Browsing: Opinie

Opinie De heilige Geest is volgens Jan Veenhof de kracht die hemel en aarde verbindt. (beeld Dennis Gorohovskiy/Shutterstock)
0

Wat is dat toch, dat het voor een christen vaak lastiger is om iets zinnigs te zeggen over de heilige Geest dan over Jezus Christus? Van de Geest kun je je minder gemakkelijk een concrete voorstelling maken. En misschien zijn we eraan gewend geraakt om Christus en alles wat Hij voor ons gedaan heeft op de voorgrond te plaatsen. De Geest zou dan meer achter de schermen bezig zijn: belangrijk, maar niet opvallend, en altijd dienstbaar aan Christus. Maar bewijzen we de Geest op deze manier wel genoeg eer?

Opinie God heeft iedereen een plaats gegeven. Geen plaats op de tribune, 			waar hij of zij netjes stil moet zitten, maar een onmisbare plaats in het 			lichaam. (beeld Rawpixel.com/Shutterstock)
0

Inclusie hoort bij kerk zijn, daar is geen twijfel over mogelijk. Iedereen hoort erbij. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Al decennialang worstelen kerk en maatschappij met dit thema. 1 Korintiërs 12 leert waar inclusie werkelijk om gaat: het herkennen van Gods gaven aan zijn gemeente.

Opinie Een moeder van kinderen, een boer op het veld, een man in een mijn, iemand met werk in de kerk, het zijn de vingers van God waardoor Hij zijn liefde zichtbaar maakt.
0

Je schrijft op persoonlijke titel een stukje voor een blad. Je zet netjes je naam eronder. Je krijgt een mail met wat redactionele wijzigingsvoorstellen, maar pas als je het blad onder ogen krijgt, staat er opeens Ds. voor je naam. Hmm, dat stond niet in de wijzigingsvoorstellen…

Opinie In Amsterdam trof ik een geheel andere GKv aan dan de kerk waarin 			ik opgegroeid was. (beeld g-stockstudio/Shutterstock)
0

Op het gebied van missionaire gemeenschapsvorming is er de afgelopen twintig jaar veel veranderd in Nederland. Kerken zijn enorm gegroeid in kennis en ervaring, en hebben tal van initiatieven ondernomen. Martin de Jong zat er vanaf het begin met zijn neus bovenop.

Opinie (beeld Zhax/Shutterstock)
0

Israël verdeelt. Dat is altijd al zo geweest. Minstens zo gevoelig is de vraag hoe je als christen aankijkt tegen het Joodse volk. Ook daarover lopen de meningen onder christenen fors uiteen, zozeer zelfs dat velen door de bomen het bos niet meer zien of zich er, door alle meningsverschillen, niet meer druk over maken. Een overzicht van de meest voorkomende opvattingen.

Opinie (beeld Jan Haveman)
0

Hoe moet je als volgeling van Jezus aankijken tegen het Joodse volk, waaruit onze Heer is voortgekomen? Christenen, ook gereformeerde, zijn daar behoorlijk over verdeeld. Koert van Bekkum vertelt van de weg die hij hierin is gegaan.

Opinie (beeld Lera Efremova/Shutterstock, bewerkt door Johanne de Heus)
0

De enige weg die openstaat voor gelovige leerlingen van de Heer is Jezus Christus zelf. Hij is de weg, de waarheid en het leven (Johannes 14:6). Als het gaat om het vieren en uithouden van onderlinge verschillen, geldt dit ook. Hieronder maak ik dat concreet.

Opinie Dat er verschillen zijn binnen de kerk, betekent dat christenen bewust kiezen tegen een eendimensionale bubbel van gelijkgestemden.  (beeld Lera Efremova/Shutterstock, bewerkt door Johanne de Heus)
0

Intense gesprekken zijn sinds het allereerste begin van de kerk aanwezig geweest. Dat feit alleen al is belangrijk voor onze bezinning vandaag de dag op de verscheidenheid binnen de gemeente. De vraag voor nu is wel: waar liggen de grenzen van deze verscheidenheid?

Opinie Petrus en Paulus in discussie over de tafelgemeenschap tussen Joodse en niet-Joodse christenen. (beeld Mikhail Zahranichny/Shutterstock)
0

In vrijwel iedere brief van Paulus wordt de gemeente aan wie hij schrijft opgeroepen de eenheid te bewaren en elkaar te verdragen. Blijkbaar waren er nogal wat verschillen binnen de apostolische kerk. Hoe bewaarde men de eenheid in al die verscheidenheid? En welke weg wijst het Nieuwe Testament inzake omgaan met diversiteit in de kerk?

Opinie Iemand vertelde dat hij altijd bang was onbewust iets verkeerds te doen, waarvoor hij streng gestraft zou worden. Die angst raakte hij kwijt door het geloof in Jezus Christus. (beeld FS-Stock/iStock)
0

In de pers lees je wel verhalen van asielzoekers die hier als moslim kwamen, maar naderhand tot het christelijk geloof zijn overgegaan. Dat voeren ze dan aan als een reden waarom ze niet kunnen terugkeren naar het land van herkomst, omdat ze daar nu gevaar lopen. Maar hoe weet je zeker dat dit niet maar een verzinsel is om uitwijzing te voorkomen?

1 2 3 15