Browsing: Opinie

Opinie Misschien beseffen juist schippers hun afhankelijkheid, aangezien ze leven in weer, wind en water. (beeld S.J. de Waard/Wikimedia Commons)
0

De onder moslims veelgebruikte uitdrukking insjallah is tegenwoordig vermoedelijk bekender dan de christelijke tegenhanger Deo volente. In het dagelijks spraakgebruik van moslims is insjallah veel meer ingeburgerd dan Deo volente bij de meeste christenen. Rob van Houwelingen onderzoekt de betekenis van Deo volente voor ons.

Opinie Kennelijk weten vrouwen in Efeze te weinig van de Bijbel en moet hun kennis worden bijgespijkerd. (beeld yatigra/iStock)
0

Robert Roth is toegegroeid naar de overtuiging dat de Bijbel ruimte geeft voor vrouwen in alle ambten. Hij illustreert het door zijn lezing van 1 Timoteüs 2:11-12 toe te lichten.

Opinie (beeld eugenesergeev/iStock)
0

Mogen vrouwen ook als ouderling en predikant dienen? Ik vond als lid van de GKv-synode geen vrijmoedigheid om voor te stemmen. Ik zeg het expres zo. Ik ben er dus niet tegen, maar ik ben er niet voor. Maar de gedachte dat het op grond van de Schrift absoluut niet mag, is bij mij wel wat barstjes gaan vertonen. Die wil ik in dit artikel eens nader bekijken in de vorm van een aantal spiegels die ik mezelf voorhoud.

Opinie 031428 Momenten van verstilling
0

Hoe geef je rust en ruimte heel praktisch een plek in het leven van elke dag? Stiltetrainer Mirjam van der Vegt geeft tien aanwijzingen voor bezield leven. ‘Rust biedt het broodnodige tegenwicht waardoor je kunt leven vanuit je hart, zonder opgebrand te raken.’

Opinie Alle prikkels om ons heen leiden tot permante onrust en een onvermogen om werkelijk rust te vinden. (beeld Isaeva Anna/Shutterstock)
0

Jezus belooft ons rust als we vermoeid en belast tot Hem komen en zijn juk op ons nemen. Een juk dat niet hard en zwaar is, maar zacht en licht. Maar de rust is tegenwoordig ver te zoeken, ook onder al die mensen die Jezus willen volgen. Hoe komt dat toch? Een antwoord vanuit de psychologie, steeds ook weer terugkerend naar de grazige weiden en stille wateren van het Woord.

Opinie Jezus leert ons die vorm van vergeving, die veel verder gaat dan therapeutisch vergeven: Hij leert ons de ander lief te hebben. (beeld Farknot Architect/Shutterstock)
0

In de gespreksgroepen in de gevangenis bespreken we met regelmaat het thema vergeving. Een mooi, maar ook moeilijk onderwerp. Want als het voor christenen al zo moeilijk is om te vergeven, hoe is het dan voor hen die het voorbeeld van een vergevende God niet kennen?

Opinie (beeld etraveler/Shutterstock, bewerkt door Johanne de Heus)
0

Er is in de laatste decennia meer veranderd aan de structuur en de invulling van het kerkenraadswerk dan in de eeuwen daarvoor. Karel Smouter duidt de ontwikkelingen, geeft Bijbelse achtergronden en wijst een richting voor de toekomst.

Opinie De heilige Geest is volgens Jan Veenhof de kracht die hemel en aarde verbindt. (beeld Dennis Gorohovskiy/Shutterstock)
0

Wat is dat toch, dat het voor een christen vaak lastiger is om iets zinnigs te zeggen over de heilige Geest dan over Jezus Christus? Van de Geest kun je je minder gemakkelijk een concrete voorstelling maken. En misschien zijn we eraan gewend geraakt om Christus en alles wat Hij voor ons gedaan heeft op de voorgrond te plaatsen. De Geest zou dan meer achter de schermen bezig zijn: belangrijk, maar niet opvallend, en altijd dienstbaar aan Christus. Maar bewijzen we de Geest op deze manier wel genoeg eer?

Opinie God heeft iedereen een plaats gegeven. Geen plaats op de tribune, 			waar hij of zij netjes stil moet zitten, maar een onmisbare plaats in het 			lichaam. (beeld Rawpixel.com/Shutterstock)
0

Inclusie hoort bij kerk zijn, daar is geen twijfel over mogelijk. Iedereen hoort erbij. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Al decennialang worstelen kerk en maatschappij met dit thema. 1 Korintiërs 12 leert waar inclusie werkelijk om gaat: het herkennen van Gods gaven aan zijn gemeente.

Opinie Een moeder van kinderen, een boer op het veld, een man in een mijn, iemand met werk in de kerk, het zijn de vingers van God waardoor Hij zijn liefde zichtbaar maakt.
0

Je schrijft op persoonlijke titel een stukje voor een blad. Je zet netjes je naam eronder. Je krijgt een mail met wat redactionele wijzigingsvoorstellen, maar pas als je het blad onder ogen krijgt, staat er opeens Ds. voor je naam. Hmm, dat stond niet in de wijzigingsvoorstellen…

1 2 3 16