeker in de kerk. Op liturgisch gebied is alles aan het schuiven gegaan. Er is opeens samenwerking mogelijk met christenen van wie we vroeger zo veel mogelijk afstand hielden. Vrouwen zitten in de kerkenraad en staan op de kansel. Waar gaan we met elkaar naartoe?

Opinie Door de nieuwe berijming in eigentijdse taal kunnen de eeuwenoude liederen van David nog steeds gezongen worden. (beeld nevenajanjic/iStock)
0

‘De Nieuwe Psalmberijming bijna klaar’, meldden onlangs verschillende christelijke media. Het is niet ondenkbaar dat lezers hierbij wat verbaasd gekeken hebben: een nieuwe psalmberijming? Waar komt die vandaan? Wat is het idee achter de Nieuwe Psalmberijming?

Opinie (beeld coldsnowstorm/iStock)
0

Wat kunnen de kerken en kerkleden van nu met de Vrijmaking? Welke mooie dingen zijn er te vertellen, ook als we de gebeurtenissen van 75 jaar geleden niet meer precies kennen? Vanuit die invalshoek kijkt Erik de Boer naar de aardverschuiving van de Vrijmaking. Kwam er nieuwe grond vrij en bloeien er bloemen op plekken waar het eerder schraal was?

Opinie Uithuizermeeden. Hans Werkman en zijn vader Jan Werkman schrijven de schoenmakersrekeningen uit.
1

Auteur Hans Werkman vertelt in een kort, autobiografisch verhaal over de Vrijmaking als een oprecht en gelovig protest tegen geloofsdwang.

Opinie (beeld LinkedIn Sales Navigator/Unsplash)
0

Uit gesprekken met (oud-)studenten, predikanten en ouderlingen blijkt dat de afstand tussen kerk en student is toegenomen. Studenten ervaren geen verbinding, voelen zich niet aangesproken als het gaat om levensvragen, durven hun twijfels niet te uiten en worden te weinig uitgedaagd. Met als gevolg dat veel oud-studenten aangeven dat hun geloof op een laag pitje staat of dat ze het geloof de rug hebben toegekeerd. Daarmee mist de kerk de noodzakelijke inbreng van (oud-)studenten.

Opinie De rode maan van Pete Greig is de maan van Joël en Pinksteren. (beeld NorwegianTraveller/iStock)
0

‘Heer, wilt U zijn met…’ En dan volgde de naam van iemand. Wat bedoel ik als ik dat bid? Waarom bid ik zo veilig? Want wees eerlijk, dit gebed lijkt altijd verhoord te worden. Ja, God is er vast bij geweest, je hebt het alleen niet gemerkt.

Opinie (beeld Kevin Erdvig/Unsplash)
0

Elise van Gurp, een van de makers van dit nummer en jeugdwerkadviseur bij het CGJO, gaat in dit essay in op de vraag: wat is dat, als ‘het heilige’ in het kerkelijk jeugdwerk gebeurt? En welke bijdrage kunnen en mogen we als kerkelijke gemeenschap leveren om dat heilige onder jongeren de ruimte te geven?

Opinie (beeld melitas/Shutterstock)
0

Een aantal jaren geleden ontstond in jeugdwerkland de term ‘intergeneratief jeugdwerk’: jeugdwerk waarin de generaties binnen de christelijke gemeente met elkaar verbonden worden en waarin met en van elkaar geleerd wordt. Deze benadering is nog steeds belangrijk. Voor het jeugdwerk vraagt het om ten minste twee zaken: voorbeelden en gemeenschappen.

1 2 3 28