Browsing: Opinie

Opinie (beeld LincolnRogers/iStock)
0

Doordat de middagdiensten aan populariteit inboeten, dreigt ook het onderwijs in de kerken te vervlakken. Dat is jammer, vindt Klaas van den Geest. Want juist onze aloude gereformeerde papieren bevatten waardevolle antwoorden op de geloofsvragen van vandaag.

Opinie (beeld Pearl/Lightstock)
0

Vijftien jaar geleden kwam de vraag op in onze gemeente: kunnen we het avondmaal niet in onze Bijbelkring vieren? Een logische vraag, want we hadden in onze gemeente kleine kringen en vaker avondmaal vieren gestimuleerd. Dat zoiets zou uitmonden in de wens om in de kring avondmaal te vieren, past hierbij. Maar is hier wel een rol weggelegd voor kleine kringen? En wat betekent dit voor de vraag met wie we avondmaal vieren?

Opinie 060706 THEMA Beschouwing foto1
0

Waar liefde de boventoon zou moeten voeren, is het avondmaal soms het toneel van strijd, verlangens en onhandigheid. Hoe komen geloof en beleving van individu en gemeenschap in het avondmaal bij elkaar? Dat is een spannend, kwetsbaar, intens mooi, maar ook ingewikkeld proces.

Opinie Restanten van de Artemistempel in Efeze. (beeld Plotitsyna NiNa/Shutterstock)
0

De laatste decennia hebben de bekende woorden van de apostel Paulus over het zwijgen van vrouwen in de gemeente uit 1 Timoteüs 2:9-15 veel aandacht gekregen. Tal van wetenschappelijke artikelen en boeken zijn verschenen over deze verzen. Maar nu werpt een eeuwenoude roman een heel nieuw licht op dit Bijbelgedeelte.

Achtergrond (Pekic/iStock)
0

Welke ontwikkelingen spelen zich af in internationale en migrantenkerken? Hoe kunnen autochtone kerken en migrantenkerken elkaar tot hand en voet zijn? Madelon Grant, coördinator van SKIN, de koepelorganisatie van internationale kerken en migrantenkerken, geeft antwoord.

Achtergrond (beeld kovop58/iStock)
0

Het eenwordingsproces tussen NGK en GKv krijgt steeds meer vorm en dat geeft verwondering. In het een worden is leren omgaan met het anders-zijn van elkaar een kernpunt, vindt Koert van Bekkum. ’Het is belangrijk om in het gesprek kwalificaties als ’conservatief’ en ’vooruitstrevend’ of ’gehoorzaam’ en ’ongehoorzaam aan de Schrift’ niet te gebruiken.’

Opinie (beeld eepblue4you/iStock)
0

‘Gelukkig ben je, als je schuld bekent, je fouten zonder omhaal toe kunt geven.’ Het wordt gezongen met een vrolijke, swingende melodie. ‘Psalmen voor Nu 32’ doet er alles aan om het je mee te laten beleven. Schuld bekennen maakt gelukkig. Waarom heb ik dan zo vaak het tegendeel ervaren? Heel vaak werd ik er eerder wat neerslachtig of somber van.

Achtergrond (beeld Prixel Creative/Lightstock)
0

‘Dit is een jammerklacht.’ Zo begon kerk-redacteur Gerard ter Horst in het Nederlands Dagblad afgelopen najaar (11/10/2019) zijn openhartige essay over de protestantse kerkdienst. Hij voelt vervreemding van de eigen traditie die hij zo liefheeft. Hij constateert te veel woord, te veel passiviteit, te weinig stilte en zelfs te weinig God. Zijn klacht resoneert bij mij, en dan met name op de functie van ons lichaam in de kerkdienst.

Opinie (beeld Bartosz Hadyniak/iStock)
0

Leeft er een ongemakkelijk gevoel rond toekomstverwachting? Geregeld heb ik bij christelijke toekomstverwachting vragen geproefd bij mensen die ze eigenlijk niet hardop durfden stellen. In dit artikel wil ik u meenemen van de ongemakkelijkheid naar ontvankelijkheid rond de toekomstverwachting.

Opinie (beeld Jacob_09/Shutterstock)
0

Door alle tijden heen en onder alle mensen heeft er een besef bestaan dat dit aardse leven van voorbijgaande aard is. Een leven dat wordt gevolgd door een hiernamaals in een andere werkelijkheid. De Bijbel haakt aan bij het hemelverlangen van de natuurgodsdiensten, maar vervangt deze door iets anders. Welke kanteling vindt hier plaats en wat betekent dat voor ons geloof?

1 2 3 30