Browsing: Opinie

Opinie (beeld Ari/Lightstock)
0

Heel soms gebeurt het. Iemand spreekt over jou een woord van de Heer uit. En jij moet zelf maar beoordelen of dit een profetie uit de hemel voor jou zou kunnen zijn. Vreemd, vindt Rob van Houwelingen. Een gave van de Geest kan per definitie niet verkeerd uitpakken. Wat wordt dan bedoeld met ‘het onderscheiden van geesten’ in 1 Korintiërs 12:10 en 14:29?

Opinie (beeld Anggie/Lightstock)
0

In 2015 verscheen een baanbrekend boek over ‘genade’ bij Paulus: Paul and the Gift. Het werd geschreven door Pauluskenner John M.G. Barclay. Hij is werkzaam aan de universiteit van Durham (UK) en opvolger van James Dunn. James Dunn is een belangrijke voorstander van het Nieuwe Perspectief op Paulus.

Opinie (beeld G-Stock Studio/Shutterstock)
0

Wij maken Paulus soms alleen relevant als het gaat over vrouwen of seks. Maar dat zijn slechts de voetnoten in zijn verhaal. Soms denk ik bij die discussies: lees eens een boek, zoals Paul among the People van Sarah Ruden (een vrouw). Van mijn hoofdredacteuren moet ik echter wat meer inlevingsvermogen tonen. Dus dat probeer ik met mijn eerste alinea om daarna iets van mijn vreugde met jullie te delen.

Opinie Zodra we samen in gebed gingen, werd vloeibaar wat exegetisch 			vastzat.
0

Het advies van iemand met wie je een zakelijke relatie hebt, kun je naast je neerleggen. Maar wat nu als je je zus om advies hebt gevraagd?

Opinie De kerk is een unieke plek waar mensen samenkomen en samenleven met anderen die ze niet zelf hebben uitgekozen. (beeld Pradeep Thomas Thundiyil/iStock)
0

Vroeger was de kerk een factor van betekenis midden in de samenleving, vandaag is ze verdrongen naar de rand. Dat is een aparte plek. Vaak bedoelen we mensen die niet goed kunnen meekomen als we het hebben over de rand van de samenleving. Ligt hier een unieke kans voor de kerk nu ze naar de marge is verdreven ? De kerk zou dan in elk geval op haar meester lijken. Want ook Jezus verbond zich gemakkelijk met mensen aan de rand.

Opinie (beeld Sergio Souza/Unsplash)
0

Als deze OnderWeg verschijnt, hebben we nog maar een paar dagen te gaan en dan zijn de tienerjaren van deze eeuw verleden tijd. We schuiven samen een nieuw decennium binnen. In dit artikel wil ik stilstaan bij het perspectief van God daarop. Wat doet dat met ons leven van elke dag, in en buiten de gemeente?

Opinie Protestpartijen tieren welig en ontevreden bevolkingsgroepen gaan de straat op. (beeld Alexandros Michailidis/Shutterstock)
0

Wat bezielt de westerse democratieën van deze tijd? Het is een vraag die je vaak hoort. Het antwoord is helaas dat er vaak niets is dat ze bezielt. Er is een morele leegte, waarin burgers voor een antwoord en houvast naar macht en sterke leiders zoeken. Iemand die verheven is boven de chaos. Een Augustus, zoals in de tijd van die eerste Kerst.

Opinie Vrijwilligers van Stichting Present willen graag van betekenis zijn voor een ander. (beeld Stichting Present)
0

In toenemende mate zorgen stress en overbelasting voor het uitvallen van werknemers. Het zit misschien te diep in ons, het idee dat we onszelf moeten ontwikkelen. De cultuur van vandaag is vooral gericht op competenties, zelfontplooiing en carrière. Dat zijn waardevolle elementen, maar het kan lijken alsof je alleen daardoor bestaansrecht en eigenwaarde creëert. Dat is nonsens.

Opinie (beeld Johan63/iStock)
0

Kunst heeft wat ongrijpbaars. Het zet je aan tot denken. Kunst drukt iets uit wat niet zomaar in woorden te vangen is. Iets hogers. Maar wat is dan dat hogere, dat schone, dat goddelijke? Schoonheidservaringen en godservaringen lijken op elkaar. Sommige kunst brengt je dichter bij God. Hoe gebeurt dat eigenlijk? Dit artikel gaat in op de vraag: hoe kan in kunst iets van Gods openbaring klinken?

1 2 3 29