Browsing: Opinie

Opinie 042053 Hoop in het baren
0

Een kind verwachten is bij uitstek een periode van hoop. De bevalling zelf is niet alleen maar pijnlijk (dat zeker!), maar ook hoopvol. Door het beeld van een bevalling te gebruiken, laat God zien hoe nabij Hij is in ons lijden.

Opinie James sprak niet veel over wat hij onderweg, in de greep van de mensensmokkelaars, had meegemaakt. (beeld dinosmichail/iStock)
0

Hoop is een diep verlangen naar een mooie toekomst of op zijn minst de wens om de misère te ontvluchten. Met die hoop trekken veel mensen over de wereld op zoek naar een beter bestaan. Hun hoop gaat lang niet altijd in vervulling. Wat doet dat met hun hoop? En wat doen de lotgevallen van deze mensen met ons?

Opinie (beeld Ghouri1998/iStock)
0

Sommige hoop is als een bloemzaadje: een in het heden uitgestrooid stukje toekomst. De belofte is er al en geeft vreugde, maar alleen bij mooi weer. Als het tegenvalt, geeft het geen troost. In de psalmen vind je een ander soort hoop, diepgeworteld in het hier en nu.

Opinie Illustration of butterflies on white background.
0

‘Ik verwacht de opstanding van de doden en het leven in de toekomende eeuw’, zegt de Geloofsbelijdenis van Nicea. Toen en vandaag is dat een bijzondere geloofsbelijdenis, want over wat er na dit leven komt, wordt heel verschillend gedacht. Als christenen hopen we niet dat we naar de hemel gaan, maar mogen we weten dat God naar deze aarde terugkeert.

Opinie Hoop geeft niet op, ook niet als alle signalen op rood staan. (beeld Jon Tyson/Unsplash)
0

Als alles verloren is en je kunt niet meer verder, waar haal je dan nieuwe hoop vandaan? Het lijkt wel nergens te vinden. Is hoop wel een echte kracht? Of is het jezelf voor de gek houden?

Opinie (beeld Zemler/Shutterstock)
0

‘Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.’ Wat bid je eigenlijk als je dit vraagt? Is het God die beproeft en de duivel die verzoekt?

Opinie Juist bij geloofsverlating kunnen er vragen komen, niet alleen over het verbond, maar ook over de uitverkiezing.
0

Bijna iedereen heeft ermee te maken: iemand van wie je houdt, breekt met het geloof. Dat doet pijn. En het roept vragen op, ook over je eigen geloof. Wat zijn de pijnpunten? Welke lastige vragen leven bij de gelovigen die ‘achterblijven’? En hoe ga je daar in de gemeente mee om?

Opinie (chatchaisurakram/iStock)
0

Er mag gerust een uitroepteken staan achter de aankondiging dat de Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding (NGP) naar Kampen verhuist. Want daarmee krijgt de toenadering van de NGK en de GKv nu ook op het gebied van de opleiding van predikanten gestalte. Maar dat is niet het enige goede van deze verhuizing.

Opinie De mensen van de wereld gaan met meer overleg te werk dan de kinderen van het licht. (beeld altmodern/iStock)
0

Als christenen hebben we alle reden om waarheid, goedheid en schoonheid in de wereld om ons heen te verwachten. Want de schepping en haar geschiedenis zijn van God. We hebben het niet-christelijke van de wereld zelfs nodig. Het helpt ons om het christelijke van ons leven beter te begrijpen en te intensiveren.

1 2 3 23