Browsing: Opinie

Opinie Bij mensen die worstelen met hun seksuele identiteit leidt de eenzijdige benadering in de samenleving vaak tot grote eenzaamheid. (beeld nito100/iStock)
0

Hebt u zich geërgerd aan het gedoe rond genderneutraal aanspreken? Eind juli was het in het nieuws: de NS spreekt reizigers niet meer aan met ‘Dames en heren’, maar met ‘Beste reizigers’. Daarmee wil de NS zich profileren als maatschappelijk verantwoorde onderneming, die begrip heeft voor mensen die anders zijn. Hoe moet je daar als christen op reageren?

Opinie Sluit in je leeraanbod aan bij de verschillende levensfasen. Kinderen 			zijn leergierig, tieners niet. (beeld AlexandraBonjour/Shutterstock)
0

Er zijn vast kerken waar een leerplan is gemaakt. Maar dat is meestal voor kinderen of tieners. Zijn we daarna uitgeleerd? Structureel en georganiseerd leren hebben we in de kerk vaak gereserveerd voor de periode van catechisatie. Daarna hebben we het nog wel over toerusting, maar die is meestal incidenteel en niet vanuit een visie ontwikkeld. Een gemiste kans. Ik pleit voor een visie op leren voor de héle gemeente.

Opinie Mooi om van een jongere te horen dat hij al reizend in de bus of de trein een stukje in zijn digitale Bijbel leest.
 (beeld Erik Koning)
0

Na het verschijnen van de Bijbel in Gewone Taal (BGT) heb ik tijdens een dienst de recente Bijbeluitgaven eens op een fysieke stapel gelegd. Van Willibrord tot NBV, van HSV tot BGT en nog veel meer… Je zou als gemeente bijna gaan blozen van deze overvloed. En na de zondagse Schriftlezing heb je nog zes werkdagen voor je. Wat een kansen om door de week de zondagse lezing voort te zetten – in de gemeentekring en thuis. Maar hoe staat het in de praktijk met die dagelijkse lezing?

Opinie Het is toch onmogelijk om alleen maar klimaatneutrale, onder goede 			omstandigheden geproduceerde dingen te kopen? (beeld Frame China/Shutterstock)
0

Een mooie lutherse boodschap over zonde en vergeving: grote kans dat je daarmee vandaag de dag voor dovemansoren spreekt. Maar er zijn genoeg andere grote en kleine thema’s waar zowel gelovigen als ongelovigen mee worstelen, en waar het evangelie van zonde en vergeving heel veel over te zeggen heeft.

Opinie ‘Hoe talrijk zijn uw werken, HEER! Alles hebt U met wijsheid gemaakt, 			vol van uw schepselen is de aarde.’  (beeld Rich Carey/Shutterstock)
0

Wat betekent dat: schepsel zijn in Gods grote schepping? Het maakt je klein, schrijft Jeroen Sytsma, maar ook groot. Het laat je ontdekken dat je jezelf tot raadsel bent. En vooral: het leert je leven in afhankelijkheid. Van genade.

Opinie Misschien beseffen juist schippers hun afhankelijkheid, aangezien ze leven in weer, wind en water. (beeld S.J. de Waard/Wikimedia Commons)
0

De onder moslims veelgebruikte uitdrukking insjallah is tegenwoordig vermoedelijk bekender dan de christelijke tegenhanger Deo volente. In het dagelijks spraakgebruik van moslims is insjallah veel meer ingeburgerd dan Deo volente bij de meeste christenen. Rob van Houwelingen onderzoekt de betekenis van Deo volente voor ons.

Opinie Kennelijk weten vrouwen in Efeze te weinig van de Bijbel en moet hun kennis worden bijgespijkerd. (beeld yatigra/iStock)
0

Robert Roth is toegegroeid naar de overtuiging dat de Bijbel ruimte geeft voor vrouwen in alle ambten. Hij illustreert het door zijn lezing van 1 Timoteüs 2:11-12 toe te lichten.

Opinie (beeld eugenesergeev/iStock)
0

Mogen vrouwen ook als ouderling en predikant dienen? Ik vond als lid van de GKv-synode geen vrijmoedigheid om voor te stemmen. Ik zeg het expres zo. Ik ben er dus niet tegen, maar ik ben er niet voor. Maar de gedachte dat het op grond van de Schrift absoluut niet mag, is bij mij wel wat barstjes gaan vertonen. Die wil ik in dit artikel eens nader bekijken in de vorm van een aantal spiegels die ik mezelf voorhoud.

Opinie 031428 Momenten van verstilling
0

Hoe geef je rust en ruimte heel praktisch een plek in het leven van elke dag? Stiltetrainer Mirjam van der Vegt geeft tien aanwijzingen voor bezield leven. ‘Rust biedt het broodnodige tegenwicht waardoor je kunt leven vanuit je hart, zonder opgebrand te raken.’

1 2 3 17