Browsing: Opinie

Opinie De liefde die samenhangt met verbondenheid, zoals die van kinderen voor ouders als ze ouder worden, is gewoontjes. Dat kunnen tollenaars en heidenen ook, zou Jezus zeggen. (beeld goodlux/Shutterstock)
0

Hoe vind je een goede balans tussen individualisme (je wilt zelf autonoom zijn) en verbondenheid die zich kenmerkt door gerichtheid op de ander? Na lange tijd onze autonomie heilig verklaard te hebben, dringt langzamerhand het besef door dat verbondenheid onmisbaar is. Maar zelfs die is lang niet genoeg, leert Jezus in de Bergrede: zijn liefdegebod gaat véél verder.

Opinie Hulp vragen is niet gemakkelijk, ook niet als je echt hulp nodig hebt. Als je om hulp vraagt, moet je iets van je zwakte en kwetsbaarheid laten zien.
0

Hulp vragen is niet makkelijk. Je voelt je dan kwetsbaar en zwak. Dus doen we ons vaak sterker voor dan we zijn. Wat mooi dat we dat in de kerk niet hoeven te doen. Daar zijn we immers allemaal hulpbehoevend: we moeten allemaal gered worden.

Opinie (beeld Rawpixel.com/Shutterstock)
0

Hoe ziet de toekomstige GKv/NGK-kerk eruit? Er moet veel geregeld worden, zoals een gezamenlijke kerkorde, en er zullen regionale gesprekken opgestart of geïntensiveerd moeten worden. Dat vraagt zorgvuldigheid en kost tijd en energie. Daardoor kan dat wat niet direct waarneembaar is en onder de oppervlakte ligt over het hoofd wordt gezien. Over die onderliggende ontwikkelingen gaat dit artikel.

Opinie 30 april 2004: Bas Plaisier (links) ondertekent de akte waarmee de drie Samen op Weg-kerken opgaan in de Protestantse Kerk in Nederland. (beeld Eljee)
0

Kerkelijke hereniging is – gelukkig – niet nieuw. In 2004 gingen de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk samen verder als één nieuwe kerk: de Protestantse Kerk in Nederland. Bas Plaisier was intensief bij het verenigingsproces betrokken. Welke lessen heeft hij geleerd die hij de GKv en de NGK kan meegeven op weg naar hun hereniging?

Opinie (Rawpixel.com/Shutterstock)
0

Het lijkt aantrekkelijk: uittekenen hoe de christelijke kerk van morgen eruit moet zien. Tot de kerkorde ter sprake komt. Knapt u af op dat laatste woord, ‘kerkorde’? Is dat niet wat het kerkelijk leven zo loodzwaar maakt: structuren, regels?

Opinie Wat bezielt deze zoekers tussen kerk, wereld en geloven? (beeld RossHelen/Shutterstock)
0

Onlangs was ik bij Groot Nieuws Radio om te praten over kerkverlating. Aan het einde van het gesprek werd ineens gevraagd: ‘Hoop je dat mensen altijd weer de weg naar de kerk terugvinden?’ Ik viel even stil en zei toen maar eerlijk: ‘Nee, ik geloof niet dat dat is wat ik hoop.’ Er volgde een ongemakkelijk moment. Het was vermoedelijk niet het gewenste antwoord.

Opinie (beeld korawat today/Shutterstock)
0

Te druk, te moe, geen zin. Ons ritme van bidden kan onderbroken worden door allerlei praktische factoren. Maar er zijn ook diepere oorzaken die ons gebedsleven kunnen ondermijnen. Zoals de vraag: heeft bidden eigenlijk wel zin? Daarover gaat dit artikel. Luistert God wel? En wat horen wij terug op ons gebed?

Opinie Bij mensen die worstelen met hun seksuele identiteit leidt de eenzijdige benadering in de samenleving vaak tot grote eenzaamheid. (beeld nito100/iStock)
0

Hebt u zich geërgerd aan het gedoe rond genderneutraal aanspreken? Eind juli was het in het nieuws: de NS spreekt reizigers niet meer aan met ‘Dames en heren’, maar met ‘Beste reizigers’. Daarmee wil de NS zich profileren als maatschappelijk verantwoorde onderneming, die begrip heeft voor mensen die anders zijn. Hoe moet je daar als christen op reageren?

Opinie Sluit in je leeraanbod aan bij de verschillende levensfasen. Kinderen 			zijn leergierig, tieners niet. (beeld AlexandraBonjour/Shutterstock)
0

Er zijn vast kerken waar een leerplan is gemaakt. Maar dat is meestal voor kinderen of tieners. Zijn we daarna uitgeleerd? Structureel en georganiseerd leren hebben we in de kerk vaak gereserveerd voor de periode van catechisatie. Daarna hebben we het nog wel over toerusting, maar die is meestal incidenteel en niet vanuit een visie ontwikkeld. Een gemiste kans. Ik pleit voor een visie op leren voor de héle gemeente.

Opinie Mooi om van een jongere te horen dat hij al reizend in de bus of de trein een stukje in zijn digitale Bijbel leest.
 (beeld Erik Koning)
0

Na het verschijnen van de Bijbel in Gewone Taal (BGT) heb ik tijdens een dienst de recente Bijbeluitgaven eens op een fysieke stapel gelegd. Van Willibrord tot NBV, van HSV tot BGT en nog veel meer… Je zou als gemeente bijna gaan blozen van deze overvloed. En na de zondagse Schriftlezing heb je nog zes werkdagen voor je. Wat een kansen om door de week de zondagse lezing voort te zetten – in de gemeentekring en thuis. Maar hoe staat het in de praktijk met die dagelijkse lezing?

1 2 3 17