Browsing: Opinie

Opinie De Bijbel ‘denkt’ niet in wereldse termen van gelijkheid of verschil; de Geest schenkt gaven ‘zoals Hij wil’. (beeld nito11/iStock)
0

De storm over de Nashvilleverklaring lijkt grotendeels geluwd. De initiatiefnemers kregen veel kritiek uit de kerken en de samenleving. Deze kritiek richtte zich voornamelijk op de visie op homoseksualiteit. Het is opvallend dat er weinig aandacht gegeven is aan de achtergronden van deze verklaring. Wie dat wel doet, merkt dat de Nashvilleverklaring nog meer vragen oproept dan ze nu al doet.

Opinie Homo's het recht ontzeggen om te trouwen 'is synoniem geworden met: hun het recht ontzeggen om lief te hebben'. (beeld Antonio Guillem/Shutterstock)
0

Waarom zou je voor het celibaat kiezen? ‘Als je een homo vertelt dat hij celibatair moet leven, kun je hem net zo goed vragen om in eenzaamheid te leven.’ Bridget Eileen schrijft indringende blogs over de prioriteit van Gods gezin. Dat raakt het hart van onze christelijke identiteit. Ze roept iedereen op om niet alleen je huwelijkspartner, maar ook je geestelijke broers en zussen met agape lief te hebben.

Achtergrond Wij staan voor nieuwe vragen, net zoals de christenen in het Nieuwe Testament toen Joden en heidenen aan één avondmaalstafel kwamen te zitten. (beeld Jackson Andrade/Lightstock)
0

Hoeveel ruimte gunnen we elkaar om verschillend te denken over de vragen rond homoseksualiteit? Wat vraagt Christus van homoseksuele gemeenteleden over de manier waarop ze hun leven inrichten? Is elkaar aanvaarden een verkeerde toegeeflijkheid of juist een heilzaam compromis? Wim Dekker bespreekt naar aanleiding van deze vragen twee Bijbelgedeelten.

Opinie De aanwezigheid van de Vader vraagt om mijn aanwezigheid in mijn innerlijke heiligdom. Daar kijkt de Vader mij liefdevol en zegenend aan. (beeld palidachan/iStock)
0

Jos Douma is op zoek naar stilte. Hij verlangt naar momenten dat het even stil is om hem heen. Zulke momenten van ontmoeting met jezelf en ontmoeting met God zijn heilig. Misschien dat ze daarom zo zeldzaam zijn.

Opinie De ontmoeting met anderen, met hun eigen bevindingen en ontdekkingen, is een uitdaging die je verrijkt. (beeld Kubkoo/iStock)
0

Verschillen van opvatting kunnen in de kerk makkelijk leiden tot conflicten, als we onze eigen mening – ‘die immers is gebaseerd op de Bijbel’ – zien als de waarheid en niet bereid zijn naar de mening van de ander te luisteren. Hoe kunnen we in de gemeente vruchtbaar met meningsverschillen omgaan?

Opinie God is ook een kleermaker die vreugde schenkt en vervolgens een bijpassende feestjurk. (beeld ronstik/iStock)
0

Wat gebeurt er wanneer we minder bekende beelden van God tot ons laten doordringen? Dit artikel is een pleidooi om dat vooral te doen, omdat het ons gebed stimuleert, ons beeld van God verdiept en ons leven met Hem verandert.

Opinie Voor veel meer mensen dan je wilt weten, is de zondagse kerkgang vooral een rustgevend ritueel in een hectische wereld. (beeld photon64/iStock)
0

Over verbindende erediensten kun je in een essay prachtig de ruimte in zweven, maar het kan geen kwaad om eerst een zonde te belijden. Ik heb eens een dienst geleid die verbindend moest zijn – over de rug van de gemeente heen.

Achtergrond De voorgangers in de estafettedienst en andere betrokken gelovigen bij die dienst hebben een heel diverse achtergrond. (beeld Maarten Boersema)
0

Postkerkelijk mag onze samenleving nog niet heten, maar de secularisatie gaat wel heel snel (SCP, 19 december 2018). Degenen die wel geloven vormen een bont gezelschap. Hoe heeft de kerk zich in deze postchristelijke, bijna postkerkelijke en multireligieuze context op te stellen?

Opinie In de Koepelkerk in Arnhem loopt het project ‘Samen één, eenzamen’, een antwoord op het probleem dat 8 procent van de inwoners zich eenzaam voelt. (beeld DutchScenery/iStock)
0

Afgelopen december organiseerde het Praktijkcentrum een bijeenkomst in Hart van Vathorst. Predikanten, pastoraal werkers en oudsten uit Almere, Amersfoort-Vathorst, Arnhem, Groningen-Oost en Zwolle-West deelden hun blijdschap, verlangens en dilemma’s over kerk-zijn in een (middel)grote stad.

1 2 3 25