Browsing: Opinie

Opinie In Jesaja 60-62 worden de oude beloften voor Sion krachtig bevestigd. Zo ontstaat een update van oude woorden die nieuwe zeggingskracht krijgen. (beeld Erik Koning)
0

‘Jaag de liefde na en streef naar de gaven van de Geest, vooral naar die van de profetie’ (1 Korintiërs 14:1). Paulus heeft hoge verwachtingen van de gave van de profetie. Meer dan van het spreken in klanktaal. Dat heeft met verstaanbaarheid te maken en met de opbouw van de gemeente. Intussen is het nog niet zo eenvoudig om het verschijnsel van de profetie in het Nieuwe Testament precies te duiden.

Opinie Het is goed om kringen te motiveren vanuit het evangelie, dat legt een 			positief en mooi fundament. (beeld Dream Perfection/Shutterstock)
0

Weten we waar we aan beginnen als we in een gemeente met kringen gaan werken? Wat zijn de factoren die ervoor zorgen dat kringen goed lopen? Wat zijn de valkuilen? En hoe verhoudt een kring zich tot het geheel van de gemeente?

Opinie (beeld Mihai Surdu/Shutterstock)
0

Als een tsunami spoelde de afgelopen tijd de #metoobeweging over ons heen. Vrouwen en meisjes, maar ook mannen, komen naar buiten met verhalen over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Uiteraard is dit niets nieuws. Een paar voorbeelden uit het Oude Testament.

Opinie Batakse christenen zijn dol op kerstversieringen. Hoe kitscheriger hoe 			beter. (beeld AN Photographer2463/Shutterstock)
0

Het is er op 25 december ruim 30 graden, maar dat weerhoudt de Batak in Indonesië er niet van om groots en fanatiek kerst te vieren. Het riep bij de naar Zuidoost-Azië uitgezonden theologe Alice Langbroek-Knoeff vragen op. Ook over ónze kersttraditie.

Opinie Verschillen tussen man en vrouw hoeven niet uitgewist te worden, maar de kracht van complementariteit kan veel betekenen in gemeenten. (beeld jacoblund/iStock)
0

Het was een historisch besluit afgelopen juni: vrouwen mogen niet alleen de taken uitoefenen van predikanten en ouderlingen – ze mogen deze bediening nu officieel als ambtsdrager binnen de GKv vervullen. De vraag is wat dit eigenlijk betekent. Een poging tot zelfreflectie.

Opinie Werk zegt veel over onze identiteit. Werkloosheid betekent dus identiteitsverlies. (beeld Joan Hall/Shutterstock)
0

Zijn we, ook in de kerk, de vragen rond het vinden van passend werk uit het oog aan het verliezen? Bert den Hertog – voorheen werkloos, nu pionier bij Stichting Encour – deelt zijn ervaringen met de doorwerking van werkloosheid.

Opinie Aandacht voor de rol van de hoorder in het Schriftverstaan is volgens Kampen onontkoombaar en ook nodig. (beeld Freedom Studio/Shutterstock)
0

Op een studiedag die ik bezocht stond een vrijgemaakt boek over het Schriftverstaan centraal – Gereformeerde hermeneutiek vandaag – maar vreemd genoeg moest ik naderhand vooral aan de Christelijke Gereformeerde Kerken denken. Kampen gaat de uitdaging tenminste aan. Nu Apeldoorn nog.

Opinie Welke waarde heb je nog als je niet meer goed kunt denken en je jezelf niet meer herkent? (beeld Juan Ci/Shutterstock)
0

Dementie is een ellendige aandoening met een immense impact. Het zet de wereld op zijn kop, zodanig dat mensen zich afvragen of hun leven er nog wel toe doet. Liever dood dan dement, hoor je sommigen zelfs zeggen. Is er in het koninkrijk van God plaats voor mensen met dementie? En in de kerk?

Opinie De liefde die samenhangt met verbondenheid, zoals die van kinderen voor ouders als ze ouder worden, is gewoontjes. Dat kunnen tollenaars en heidenen ook, zou Jezus zeggen. (beeld goodlux/Shutterstock)
0

Hoe vind je een goede balans tussen individualisme (je wilt zelf autonoom zijn) en verbondenheid die zich kenmerkt door gerichtheid op de ander? Na lange tijd onze autonomie heilig verklaard te hebben, dringt langzamerhand het besef door dat verbondenheid onmisbaar is. Maar zelfs die is lang niet genoeg, leert Jezus in de Bergrede: zijn liefdegebod gaat véél verder.

Opinie Hulp vragen is niet gemakkelijk, ook niet als je echt hulp nodig hebt. Als je om hulp vraagt, moet je iets van je zwakte en kwetsbaarheid laten zien.
0

Hulp vragen is niet makkelijk. Je voelt je dan kwetsbaar en zwak. Dus doen we ons vaak sterker voor dan we zijn. Wat mooi dat we dat in de kerk niet hoeven te doen. Daar zijn we immers allemaal hulpbehoevend: we moeten allemaal gered worden.

1 2 3 18