Browsing: Opinie

Opinie (beeld Jorge Cruz/Lightstock)
0

Pinksteren 2020 hebben we, door de coronacrisis, vooral thuis gevierd. Terwijl de discipelen van Jezus Christus zo’n tweeduizend jaar geleden in vuur en vlam raakten en in alle talen de blijde boodschap verkondigden van hun opgestane Heiland Jezus Christus, vierden wij het feest van de Geest dit jaar in lockdown. Zelfs evangelisten en zendelingen zaten thuis. De somberste Pinksteren ooit?

Opinie (beeld Mary Long/Shutterstock)
0

Schrijven over zelfverloochening vindt Robert Roth pittig. Want zijn eigen leven loopt langs de lijnen van ontkend worden. Inmiddels vindt hij ‘de ander hoger achten dan mijzelf’ een van de mooiste dingen om te doen. Een Bijbelse verkenning van een ervaringsdeskundige.

Opinie 061230 opinie foto1
0

Een leefgemeenschap zoals die van de Wittenberg past in de trend van nieuwe woonvormen waar jongvolwassenen voor kiezen. Denk aan de meergeneratiewoningen in ons land waar studenten tussen de bejaarden wonen, maar ook aan de groei van het aantal woongroepen of een initiatief als het Jongerenklooster in Diepenveen. Wat is er zo aantrekkelijk aan wonen in een groep?

Opinie (beeld Etaphop photo/Shutterstock)
0

Het is alweer te droog en de temperatuurgrafiek van 2020 lijkt erop te wijzen dat dit jaar opnieuw warmterecords gebroken worden. En dat terwijl het coronavirus tal van vanzelfsprekendheden doorbreekt. Wij – schepselen van God – zuchten, de schepping zucht. Je kunt je ontheemd voelen, moe, onzeker over de toekomst. Wat betekent het dan dat wij beeld van God zijn?

Opinie (beeld Claudine Chaussé/Lightstock)
0

In deze tijd moeten we veel zaken op een andere manier organiseren. Ook de kerk krijgt opnieuw vorm. Het bracht Karel Smouter ertoe om in de Bijbel het spoor te volgen van de godsdienstige mens. Hoe gaven mensen door de Bijbel heen vorm aan de eredienst van de Allerhoogste?

Achtergrond 061130 opinie foto2
0

Een mens is niet gemaakt voor social distancing en de ‘anderhalvemetersamenleving’, stelt psychotherapeut Nadine Boers-de Graaf. Het moet nu, maar ze ziet dat mensen eronder lijden.

Opinie 061030 opinie foto1
0

De hiërarchische cultuur in de kerk heeft afgedaan, maar nieuwe structuren zijn er nog niet. Moniek Mol pleit voor een nieuwe vorm van eigenaarschap. Gemeenteleden moeten de verantwoordelijkheid én de regie krijgen.

Opinie (beeld Reimphoto/iStockphoto)
0

‘Mensen hebben allerlei adviezen en tips. Daar zit ik helemaal niet op te wachten. Ik wil dat iemand meeleeft. Het is op dit moment toch niet op te lossen,’ zei een weduwe tegen Pieter Both. Waarom is troosten toch zo moeilijk?

Opinie (beeld frankie's/Shutterstock)
0

Over ruim een week herdenkt Nederland de bevrijding van 75 jaar geleden. Het is goed om zoiets te doen. En om te beseffen wat vrijheid betekent. Zeker in deze crisistijd met sociale vrijheidsbeperking. Historicus James Kennedy, Amerikaan van geboorte, gaat in op de betekenis van vrijheid. Is deze betekenis in de loop der tijd veranderd en wat betekent vrijheid nu voor ons?

1 2 3 32