Browsing: Opinie

Opinie Een kerkdienst in het Iraakse Erbil. De meeste leden zijn een paar jaar geleden uit een ander deel van Irak gevlucht vanwege het IS-offensief. (beeld Joel Carillet/iStock)
0

Christenen in het Westen hebben een gestileerd beeld van het lijden, schrijft Luite-Harm Kooij. Pas als je in aanraking komt met vervolgde christenen, ontdek je hoe rauw het navolgen van Jezus kan zijn. Geen mooie ervaring, wel leerzaam en verrijkend.

Opinie (Virinaflora/Shutterstock)
0

Ik ken geen kerk waar niet gezongen wordt. Al zingend kun je sámen iets uiten richting de Heer, van lof en dank tot klacht en verdriet. En in dat samen zingen kun je elkaar helemaal meenemen. Zingen heeft te maken met liefde tot God en liefde tot de naaste. Mooi gezegd. Maar de kerkelijke praktijk van zingen, begeleiden en spreken over het kerklied is vaak weerbarstiger.

Opinie Gastvrijheid in een ongastvrije wereld. Zie je in de vreemdeling die bij je aanklopt Jezus zelf? (beeld Jeroen Bakker)
0

Gastvrijheid is urgent. In een versplinterde wereld vol eenzamen en vluchtelingen zijn er mensen nodig die hun hart durven te openen. Maar gastvrijheid kan nooit een zaak worden van de mensen die het slechtst nee kunnen zeggen. Gastvrijheid is niet primair een plicht. Het is een manier om God te ontmoeten.

Opinie (beeld A-Digit/iStock)
0

Rond de kerk is het altijd spannend. Dat kan niet anders, want zij is de geliefde bruid van Jezus Christus. Over heel de wereld wordt zij bedreigd en verleid. Daar is niets aan te doen, beschouw het maar als een eer. Maar er is ook een spanning die we onszelf aandoen, bijvoorbeeld door verschillen van inzicht op de spits te drijven. Daar is weinig eervols aan.

Achtergrond Als je je ervan bewust bent dat de Bijbel geen makkelijk boek is, voorkom je frustratie. (beeld Jenny Smith/Unsplash)
0

Persoonlijk Bijbellezen valt in de praktijk niet mee. Dat heeft natuurlijk te maken met tijd en rust. Hoe vind je die? Maar het heeft ook te maken met de Bijbel zelf. De Bijbel is een lastig boek. Het is belangrijk om je dat te realiseren.

Opinie Zijn christenen bang om het contact aan te gaan met radicale moslims? (beeld PorporLing/Shutterstock)
0

Er ontstond grote ophef toen Nieuwsuur en NRC Handelsblad laatst onthulden dat diverse Nederlandse moskeeën gefinancierd worden door het buitenland. Wat kan een goede christelijke houding zijn in deze kwestie?

Achtergrond Leiden mode fotos voor Onderweg 9-6-2018 foto Jaco Klamer
0

Praten christenen over kleding, dan vallen al snel termen als soberheid en zedelijkheid. Maar een christelijke kledingstijl is veel rijker dan dat, schrijft Robert Covolo. Door onze kleding kunnen we aan de wereld laten zien wat een vreugde het is om Christus te kennen.

Opinie De vitaliteit van de kerk laat zich niet afmeten aan de maatstaven van de wereld. (beeld Arthimedes/Shutterstock)
0

Hoe zorgen we ervoor dat de kerk nog vitaal en relevant is in 2030? Dat er dan nog jongeren in de kerk zijn? Regelmatig stellen gemeenteleden, kerkleiders en opiniemakers elkaar dit soort vragen. Bij de beantwoording ervan moeten we echter niet kijken naar ‘wereldse’ criteria, maar naar de eigen aard van de kerk.

Achtergrond Gemeenteleden kunnen met onbegrip naar de in hun ogen comfortabele positie van predikanten kijken. Maar strookt hun beeld met de werkelijkheid? (beeld RelaxFoto.de/iStock)
0

Predikanten zijn vreemde eenden. Geen werknemer, geen werkgever. Niet de baas, ook niet het slaafje. Vrij in het ambt, en toch altijd bezig. Leon van den Broeke zet hun positie in perspectief. Waardoor ontstaan problemen en wat is daaraan te doen?

1 2 3 22