Browsing: Opinie

Opinie (beeld Kevin Erdvig/Unsplash)
0

Elise van Gurp, een van de makers van dit nummer en jeugdwerkadviseur bij het CGJO, gaat in dit essay in op de vraag: wat is dat, als ‘het heilige’ in het kerkelijk jeugdwerk gebeurt? En welke bijdrage kunnen en mogen we als kerkelijke gemeenschap leveren om dat heilige onder jongeren de ruimte te geven?

Opinie (beeld melitas/Shutterstock)
0

Een aantal jaren geleden ontstond in jeugdwerkland de term ‘intergeneratief jeugdwerk’: jeugdwerk waarin de generaties binnen de christelijke gemeente met elkaar verbonden worden en waarin met en van elkaar geleerd wordt. Deze benadering is nog steeds belangrijk. Voor het jeugdwerk vraagt het om ten minste twee zaken: voorbeelden en gemeenschappen.

Opinie ‘De zondeval’ van Cornelis van Haarlem (1592; Rijksmuseum).
0

In het Rijksmuseum is een speciale route bedacht waarlangs je een aantal kunstwerken ziet die regelrecht op de Bijbel teruggaan. Waarom organiseert het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) zo’n Bijbelroute? En hoe kan kunst een brug slaan tussen mensen van nu en de Bijbel?

Opinie (beeld adl21/iStock)
0

‘We moeten eerst binnen de boel op orde hebben, voordat we naar buiten kunnen.’ Met deze uitspraak zitten we meteen midden in de spanning tussen binnen en buiten in het functioneren van de plaatselijke kerk. Er is een bepaalde basis en rust nodig om als kerk open te kunnen staan voor de ontmoeting met mensen in je omgeving. Tegelijk komt de vraag op: wanneer komt dat ideale moment dat je het binnen op orde hebt?

Opinie De kerkelijke gemeente zorgde voor vrijwilligers die meehielpen bij het duwen van de rolstoelen en het organiseren van het ontbijt. (beeld Halbe van der Ven)
0

Onlangs integreerden het Diaconaal Steunpunt van de GKv en NGK en het Missionair Steunpunt van de NGK tot één informatie- en inspiratieplatform. Dit platform wil kerken en kerkleden ondersteunen op het terrein van integral mission. Het is een stap die aansluit bij de groeiende overtuiging dat evangelisatie en diaconaat twee kanten van dezelfde medaille zijn: geloof, hoop en liefde delen met andere mensen.

Opinie (beeld Prixel Creative/Lightstock)
0

Wat is eigenlijk pastorale zorg? Er klinkt nieuwsgierigheid door in deze vraag. Van iemand die nieuw is in de wereld van het pastoraat kan ik me voorstellen dat hij of zij deze vraag stelt, maar er klinkt ook een soort van verzuchting in door. Kan een ervaren ouderling of pastoraal werker niet verzuchten: ‘Zo langzamerhand weet ik niet precies meer wat pastorale zorg eigenlijk is!’ Het voelt als een uitdaging om die vraag ook nu weer opnieuw te beantwoorden.

Opinie De deelnemers aan de conferentie presenteren in groepjes hun actieplannen en samen met hun gastgezinnen bidden ze daarvoor.
0

‘Wat de ziel in het lichaam is, zijn de christenen in de wereld’, staat in een brief die bijna zo oud is als het Nieuwe Testament. Het citaat vormde inspiratie voor zo’n dertig kerkleiders van over heel de wereld. Samen dachten ze na over de vraag: wat kan ‘mijn’ kerk bijdragen aan vrede en welzijn in de samenleving?

Opinie (beeld acinquantadue/iStock)
0

Klimaatverandering lijkt een van de grootste problemen van dit moment. Het is het gesprek van de dag vanwege klimaatmarsen en wetenschappelijke rapporten over krimpende biodiversiteit. Ook binnen de christelijke context is er aandacht voor dit thema, maar nog lang niet voldoende.

1 2 3 27