Browsing: Opinie

Opinie Nu wordt het beheer van de aarde bepaald door de gulzigheid van een deel van de mensheid. (beeld hpgruessen/Pixabay)
0

Wij mensen van de westerse wereld zijn consumptieziek. Er is slechts één krant van een willekeurige dag voor nodig om dat aan te tonen. We leven op veel te grote voet. Dat gaat ten koste van de aarde en van mensen elders op de wereld. Hebben wij soms recht op hun deel?

Opinie Je wordt gemakkelijker opgetild door de schoonheid van een schilderij, 			een muziekstuk of je eigen dorp. (beeld JohnFScott/iStock)
0

Aan de ene kant doen we er alles aan om zo oud mogelijk te worden, maar aan de andere kant willen we zo lang mogelijk jong blijven: de ouderdom schrikt ons af. Er is weerstand om het land van de ouderdom te betreden. Wat is er geestelijk voor nodig om dit land wel binnen te gaan?

Opinie (beeld ALotOfPeople/iStock)
0

Tegenstellingen binnen en tussen kerken zijn van alle tijden. Maar de diversiteit binnen gemeenten is flink toegenomen in de afgelopen jaren. Dit vraagt om een nieuwe manier van communiceren over onze inzichten en van besluiten nemen. Daarin is nog veel ruimte voor verbetering.

Opinie Telder plaatste vraagtekens bij de opvatting dat gelovigen direct na hun sterven naar de hemel gaan. (beeld TrudyHarper/Pixabay)
0

Misschien mag ik je feliciteren als er bij het horen van de naam Telder niet direct een lampje gaat branden. Naast de Open Brief was de ‘kwestie Telder’ een van de hete hangijzers in de kerkscheuring waaruit de Nederlands Gereformeerde Kerken zijn ontstaan. Lange tijd was de ‘kwestie Telder’ een gevoelig onderwerp. Is er inmiddels ruimte voor een open gesprek?

Achtergrond Door te proberen te leven zonder God vallen alle verbanden uit elkaar: 			de band tussen de mens en God, tussen mensen onderling, maar ook 			tussen de mens en Gods schepping. (beeld p_saranya/iStock)
0

Pasen komt eraan. Het hoogtepunt van het kerkelijk jaar. Maar wat is de betekenis van Pasen naast Goede Vrijdag? Wat kunnen wij met het mysterie van het lege graf? Hoe zien wij in ons eigen leven dat de Heer echt is opgestaan?

Opinie (beeld redcharlie/Unsplash)
0

Heel lang dacht Bram Beute dat afgodendienst in de tijd van de Bijbel echt iets anders was dan in onze tijd. Mensen maakten toen beelden en bouwden altaren en tempels. Hij herkende dat zo niet in de wereld om hem heen. ‘Inmiddels ben ik daar niet meer zo zeker van.’

Opinie ‘De vaderen’ die de Leerregels schreven, zouden vandaag worden gezien als religieuze fanatici.
0

Wat is de achtergrond van de Dordtse Leerregels, waar gaan ze over, wat is hun functie en zijn ze ook vandaag nog relevant? De Dordtse predikant Matthijs Haak onderzoekt of de Leerregels tegenwoordig terecht of ten onrechte op grote afstand van ons staan.

Opinie De Bijbel ‘denkt’ niet in wereldse termen van gelijkheid of verschil; de Geest schenkt gaven ‘zoals Hij wil’. (beeld nito11/iStock)
0

De storm over de Nashvilleverklaring lijkt grotendeels geluwd. De initiatiefnemers kregen veel kritiek uit de kerken en de samenleving. Deze kritiek richtte zich voornamelijk op de visie op homoseksualiteit. Het is opvallend dat er weinig aandacht gegeven is aan de achtergronden van deze verklaring. Wie dat wel doet, merkt dat de Nashvilleverklaring nog meer vragen oproept dan ze nu al doet.

1 2 3 25